Swecon Blogi

Seuraa Swecon asiantuntijoiden blogikirjoituksia alan ajankohtaisista aiheista

Aurinkosuojatuotteiden teho ja turvallisuus varmistetaan EU:n kosmetiikka-asetuksella

June 21, 2022 i Turvallisuus

Lämmin aurinko kuuluu kesään. Auringon UV-säteilyltä olisi kaikkien kuitenkin syytä suojautua ja se onnistuu hyvin säädeltyjen kosmetiikkatuotteiden ansioista. Aurinkosuojatuotteita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Asetus varmistaa, että markkinoilla olevat aurinkosuojatuotteet sisältävät vain tutkittuja UV-suodattimia, joidenka teho on osoitettu. Erityisesti aurinkosuojatuotteiden kohdalla vaatimustenmukaisuus on tärkeää, sillä niiden tehtävänä on suojata liialliselta UV-säteilyltä ja siten ihon palamiselta. Ihon palaminen…

Read More

Hiilikierrolla ja kestävällä raaka-aineiden käytöllä kohti kestävämpää teollisuutta

Päästäksemme irti fossiilisista raaka-aineista ja saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, hiiltä tulee kierrättää ekologisesti kestävästi….

Read More

Tuulivoimaa ja vihreää vetyä – tulevaisuuden sähkö varastoidaan ja hyödynnetään fiksusti

May 25, 2022 i Energia, Kestävä teollisuus

On ennustettu, että tänä vuonna tuulivoima kasvaa yleisimmäksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa. Jo nyt tuulivoiman huipputehon kapasiteetti on yli 3000 MW ja vuoden loppuun mennessä rakenteilla olevan kapasiteetin myötä tuulivoimakapasiteetti nousee 5000 MW:iin. Suunta on selkeä….

Read More

Kemikaalilaitosten varauduttava muuttuvan maailman muutoksiin – lupa-asiat ja lainsäädännön velvoitteet oltava kunnossa

Teollisuuslaitosten ja energiantuotannon käyttämien raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ja saatavuus ovat voimakkaassa muutoksessa. Tarve tarkastella uusia mahdollisuuksia ja keinoja turvata energiansaanti kasvaa. Toiminnanharjoittajan on varmistettava muuttuvassakin tilanteessa, että tarvittavat luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, vesi-, ympäristö- , päästö- ja kemikaaliluvat hankitaan ajallaan ja lainsäädännössä asetetut ehdot ja määräykset täytetään. Muutoksissa on huomioitava myös mahdollisten lupaprosessien…

Read More

Turvallisuusselvitys varmistaa kosmetiikan turvallisuuden

Kosmeettisen valmisteen turvallisuus tulee aina arvioida ennen valmisteen markkinoille saattamista. Tämä tapahtuu turvallisuusselvityksen avulla. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on kaksiosainen ja se koostuu valmisteen turvallisuutta koskevista tiedoista ja valmisteen turvallisuuden arvioinnista….

Read More

Kevyt mutta luja LVL tuo massiivipuurakentamiseen vahvan vaihtoehdon

April 11, 2022 i Kestävä rakentaminen

Monikäyttöinen viilupuu (LVL) on ominaisuuksiinsa nähden kevyt mutta vankka materiaali. Yhteen liimatuista viiluista syntyy samalla tavalla kestävä kokonaisuus kuin monista A4-liuskoista liki murtumaton papeririisi. Usein LVL loistaa kantavissa rakenteissa kulissien takana. Siinä missä muut massiivipuurakentamisen vaihtoehdot, lamellihirsi ja CLT, tehdään sahatavarasta, LVL (Laminated Veneer Lumber) koostuu vanerin tapaan ohuista puuviiluista. Yksittäinen viilu on vain 3…

Read More

Fit For 55 – kohdistettuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi

Kohdennetulta kuntoilumainokselta kuulostava Euroopan komission säädösehdotuspaketti (Fit for 55) sisältää tiettyä tavoitteellisuutta huokuvaa henkeä, jota voisi verrata kuntoilumainokseen, mutta paketin tavoitteet koskettavat ilmastoamme. Ilmastopaketti sisältää kohdistettuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Mikä on fit for 55? Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 säädösehdotuspaketin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 55 prosenttia vuoden 1990 vertailutasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoite on tunnistettu tärkeäksi osatavoitteeksi EU:n vuoden…

Read More

Tekoaly rakennustoimialalla Sweco

Tekoäly rakentamisessa: miksi digitaalisella suunnittelulla on keskeinen rooli jätteen ja päästöjen vähentämisessä

Suunnitteluratkaisuilla voi olla mittava vaikutus rakennuksen ympäristövaikutuksiin. Projektin ympäristösuorituskyvyn optimointi koko sen elinkaaren ajalta on monimutkainen tehtävä, ja tekoäly voi olla avain suuriin hyötyihin, sanovat Swecon teknologiajohtaja Ricardo Farinha ja rakennusten suorituskykyyn liittyvien toimintojen johtaja Chris Neeves. …

Read More

It is up to us to implement digitalization successfully -The #AIAEC2022 summary

March 31, 2022 i Digitalisaatio, New Technology

The AI in AEC 2022 annual conference was held between 23-24 March 2022. In this year’s edition the conference gathered about 250 participants from 31 countries. There were 43 presentations during the 2 days. Topics discussed of Computational Design, Automated Document Processing, AI enablers, Smart Buildings and Cities, Autonomous Monitoring, Sustainable Development and Construction Management. A current panel discussed how to reach the benefits of AI. …

Read More

Open working culture at Sweco supports career move to Finland

March 30, 2022 i Töissä Swecolla

The possibility to make a positive impact on society, strong support for career development and a relaxed working culture are among the main motivators that have kept Miguel Moreira and Rui Peixeiro happy at Sweco in Finland….

Read More