Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Rakennusala haaveilee tekoälyn vauhdittamista sovelluksista, mutta ensin pitää perusasiat laittaa kuntoon

February 15, 2019

Kuvittele tilanne, jossa rakennusalalla olisi oma chatbot. Sellainen, jota monet yritykset nykyään asiakaspalvelussaan hyödyntävät. Niissä botti ottaa asiakaspalvelijan roolin, kysyy perustason kysymyksiä ja ohjaa kysyjän tämän vastausten perusteella oikeaan osoitteeseen tai lopputulokseen. Palaute ja vuorovaikutus kehittävät chatbotia entistä paremmaksi työssään.

Työmaakokouksissa tekoälypohjainen järjestelmä voisi kuunnella käytyä keskustelua ja tunnistaa, miten rakennushanke etenee. Se tarttuisi keskustelun avoimiin kysymyksiin ja tarjoaisi niihin ratkaisuja. Kuvatunnistuksen avulla tekoäly voisi analysoida valokuvasta, mitkä työvaiheet on jo toteutettu.

On totta, että monet mieltävät juuri edellä mainittujen kaltaiset sovellukset tekoälyksi. Rakennusalalla ne ovat kuitenkin vasta sitä, mitä ladotaan toimivan perustuksen päälle.

Ihmisaivojen avustaja tarvitsee toimiakseen oikein käytettyä dataa

Rakennusalalla tekoälyn perustukset liittyvät datan hallintaan ja esikäsittelyyn. Mistä kaikki tarvittava data kerätään ja mille yhteiselle alustalle se kootaan jatkokäsittelyä varten. Vasta sitten dataa päästään hyödyntämään: visualisoimaan ja havainnoimaan tavalla, joka ennakoi eri skenaarioita.

Haluamme Swecolla edistää ratkaisuja, jotka mahdollistavat havainnointikyvyn kasvun kohteen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Siten luomme pohjan vuorovaikutukselle ja nopealle reagoinnille. Pysymme tilanteen tasalla, vaikka tapahtuisi äkillisiä muutoksia.

Rakentamisen prosessi monine osapuolineen ja lukemattomine toteutusvaihtoehtoineen on kuitenkin haastavan hallittava kokonaisuus. Tutkaani ei ole osunut ratkaisua, jonka avulla kaikki hankkeen osapuolet pystyisivät havainnoimaan, missä mennään aikataulussa ja kustannuksissa. Olen jo kirjoittanut siitä, ettei todellinen digitalisaatio ole edennyt toimialalla tarpeeksi pitkälle. Tieto ei liiku tehokkaasti arvoketjun eri vaiheissa, mikä hankaloittaa datan hyödyntämistä.

Tekoäly syventää kykyämme analysoida tietoa ja ratkoa ongelmia

Tekoälyn ei pidä muuttaa vain sitä, miten tehokkaasti lopputulokseen päästään, vaan lopputuotetta itseään. Kun hyödynnämme dataa sen täyteen potentiaaliin, tekoäly astuu mukaan. Sen avulla paitsi syvennämme analysointikykyämme myös lisäämme ongelmanratkaisua. Suunnitteluratkaisut ovat yhä laadukkaampia, ja ennen kaikkea aiemmista ratkaisuista kyetään oppimaan entistä paremmin.

Ihmisaivojen kyky tuottaa vaihtoehtoja muuttuu sitä rajallisemmaksi, mitä enemmän lisätään muuttujia. Usein juuri tekoälyn itsestäänselvät vaikutukset saavat ihmiset pelkäämään työnsä puolesta. Jos rutiininomaiset osat prosessia annetaan koneen käsiin, mitä asiantuntija tekee? Valtava potentiaali on kuitenkin siinä, mitä toistuvan työn automatisoinnista vapautuvilla resursseilla tehdään.

Tekoälyn käyttöönotto ja hyödyntäminen kulkevat käsi kädessä alan digitalisaation kanssa. Kunhan perustukset saadaan kuntoon, tekoälyn hyödyt ovat valtavat. Silloin päälle voidaan latoa laskennallista tehoa, koneoppimista ja ongelmanratkaisua.

Tuomo Tiilikainen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *