Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Rakennushankkeet ja niiden tietoliikenne korostavat kyberturvallisuuden merkitystä projekteissa.

Digitaalinen kaksonen on rakennusalan tulevaisuuden alusta, jonka täysi potentiaali on vielä valjastamatta

January 31, 2019

On turha väittää, että rakennusalan yksittäisellä toimijalla olisi hallussaan kaikki olennainen tieto. Silti alalla ei ole perinteisesti virittäydytty ajatusmaailmaan, joka nojaisi kumppanuuksiin, yhteistyöhön ja verkostoihin. Yhteinen haasteemme alalla on, että rakentamisen arvoketjun osat eivät kytkeydy tarpeeksi tehokkaasti toisiinsa. Haasteen ratkaisemiseen on kuitenkin keino: digitaalisen kaksosen luominen.

Sekä yhdyskuntainfrastruktuurin että rakennusrakentamisen arvoketju koostuu useasta silmukasta, joista jokaiseen on jo olemassa digitaalisia ratkaisuja. Yksittäisiä työvaiheita digitalisoidaan toimialalla paljon, mutta varsinainen digitalisaatio – siinä ala on vielä takamatkalla. Pohjimmillaan digitalisaatio on integraatiota. Tässä digitaalinen kaksonen on avuksi, sillä parhaimmillaan siitä on yhteiseksi työkaluksi ja alustaksi eri toimijoille.

Toiminnallisuuksia simuloimalla moninkertaistamme laatua

Olemme Swecolla tietomallintamisen huippuja. Suunnittelimme sitten siltaa, rakennusta, teollisuuslaitosta tai rakennuselementtiä, siitä syntyy digitaalinen tietomalli ja siten fyysisen kohteen digitaalinen kaksonen. Jo suunnitelman viemisellä digitaaliseen muotoon on arvonsa, mutta hyöty moninkertaistuu ja lopputuotteen laatu paranee, kun malliin lisätään toiminnallisuuksia.

Onko tärkein laatukriteeri turvallisuus, alhaiset hiilidioksidipäästöt tai jotain muuta? Esimerkiksi tekoälyn avustamana digitaalista kaksosta voi testata eri olosuhteissa ja simuloida, millaisia lopputuloksia eri määritykset saavat aikaan. Sillan tai teollisuuslaitoksen digitaalisesta kaksosesta voi tehdä useita versioita, testata materiaaleja tai katsoa, miltä ne näyttäisivät todellisessa maisemassaan ja oikeassa mittakaavassa.

Näin opimme tekemään yhä fiksumpia päätöksiä. Juuri sitä digitalisaatiolta rakennusalalla toivotaan. Edes huolellisimmalla suunnittelulla ei vältetä sitä, että valtavan kokoluokan hankkeet elävät. Vääjäämättä eteen tuleviin muutoksiin on osattava reagoida nopeasti. Digitaalinen kaksonen on alusta, jossa muutokset ja tilannekuva hahmottuvat kaikille reaaliaikaisesti ja samanlaisena.

Digitaalinen kaksonen on alan alustatalouden lähitulevaisuutta

Haluamme Swecolla edistää koko toimialan kehittymistä ja digitaalisen kaksosen hyödyntämistä. Työmme tekee roolistamme väkisinkin merkittävän. Myös yrityksemme kokoluokka luo edellytyksiä luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla tuomme tietomallit kevyesti kenen tahansa hyödynnettäväksi. Yksin tämä ei kuitenkaan hoidu. Emme nyt emmekä jatkossa tuota kaikkea tietoa rakentamisen arvoketjuun.

Yhteistyötä tarvitaan siksikin, että uudet alustat ovat aina haavoittuvaisia. Kun digitaaliseen kaksoseen tuodaan dataa, on voitava luottaa tiedon tulevan oikealta taholta ja oikeaan tarkoitukseen. Myös kyberturvallisuutta luodaan yhdessä.

Rakennusalan toimijoilla arvoketjun jokaisessa silmukassa on itsetutkiskelun paikka. Millaisena näemme rakentamisen tulevaisuudessa? Integroitumiskysymystä ei ratkota yksin, vaan tarvitsemme toimijoiden verkostoja, jotka siirtävät ja hyödyntävät tietoa nykyistä avoimemmin ja tehokkaammin eri vaiheiden välillä. Niille digitaalinen kaksonen tarjoaa alustan.

Tuomo Tiilikainen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco

Kiinnostuitko aiheesta? Sweco hallitsee virtuaaliteknologiat ja hyödyntää niitä osana päivittäistä suunnittelua ja rakentamista asiakkaidensa tavoitteiden toteuttamiseksi. Tutustu digitaalisiin palveluihimme: https://www.sweco.fi/focus/digitaaliset-palvelut/

Tutustu myös, miten asiakkaamme Peikko Finland hyödyntää VirtualSite-palveluamme kohteidensa havainnollistamiseen https://www.sweco.fi/uutiset/uutisarkisto/news-2019/kemin-lumilinnasta-luotiin-vr-malli-swecon-virtualsite-palveluun/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *