Infra

Kestävä ja toimiva liikennejärjestelmä ja infra vastaavat tulevaisuuden liikkumistarpeisiin.

Jokainen vesihuoltoalalla työskentelevä osallistuu omaisuudenhallintaan

January 20, 2022

Vesihuollon omaisuudenhallinta voi kuulostaa abstraktilta ja vaikeasti hahmotettavalta kokonaisuudelta. Terminä monelle tuttu asia ei tarkemmin tarkasteltuna ole kuitenkaan niin vieras ja monen vesilaitoksen toimintatavat ovat jo vuosia olleet hyvien omaisuudenhallintaprosessien mukaisia.

Tiesitkö, että jokainen vesihuoltoalalla toimiva osallistuu vesihuollon omaisuudenhallintaan päivittäisten työtehtäviensä kautta? Tämä arvokas työ voi olla verkoston kunnossapitoa, asiakaspalvelua, käyttöomaisuuden uudis- ja saneeraussuunnittelua, taloushallintoa, vesihuollon tiedottamista, laadunvalvontaa, kuntotutkimuksien laatimista tai vaikkapa vesihuolto-omaisuuden tarkemittaamista. Lähes kaikkia edellä mainittuja toimintoja on vaihtelevissa määrin jokaisessa suomalaisessa vesilaitoksessa.

Vaikka jokaisella vesilaitoksella tehdään päivittäin töitä vesihuolto-omaisuuden ylläpidon eteen, vain harvalla on käytössään suunniteltu vesihuollon omaisuudenhallintaprosessi. Vesilaitoksien toiminnot ovat helposti epäjohdonmukaisia ja suunnittelemattomia, etenkin jos toimintojen välille ei ole määritelty yhteisiä tavoitteita tai niiden yhteensovittamisesta ei ole sovittu. Vastaavanlaisen havainnon tekivät Sweco Swedenin asiantuntijat Magnus Montelius ja Anne Adrup laatiessaan omaisuuden hallintaopasta ruotsalaisille vesilaitoksille (https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/tillgangsforvaltning-for-svenska-va-organisationer/).

Suunnitelmallisuuden ja yhteisten pitkän tähtäimen tavoitteiden puute voi näkyä arjen kiireessä, joka saattaa pitkälti mennä niin sanotusti tulipaloja sammutellessa. Monessa vesilaitoksessa työtehtäviä on yksinkertaisesti liian paljon nykyresursseihin nähden. Onnistuessaan omaisuudenhallinta ei lisää laitosten työtehtäviä vaan pikemminkin helpottaa henkilöstön arkea priorisoimalla asioita ja muokkaamalla toimintakulttuuria ja ajatusmaailmaa tukemaan pitkän aikavälin suunnittelua.

Me Swecolla haluamme auttaa vesilaitoksia suunnitelmallisuuden luomisessa ja tarjota valmiita työkaluja. Olemme työstäneet vesisosuuskunnille suunnatun yksinkertaistetun työkalun omaisuuden tilan kartoittamiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tilaama vesihuollon omaisuudenhallinnan työkalu julkaistaan kaikille avoimeen käyttöön alkuvuodesta 2022. Toteutamme myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston osittain rahoittaman Vesihuollon omaisuudenhallinnan toteutusopas -hankkeen. Oppaassa konkretisoidaan omaisuudenhallinnan käytäntöjä sekä kuvataan käytännönläheisesti vesihuollon omaisuudenhallinnan prosesseja.

Kiinnostuitko vesihuollon omaisuudenhallinnasta? Me Swecolla olemme innolla mukana auttamassa vesihuollon omaisuudenhallinnan kaikissa osatehtävissä. Osatehtäviin kuuluvat muun muassa urakoiden suunnittelu- ja rakennuttamistyöt, verkoston ja laitoksien saneeraustarveselvitykset ja erilaiset vesihuollon kartoitus- ja talousselvitykset.

Ota yhteyttä!

Pekka Raukola, pekka.raukola@sweco.fi, puh. 040 547 60 88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *