Energia

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Teollisuudesta kehittyy aktiivinen toimija energiaverkostoon – Sektori-integraatiossa hukkalämmöt saadaan kiertoon lähialueella

October 21, 2020

Sektori-integraatio on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on lähentää energiankuluttajien ja -tuottajien rooleja, jolloin uusiutuvaa energiaa pystytään kierrättämään paikallisesti. Yksi ratkaisuista on hyödyntää teollisuuden hukkalämmöt alue-energiaratkaisuissa.

Noin vuosi sitten Euroopan komission käynnistämässä vihreän kehityksen ohjelmassa (European Green Deal) esitettiin strateginen tavoite sektori-integraatiosta (sector coupling). Kyse on energiasektorin eri toimijoiden, kuten teollisuuden, kuntien, energiayhtiöiden ja kiinteistönomistajien, uudenlaisista rooleista ja yhteistyöstä. Aikaisemmin on puhuttu myös sektorikytkennästä.

Uusiutuvan energian käyttöönotto ja fossiilisista polttoaineista luopuminen vaatii, että energia saadaan kiertoon paikallisesti. EU-tasolla uusien ratkaisujen ja yhteistyön kehittämiseen on tarjolla sekä ohjausta että tukea: päästöjen verotusta ja rahoituspaketteja. Päämääränä on ilmastotavoitteiden saavuttaminen.

Alueellinen energiankierrätys vähentää energiahukkaa 

Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään nykyisestä. Silti joudumme vielä turvautumaan fossiilisiin polttoaineisiin, joiden käyttöä pitäisi vähentää radikaalisti. Vaihtoehtoja tarvitaan pian. 

Energia-ala kaipaa kipeästi uutta lainsäädäntöä ja päätöksentekoa ihan kaavoituksesta asti. Uusiutuvaa energiaa pitäisi pystyä tuottamaan ja myymään vaivattomasti niin lähialueille kuin valtakunnan verkkoon. Se vaatii vielä monen siilon ja muurin murtamista.  

Alueellisissa lämpöverkoissa energiantuotanto ei jää yksin voimalaitosten vastuulleMyös suurista energiankuluttajista, kuten kiinteistöistä ja teollisuuslaitoksista, tulee energiantuottajia eli energiaverkoston aktiivisia toimijoita. 

Suomessa uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa esimerkiksi tuuli- ja vesivoimalla, aurinkopaneeleilla ja biomassalla. Sektori-integraatiossa tärkeässä roolissa on teollisuuden prosessien ja erilaisten kiinteistöjen hukkalämmön jälleenhyödyntäminen. Lämmöt saadaan talteen erilaisilla lämpöpumppu- ja energianvarastointiteknologioilla. 

Energiantuotannon ja kulutuksen dynamiikka muuttuu 

Uusiutuvan energian käyttö muuttaa koko energiantuotannon ja -kulutuksen dynamiikan. Tuotantoa ei pystytä hallitsemaan niin kuin on tehty tähän asti: ihmisiä ei voi käskeä saunomaan silloin, kun aurinko paistaa tai tuulee riittävästi. 

Sähköistyvässä yhteiskunnassa tarvitaankin uusia palvelumalleja ja digitaalisia työkaluja energiaverkon dynamiikan hallintaan. Kulutus- ja tuotantopiikkejä voidaan tasapainottaa esimerkiksi tarjoamalla kuluttajille reaaliaikaista tietoa sähkön hinnasta eri aikoina. 

Ympäristövastuu osaksi liiketoiminnan kehittämistä 

Sektori-integraatio ei ole tulevaisuuden visiointia, vaan monissa pilottihankkeissa Suomessa on saavutettu erinomaisia tuloksia. Swecon asiantuntijat ovat olleet mukana useissa uusiutuvan energian hankkeissa jluomassa alueellisia energiajärjestelmiä. 

Hyviä esimerkkejä ovat Lidlin logistiikkakeskus JärvenpäässäNorthVoltin akkutehdas  ja useat kauko- ja aluelämpöverkkoihin suunnitellut lämpöpumppulaitoksetTeollisen mittakaavan alue-energiaratkaisujen lisäksi useissa kaupungeissa on luotu sähköön perustuvia liikenneratkaisuja, kuten Laajasalon hybridikortteli ja  Helsingin kaupunkipyörätHelsingin kaupungille toteutimme myös kattavan maalämpöselvityksen. 

Teollisuuslaitoksen mahdollisuuksia osallistua lähienergiaverkkoon kartoitetaan alueellisilla energiaselvityksillä. Analysoimme vaihtoehdot, joilla uusiutuvia energianlähteitä olisi järkevintä hyödyntää, ja luomme tiekartan eri skenaarioista. Lisäksi varmistamme hankkeen jokaisessa vaiheessa, että liiketoiminta kehittyy positiivisesti samalla, kun huolehdimme ympäristöstämme. 

 Jarkko Heikura, teollisuusasiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *