Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Virtuaalitodellisuus ja peliteknologia luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia

May 16, 2018

Yksi tärkeimmistä globaalista megatrendeistä on digitaalisuus, joka murtaa vanhoja kaavoja luoden uusia liiketoimintamalleja. Myös rakennusalalla ja rakennetun ympäristön sekä teollisuuden suunnittelussa digitaaliset työkalut tehostavat toimintaa ja kasvattavat tuottavuutta.

Mitä digitalisaation tuomat mahdollisuudet tarkoittavat ja miten ne muuttavat työnteon tapojamme? Tässä neljä vastausta.

Rikkoo perinteisiä rajoja ja tehostaa projektinhallintaa

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen ja peliteknologia ovat hyvä esimerkki siitä, miten rakentamisen hankkeissa tehdään työtä uudella tavalla tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Virtuaalimalli on työkalu, joka rikkoo perinteisen suunnitteluaineiston luomia rajoitteita eri sidosryhmien välillä. Sen avulla me suunnittelijat, rakentajat ja loppukäyttäjät pääsemme nopeammin rakentamaan yhteistä ymmärrystä halutusta lopputuloksesta, kun käytämme lähes kaikkia aistejamme suunnitelmien arvioinnissa sekä kehittämisessä.

Swecon virtuaaliympäristössä voi työskennellä useita henkilöitä etäyhteyden avulla ja useissa eri toimipisteissä samanaikaisesti. Tarkoituksena on tuoda projektin eri osapuolet saman pöydän ääreen tarvittaessa ketterästi ja nopeasti, jolloin tiedonkulku nopeutuu ja väärinymmärrykset vähenevät. Se toimii mainiosti Lean-toimintamallin tukena ja parantaa suunnittelun kustannustehokkuutta.

Yritykset voivat pienentää riskejä hankkeissaan virtuaalisen mallin tarkastelun avulla. Muun muassa hankinnoista vastaavat asiantuntijat vähentävät riskejä rakentamalla virtuaalimalleilla yhteistä ymmärrystä aliurakoitsijoiden kanssa toimitettavasta kokonaisuudesta.

Tukee turvallisuuden kehittämisessä

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen esimerkiksi sairaala- ja oppilaitoshankkeissa, matkustajaterminaalien sekä teollisuushankkeiden suunnitteluprosessissa mahdollistaa turvallisuuden ja tehokkuuden arvioinnin jo suunnittelupöydällä. Ympäristön turvallisuutta voidaan arvioida sekä riskianalyysejä tehdä virtuaalimallissa pitkälle ennen rakentamista.

Mallia voi hyödyntää myös käyttöönoton ja kunnossapidon aikana kommunikointiin. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella erilaisia skenaarioita, joiden toteuttaminen olisi muutoin lähes mahdotonta ennen projektin valmistumista. Henkilöstöä voidaan kouluttaa etukäteen, ja todentaa pelimaisilla harjoituksilla heidän kyvykkyytensä toimia oikein esimerkiksi poikkeustilanteissa.

Säästää aikaa ja rahaa

Suuri osa investoinnin elinkaaren kustannuksista lyödään lukkoon suunnittelupöydällä. Kun mahdollisimman moni pääsee havainnoimaan ja vaikuttamaan tulevan tilan toimivuuteen jo suunnitteluvaiheessa, säästytään rakennusvaiheeseen kohdistuvilta ongelmilta.

Virtuaalimallin avulla hankkeen eri osapuolet voidaan sitouttaa yhteiseen lopputulokseen ja sen avulla luodaan paremmat edellytykset päästä eroon työmaalla tehtävistä kalliista muutostöistä. Rakennus- ja elinkaarenaikaiset kustannussäästöt voivat olla parhaimmillaan merkittäviä.
Esimerkiksi sairaalahankkeissa on päästy alkuperäistä suunnitelmaa pienempiin rakennuskuutioihin, kun käyttäjien kanssa on heti suunnittelun alkuvaiheessa hiottu huolellisesti tilojen toimivuutta.

Vastaavasti teollisuushankkeissa voidaan kehittää yleistä huollettavuutta, turvallisuutta sekä virtaviivaisinta logistiikkaa hyödyntämällä koko projektiryhmän osaaminen virtuaalitodellisuuden ja simulaatioiden avulla. Virtuaalitodellisuuden ja etäyhteyksien avulla hankkeeseen saadaan tarvittaessa mukaan parhaita asiantuntijoita matalammalla kynnyksellä kuin aikaisemmin.

Osa tulevaisuuden bisnestä – tuo maailman lähemmäksi

Yritykset voivat hyödyntää virtuaalitodellisuutta hyödyntää myynti- ja markkinointiponnisteluista lähtien. Virtuaalimallin avulla asiakkaamme voivat havainnollistaa esimerkiksi omia kiinteistöjään ja toimintaansa missä päin maailmaa tahansa. Peliteknologian avulla ulkomailla tapahtuviin asiakastapaamisiin voi osallistua etäyhteydellä tarvittaessa edustaja myös Suomesta.

Virtuaalimalli on loistava tapa reflektoida todellisuutta. Emme ole rajoittuneita vain suunnittelupöydällä olevien mallien esittämiseen, vaan virtuaalimalliin voidaan tuoda lisäksi olemassa olevaa ympäristöä laserskannauksen avulla.

Kun katsomme pitkälle tulevaisuuteen, niin nyt tehtävää työtä voidaan hyödyntää alustana lisätyn todellisuuden laitteistojen, digitalisoituvien hankintaverkostojen, digitaalisten tehtaiden ja kehittyneemmän tekoälyn myötä.

Jarkko Heikura, Osastopäällikkö, Teollisuuden ratkaisut, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *