Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Tekoäly on tullut rakentamisen suunnitteluun

September 3, 2018

Rakennusteollisuus työllistää noin seitsemän prosenttia koko maailman työikäisestä väestöstä. Se on maailmantalouden suurimpia toimialoja ja käyttää vuositasolla valtavia summia erilaisiin suunnittelutyökaluihin, tuotteisiin ja palveluihin.

Viime vuosikymmeninä tietomallintamisen (building information modeling, BIM) käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Uskomme, että uudet älykkäät työkalut tehostavat prosesseja entisestään ja parantavat suunnittelun laatua.

Tietomalleja hyödyntämällä suunnittelijat voivat tehdä rakenteista kolmiulotteisia simulaatioita, joissa on huomattavasti enemmän tietoa todellisista rakenteista kuin perinteisellä tietokoneavusteisella suunnitellulla eli CAD-ohjelmilla tehdyissä piirustuksissa.

Markkinoilla on tällä hetkellä useita kaupallisia tietomallintamiseen sopivia valmisohjelmistoja, joista Swecolla käytetään monien muiden ohella esimerkiksi Tekla Structures- ja Revit®-ohjelmistoja.

Tietomallit avain tehokkuuteen

Rakennusteollisuuteen liitetään usein ajatus heikosta tuottavuudesta, eikä alaa pidetä edelläkävijänä uusien innovaatioiden käyttöönotossa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Sweco on parantanut tuottavuuttaan ja suunnittelunsa laatua kehittämällä prosessejaan ja ohjelmistotyökaluja ennakkoon määritettyjen sääntöjen pohjalta. Ohjelmistotyökaluihin kehitettyjä laajennuksia käytetään olemassa olevien BIM-työkalujen rinnalla, ja niillä voidaan korvata useita suunnittelijoiden aiemmin suorittamia rutiinitöitä.

Vaikka uudet laajennukset ovatkin olleet lupaavia, niissä ei ole vielä pystytty täydellisesti hyödyntämään aiemmista BIM-malleista saatua tietoa. Lisäksi ne eivät vielä ole onnistuneet kehittämään itseään ilman ohjelmistosuunnittelijoiden apua.

Tekoälyä ja etenkin koneoppimista käytetään laajalti useilla aloilla data-analyysistä konenäköön ja kuvantunnistukseen. Tietomallintamisessa tai yleisemmin arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan (Architecture, Engineering and Construction, AEC) alalla koneoppimista on käytetty tai tutkittu vähän. Tämä johtuu siitä, että alan tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavan digitaalisen tiedon kerääminen ja tallentaminen on vasta aluillaan.

Teknologian kehityksen vauhti on huima. Uskon, että seuraava välttämätön kehitysaskel laadun parantamiseksi ja prosessien optimoimiseksi ovat uudenlaiset älykkäät ohjelmistotyökalut.

Sweco tietomallidatan hyödyntämisen edelläkävijä

Sweco toimii pääasiassa Pohjois-Euroopassa, missä tietomallintaminen on otettu käyttöön ensimmäisten joukossa maailmassa. Meillä on käytössämme tuhansia BIM-malleja ja dataa, jota tarvitaan tekoälyä hyödyntävien menetelmien käyttöönottovaiheessa.

Suomessa asiantuntijamme ovat tutustuneet datatieteeseen ja tekoälyyn jo muutaman vuoden ajan. Pian huomasimme, millaisia mahdollisuuksia digitekniikka tarjoaa prosessien uudistamiseen ja uusien liiketoimintamallien luomiseen. Sen avulla saadaan myös asiakas tiiviimmin mukaan hankkeen suunnitteluun.

Suomessa valtio tukee voimakkaasti digitalisaatiota tukevia hankkeita. Sweco on mukana hallituksen kärkihankkeessa, KIRA-Digi -ohjelmassa, jossa vauhditetaan kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Tukea digi-innovaatioihin on saatu myös Business Finlandilta. Näiden tärkeiden tukijoiden avulla haastamme rakennusteollisuuden vallitsevat perinteet ja kehitämme niitä uuteen suuntaan.

Valtavasti työtä ja onnistumisen hetkiä

Tekoälyn tutkiminen vaatii valtavasti työtä. Siihen liittyy epäonnistumisia, mutta myös runsaasti onnistumisen hetkiä. Onnistumiset, uuden oppiminen ja hyvät tulokset innostavat meitä eteenpäin.

Olemme saaneet loistavia tuloksia esimerkiksi verkkoteorian ja neuroverkkojen tutkimuksesta, jota on voitu soveltaa Swecon suunnittelijoiden toiminnan analyysiin BIM-ohjelmiston sisällä. Lisäksi olemme kehittäneet useita tekoälypohjaisia suosittelujärjestelmiä yhdistämällä menetelmiä, jotka hyödyntävät suunnittelijoiden luomia käyttäjän toimenpiteitä ja tuhansista Swecon aiemmista BIM-projekteista kerättyä historiatietoa. Jos haluat tutustua uusimpaan suosittelujärjestelmämme, video aiheesta löytyy täältä.

Tällä hetkellä järjestelmä oppii jo historiatiedoista. Se tekee luotettavia ehdotuksia käyttäjille, jotka suunnittelevat Tekla Structures -ohjelmistolla. Tulevaisuudessa järjestelmä oppii myös käynnissä olevista projekteista saamistaan kokemuksista ja kehittää itseään jatkuvasti entistä paremmaksi. Näin toimivat myös muut vastaavat järjestelmät, joita olemme suunnitelleet esimerkiksi automaattiseen liitossuunnitteluun.

Elämme innostavia aikoja. Mitä kaikkea uusi teknologia voikaan mahdollistaa?

BIM Application Development Manager” , Ricardo Farinha, Sweco

Olemme mukana WDBE 2018 World Summit -tapahtumassa digitalisoimassa AEC-alaa. Tapahtuma pureutuu rakennusalan ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon ja siellä kuullaan lukuisia puheenvuoroja Swecon asiantuntijoilta virtuaaliteknologiasta ja tekoälyn hyödyntämisestä.

Kiinnostaako tekoäly? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan asiantuntijamme Ricardo Farinhan puheenvuoroa “Can Artificial Intelligence change the productivity problems”. Tarkempaa tietoa tapahtumasta ja ohjelmasta tapahtumasivuilta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *