Energia

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Yritysten näytön paikka: uusiutuvaan energiaan siirtyminen jättää ison kädenjäljen

February 10, 2021

Ei ole montaakaan vuotta siitä, kun tuulivoima tarvitsi kannattaakseen valtion tukea. Nyt tuulivoima on edullisin tapa tuottaa energiaa Suomessa. Uusiutuvan energian hinta on laskenut maailmanlaajuisesti jopa nopeammin kuin osasimme odottaa, samalla kun tarvittava teknologia on kehittynyt.

Myös EU:n päästökauppadirektiivi ja Suomen uudistunut energiaverotus ohjaavat voimakkaasti päästöjen rajoittamiseen ja päästöttömään energiantuotantoon. Alamme Euroopassa olla jo pisteessä, jossa päästöoikeuden ja päästövähennystekniikan hinta kohtaavat – pian on jopa halvempaa vähentää päästöjä teknisin menetelmin kuin jatkaa niiden tupruttamista ilmakehään. On vaikuttavaa, miten tekniikka mahdollistaa paremman tulevaisuuden.

Maapallon keskilämpötila on jo rikkonut 1,2 asteen lämpenemisen rajan, eikä paluuta optimaaliseen ilmastoon ole. Lähes kolme neljäsosaa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energiankäytöstä, kun lopun neljänneksen jakavat esimerkiksi maankäyttö, maatalous, liikenne ja teollisuus. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas sanoi alkuvuonna Ylen haastattelussa, että ilmastonmuutoksen ratkaisussa kaikkein olennaisinta on muuttaa energiantuotanto fossiilisesta uusiutuvaan ja jossain määrin ydinvoimaan. Toki muutkin torjuntakeinot ovat tärkeitä, mutta juuri energiantuotantoa on välttämätöntä katsoa erityisen tarkkaan.

Tässä yrityksillä on näytön paikka. Siirtymä uusiutuviin energianlähteisiin kannattaa myös imagosyistä. Mitä nopeammin yritykset hyppäävät muutokseen mukaan, sitä enemmän niillä on voitettavaa kilpailussa yhteiskunnallisesta näkyvyydestä. Energiamurros uusiutuviin energianlähteisiin on mahdollisuus kasvattaa hiilikädenjälkeä, eli sitä positiivista vaikutusta, jonka jätämme ilmastoon.

Hyvä uutinen on se, ettei mikään estä siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin. Esimerkiksi hiili- ja turvevoiman muutos kestäväksi on jo käynnissä. Sweco on jatkuvasti mukana hankkeissa, joissa vanhoja hiili- tai turvevoimaloita joko puretaan uuden energialaitoksen tieltä tai muunnetaan uusiutuvaa energiaa tuottaviksi voimalaitoksiksi.

Meillä on Suomessa iso määrä energialaitoksia, joissa on vielä jäljellä teknistä käyttöikää. Niissä on valtava potentiaali. Yritysten kannattaa miettiä, mitä hyödynnettävää tai jatkojalostettavaa heillä on. Ennen kuin voimalaitos tulee käyttöikänsä päähän ja hiilen tai turpeenpolton laitteet on ajettu loppuun, on erinomainen aika kysyä, olisiko syytä vaihtaa toiseen energianlähteeseen.

Purku- tai muutoshanke tulee aina harkita, konseptoida ja suunnitella kokonaisuuden kannalta mahdollisimman järkevästi. Tähän Swecolta löytyy asiantuntijat. Voimme käytännössä vastata koko paketista: selvityksistä, suunnittelusta, valvonnasta ja projektinjohdosta. Asiakkaillemme olemme se taho, joka integroi työhön muut tarvittavat toimijat.

Kiertotalous on jo vahvasti läsnä purkusuunnittelussa. Kussakin purettavassa laitoksessa on esimerkiksi rahanarvoisia komponentteja, terästä, sähkömoottoreita, taajuusmuuntajia ja automaatiojärjestelmiä. Niitä voidaan hyödyntää joko uudessa tuotantolaitoksessa tai myydä eteenpäin. Myös itse kiinteistöjä on hyödynnetty kokonaan tai osittain esimerkiksi liikuntahalleina tai asuntoina. On aika hieno juttu, että esimerkiksi keskellä Helsinkiä kaupunkikuvaa värittävät vanhat kaasukellot.

Yksi olennainen seikka ei saa transformaatiovaiheessa unohtua: kaiken työn täytyy olla turvallista sekä naapuruston asukkaille että laitosta purkavalle porukalle. Tämä lähtökohta onnistuu, kun turvallisuus otetaan koko suunnittelun keskiöön. Meillä tekninen turvallisuus ja henkilöturvallisuus ovat olennainen osa koko projektia.

Murroksen aika on nyt, sillä energiantuotannon muuttaminen kestäväksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikista voimakkaimmin. Ei ilmastotyö siihen lopu, mutta muutos antaa meille mahdollisuuden pitää kiinni joistakin mukavuuksistamme. Jos emme muuta energiantuotantoa nyt, meidän on pakko tehdä yhä mittavampia korjausliikkeitä tulevaisuudessa.

– Pasi Haravuori, energia-asiantuntija ja myyntijohtaja, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *