Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Rakennushankkeet ja niiden tietoliikenne korostavat kyberturvallisuuden merkitystä projekteissa.

Digitaalisuus ja tietomallinnus ovat tulleet jäädäkseen – myös teollisuuslaitosten kannattaa tarttua tilaisuuteen

November 24, 2020

Virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen (Virtual Design and Construction, VDC) on muodostunut jo standardiksi uusissa toimitilaprojekteissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Toimivaa prosessia voidaan hyödyntää myös teollisuuden uudis- ja modernisointiprojekteissa sekä operoinnissa. VDC mahdollistaa projektin suunnittelun ja toteuttamisen virtuaalisesti ja tuottaa samalla laitoksesta tietomallin, eli virtuaalisen kaksosen. Virtuaalinen kaksonen toimii alustana kohteen elinkaaren käytön, ylläpidon ja modernisoinnin tarpeissa. Swecon kokemus digitaalisesta suunnittelusta ja työkaluista vähentää teollisuuslaitoksen investointeja ja nopeuttaa VDC:n käyttöönottoa.

Teollisuudessa päädytään yhä useammin uusinvestointien sijaan koneiden ja järjestelmien modernisointiin. Modernisoinnilla voidaan esimerkiksi optimoida prosesseja, parantaa energiatehokkuutta ja käytettävyyttä, pidentää elinkaarta tai pienentää CO2-päästöjä. Onnistunut modernisointi vastaa tyypillisesti useaan eri tavoitteeseen. Katso VIDEO uudesta 4-D palvelustamme teollisuushankkeisiin.

Uuden ja vanhan yhteensovittamista

Kuten koko rakennusalan, myös modernisoinnin Akilleen kantapää on kustannusten ja aikataulujen hallinta. Ongelmien juurisyyt ovat usein puutteellisissa lähtötiedoissa, sillä modernisointi vaatii uuden ja vanhan yhteensovittamista. Jos vanhoja piirustuksia joudutaan etsimään viikkokaupalla tai ne eivät enää pidä paikkaansa, joudutaan tekemään useita revisioita ja turhia käyntejä paikan päällä. Riskit niin kustannusten ylittymiseen ja aikataulujen venymiseen kuin turvallisuuden ja työn laadun heikkenemiseen lisääntyvät.

Perusta onnistuneelle projektille luodaan hankkeen alkumetreillä. Uuden rakentamisen tavoin muutostöissä ja modernisoinnissa hyvin suunniteltu on puoliksi – ja paremmin, turvallisemmin ja kustannustehokkaammin – tehty. Digitalisaatio mahdollistaa yhä tarkemman tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen läpinäkyvästi. Suunnittelimme sitten siltaa, rakennusta, teollisuuslaitosta tai rakennuselementtiä, siitä syntyy digitaalinen tietomalli ja siten fyysisen kohteen digitaalinen kaksonen.

Hyöty moninkertaistuu ja lopputuotteen laatu paranee, kun kohteen kaikki tietomäärä voidaan siirtää 3D-tietomallin avulla helpommin ymmärrettäväksi näkymäksi ja eri käyttäjien päätöksentekovälineeksi. Projektin osapuolet ja päättäjät pääsevät tutkimaan tietomalleja ilman isoja laite-, lisensointi- tai koulutusinvestointeja. Sweco on kehittänyt tähän tarkoitukseen muun muassa VirtualSite ja SmartDrawings -työkalut sekä tehokkaan tavan tuottaa olemassa olevista rakennuksista tai tehdasalueesta inventointikaksosen.

Suunnittelun hyödyt eivät saa jäädä vain suunnittelijoiden pöydille ja siksi VDC-palvelumme kattaa myös operoinnin (VDCO). Tietomallia voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennuksen tai prosessin elinkaaren hallinnassa, huoltohenkilöiden ohjauksessa ja koulutuksessa, tilojen jatkuvassa optimoinnissa tai vaikka onnettomuustilanteiden simuloinnissa. Kaikki tämä voidaan tehdä etänä, käymättä paikan päällä.

Jokainen näkee virtuaalimallissa omin silmin, mitä mahdollisuuksia suunnittelussa on, ja mikä tulee olemaan lopputulos. Malleja voidaan katsoa mobiililaitteilla, tietokoneilla sekä virtuaalilaseilla. Tarve matkustaa toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan vähenee, mikä säästää suoraan aikaa ja rahaa.

Teollisuuslaitoksissa koneita ja laitteita pitää myös huoltaa jatkuvasti. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tiedonjaon, ylläpidon ja hyödyntämisen aivan uudella tavalla.

Tehostettu tiedonkulku johtaa yhteisymmärrykseen ja säästää rahaa

Digitaalisten ratkaisujen etu on myös käytettävyys. Hyvin rakennettu visuaalinen tietomalli auttaa tekemään monimutkaisista ja vaikeasti ymmärrettävistä asioista helposti hahmotettavia kenelle tahansa. Tieto on valtaa, mutta se myös lisää tuskaa silloin, kun sitä on liikaa. Digitaalisesta kaksosesta on mahdollista poistaa kaikki turha tieto ja jättää näkyville vain tarpeellinen. Kun koko porukka pääsee käsiksi samaan tietoon mistä tahansa, luodaan yhteistä ymmärrystä. Samalla parannetaan eri suunnittelualojen sekä kaikkien projektin sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Digitaaliset palvelut tehostavat siis tiedonkulkua ja ajanhallintaa sekä säästävät aikaa ja rahaa. Digitaalisuus ja tietomallinnus ovat tulleet jäädäkseen, ja siksi myös teollisuuslaitosten kannattaa tarttua tilaisuuteen. Investointi huolelliseen suunnitteluun maksaa itsensä takaisin.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijohimme!

Katja Sipilä , katja.sipila@sweco.fi, +358 45 238 7936, Teollisuuden VDCO-palvelut

Timo Kuoppala, timo.kuoppala@sweco.fi, +358 40 541 2827, Teollisuuden VDCO-palvelut

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *