Infra

Kestävä ja toimiva liikennejärjestelmä ja infra vastaavat tulevaisuuden liikkumistarpeisiin.

Jokainen vesihuoltoalalla työskentelevä osallistuu omaisuudenhallintaan

January 20, 2022 i Infra

Vesihuollon omaisuudenhallinta voi kuulostaa abstraktilta ja vaikeasti hahmotettavalta kokonaisuudelta. Terminä monelle tuttu asia ei tarkemmin tarkasteltuna ole kuitenkaan niin vieras ja monen vesilaitoksen toimintatavat ovat jo vuosia olleet hyvien omaisuudenhallintaprosessien mukaisia….

Read More