Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Rakennushankkeet ja niiden tietoliikenne korostavat kyberturvallisuuden merkitystä projekteissa.

Rakennushankkeen alkuvaiheen suunnitteluun satsaaminen kannattaa – digiratkaisut auttavat taloudellisen, toiminnallisen ja teknisen näkökulman yhteensovittamisessa

January 21, 2020

Rakennushankkeet etenevät liian usein näin: Tilaaja sparrailee konsultin kanssa hankkeen taloudellisista tavoitteista. Mukaan astuu arkkitehti, joka tuo pöytään näkemyksensä toiminnallisesti ja esteettisesti parhaista ratkaisuista. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet lyödään lukkoon ja vasta sitten projektiin kiinnitetään mukaan tekniset suunnittelijat.

Kun suunnittelualat on eriytetty omiksi kokonaisuuksikseen on selvää, että taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset tavoitteet eivät keskustele. Kun osa suunnittelijoista otetaan mukaan vasta urakoitsijan jo lyödessä kuokkaa maahan, ei dialogiin ja kokonaiskuvan muodostamiseen jää riittävästi aikaa. Päätöksiä ja valintoja joudutaan tekemään puutteellisen tiedon varassa punnitsematta erilaisia vaihtoehtoja. Tässä kohtaa unohtuu helposti se tärkein, eli asiakastarve. Mitkä ovat asiakkaan sekä asiakkaan asiakkaan todelliset tavoitteet ja tulevaisuuden tarpeet?

Ratkaisu on simppeli. Eri suunnittelualat tulee sitouttaa osaksi työryhmää heti kärkeen, jo ennen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista. Kun koko kolmen kopla – taloudellinen, toiminnallinen ja tekninen suunnittelu – käy keskustelua alusta asti ja vaihtoehtoja vertaillaan yhdessä, on mahdollista tehdä kestäviä ratkaisuja, jotka täyttävät asetetut tavoitteet sekä investoinnin osalta, että käytön ja ylläpidon aikana.

Työkaluista tämä ei ole kiinni. Digitalisaation ansiosta asiantuntijoiden aikaa voidaan entistä tehokkaammin allokoida suunnittelun rutiinien sijaan asiakasymmärryksen rakentamiseen ja vahvistamiseen, mikä mahdollistaa asiakastarpeen kokonaisvaltaisemman huomioimisen läpi hankkeen. Swecon digitaaliset ratkaisut mahdollistavat dialogin ja erilaisten vaihtoehtojen tarkastelun kaikkien merkittävien sidosryhmien kesken ja niin, että tavoitteista ja päämääristä on koko ajan yhteinen ymmärrys. Virtuaalinen yhteistyöalustamme esimerkiksi mahdollistaa suunnittelun kehittämisen ja viestinnän yhteisen näkymän kautta sekä visuaalisen havainnoinnin 3D-mallin avulla.

Väitämme, että alkuvaiheen huolelliseen suunnitteluun satsatut eurot maksavat itsensä takaisin moninkertaisena viimeistään käytön ja ylläpidon aikana. Kun rakentaminen on jo alkanut ja urakoitsijan taksa työmaalla juoksee, on vaihtoehtosuunittelun aikaikkuna jo umpeutunut, eikä merkittäviä säästöjä investointi- ja käyttökustannuksiin voida enää aikaansaada suunnitteluratkaisuja kehittämällä. Siksi on fiksua satsata hankkeen erikoissuunnitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun alkumetreillä.

Ismo Tawast, Rakennetekniikan toimialajohtaja, Sweco
Tuomo Tiilikainen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *