Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Tietomalli on paras käyttöliittymä hankkeessa syntyvälle tiedolle – älä jätä sitä pölyttymään pöytälaatikkoon

October 21, 2021

Suunnittelimme Swecolla sitten sillan, puiston, teollisuuslaitoksen tai rakennuselementin, siitä syntyy lähes aina digitaalinen tietomalli (building information model, BIM). Valitettavan usein tietomalli kuitenkin päätyy pöytälaatikkoon, kun Swecon työ hankkeessa päättyy ja tietomalli jää tilaajaorganisaation haltuun. Kohteen omistaja, sijoittaja tai loppukäyttäjä ei välttämättä koskaan hyödynnä kohteen tietomallia hankkeen päättymisen jälkeen.

Olemme Swecolla tietomallintamisen huippuja. Meillä on jo tarvittava osaaminen ja teknologia tietomallien viemiseksi suunnittelusta aina ylläpitovaiheeseen asti. Nyt tietomalliosaamista pitäisikin kehittää myös tilaajaorganisaatioissa, jotta tietomalleista saadaan irti niiden ylläpidon aikainen käyttöarvo. 

Tietomalli on ylivoimaisesti paras visuaalinen käyttöliittymä hankkeessa syntyvälle tiedolle

Hankkeiden sisältämien laajojen tietomassojen hallinta on helpompaa ja tehokkaampaa, kun se tehdään tietomallipohjaisesti. Tietomallien hyödyntäminen nopeuttaa hankkeen läpimenoaikoja ja päätöksentekoa sekä parantaa hankkeen toteuttamisen laatua. 

Jo suunnitelman viemisellä digitaalisen muotoon, 3D-tietomalliksi, on arvonsa. Hyöty moninkertaistuu ja lopputuotteen laatu paranee, kun malliin lisätään kohteen geometristen tietojen lisäksi muuta, kohdetta ja rakenteita tarkemmin kuvaavaa tietoa. Perinteisen kolmiulotteisen kuvan lisäksi tietomalliin voidaan lisätä jopa seitsemän ulottuvuutta, jotka syntyvät eri tyyppisistä tiedoista, kuten aikatauluista (4D), kustannuksista (5D), käytön aikaisesta ylläpidosta (6D) ja uudelleenkäytettävyydestä (7D). Tietomalliin voidaan linkittää dataa myös ulkopuolisista tietokannoista, vaikkapa ERP-järjestelmistä. 

3D-tietomalli syntyy joka tapauksessa jo suunnitteluvaiheessa, ja siksi se on paras visuaalinen käyttöliittymä kaikelle hankkeen aikana syntyvälle tiedolle. Tietomallissa suunnitellaan esimerkiksi kohteen geometriaa, joten miksi tehdä asioista monimutkaisia ja näyttää kustannuksia toisaalla, kuten Excelissä, eikä suoraan tietomallissa? Olemme Swecolla nokkelia yhdistämään tietoa ja löydämme kyllä ratkaisut, joilla kaikki asiakkaan tarvitsema tieto saadaan yhdistettyä samaan tietomalliin.  

Ratkaisuja on siis jo olemassa. Miten niitä sitten saataisiin laajemmin käyttöön? 

Tietomallidata on arvokas voimavara, jota täytyy huoltaa ja ylläpitää 

Tietomallien tehokasta hyödyntämistä rakennettujen kohteiden koko elinkaaren aikana on haastanut sidosryhmien tietotaidon eri tasoisuus ja tietomallipohjaista toimintaa tukevien ohjelmistojen valmius. Tilaajan tietomalliosaaminen on avainasemassa hankkeen alusta lähtien, sillä silloin määritellään tietomallin taso ja mallin sisältämän tiedon vaatimukset. Suunnitteluprosessissa syntyvän tiedon käsittelyyn tarvitaan uudenlaisia prosesseja, kun tieto ei asu enää suunnittelijoiden ruutuvihkoissa ja suunnitelmien sivuhuomautuksina. Rakennetun ympäristön suunnittelu-, toteutus- ja ylläpito-organisaatioissa on varmistettava henkilöstön koulutus ja tuotettavan tiedon päivitys niin, että se palvelee koko elinkaarta. 

Toinen haaste on se, että tietomallintaminen on laaja kokonaisuus, josta puuttuu vielä tekemistä tukevaa standardointia. Jo tietomallinnuksen terminologiasta voi olla montaa mieltä. Esimerkiksi termi BIM saattaa teollisuushankkeissa ohjata harhaan – eihän tietomalli hyödytä vain rakennuksia (building information modelling), vaan kyseessä on koko prosessitekniikan tietomalli. Pitäisikö meidän puhuakin teollisuushankkeissa BIMin sijaan PIMistä (project information modelling)?

Haluamme edistää koko toimialan kehitystä ja tietomallintamisesta saadun tiedon mahdollisimman laajaa hyödyntämistä kaikissa projekteissamme. Tietomallidata on valuuttaa kohteen omistajalle siinä missä rakennuksen katto, seinä tai jokin teollinen prosessi. Tietomallitietoa täytyy huoltaa samalla periaatteella kuin rikki mennyt ikkuna korjataan tai rapistunut seinä maalataan. Arvokas tietomalli menettää käyttöarvonsa, jos se päätyy rakennushankkeen päätyttyä pöytälaatikkoon pölyttymään. 

Tuomo Tiilikainen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco
Antti Hämäläinen, Chief BIM Officer, Sweco
Eija Prittinen, kehityspäällikkö, infratoimiala, Sweco
Pasi Haravuori, myyntijohtaja, teollisuustoimiala, Sweco

Swecon webinaarisarja What the BIM! avaa tietomallintamisen monia mahdollisuuksia. Tervetuloa oppimaan asiantuntijoiltamme ja kuulemaan asiakaskokemuksia siitä, miten edistyksellinen tietomallintamisosaamisemme on ollut hyödyksi. Seuraava webinaari järjestetään 27.10. ja aiheena on tietomallintamisen tehokkuus ja hyödyt teollisuussektorille. Varaa ilmainen paikkasi tästä heti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *