Kestävä rakentaminen

Missä jälkijännitettyjä betonirakenteita kannattaa käyttää?

February 28, 2023 i Kestävä rakentaminen

Tiedätkö, miten jälkijännitetyt betonirakenteet eroavat elementtirakentamisesta? Perinteinen paikallavaluosaaminen ja hieman luovuuttakin vaativa punossuunnittelu puolustavat paikkaansa monentyyppisissä kohteissa. Jälkijännitetyn betonirakenteen toiminta perustuu siihen, että rakenteeseen luodaan puristava jännitystila jännevoiman avulla. Ennen valua raudoituksen sekaan asennetaan jännepunokset, joita jännitetään valun jälkeen hydraulisilla tunkeilla. Näin syntyy puristava voima, joka siirtyy rakenteeseen valuun asennettujen ankkurikappaleiden välityksellä. Kokonaisuuden oikea mitoitus…

Read More

Hybridikohteissa erilaiset rakennukset suunnitellaan tukemaan toinen toisiaan

February 17, 2023 i Kestävä rakentaminen

Hybridihankkeissa tarvitaan laajaa eri rakennustapojen tuntemista ja yhteistyötä suunnittelijoiden välillä. Rakennesuunnittelijan on tärkeää päästä mukaan päätöksentekoon jo varhain, jotta hankkeessa vältetään toteutuksen kannalta kalliit erikoisratkaisut. Hybridikohteiden rakennesuunnittelussa Sweco alkaa olla jo konkari, koska olemme yhdistelleet erilaisia rakennuksia toimiviksi kokonaisuuksiksi 2000-luvun alusta asti. Tyypillisesti hybridihankkeessa luodaan rakennuskokonaisuus, joka sisältää monenlaista käyttöä, kuten omistus- ja vuokra-asuntoja, hotellin,…

Read More

Nettohyötyyn perustuva Swecon biodiversiteettityökalu maksimoi biologisen monimuotoisuuden huomioimisen

Me Swecolla haluamme toimia innovatiivisena ja vastuullisena suunnannäyttäjänä. Olemme kehittäneet biodiversiteetin nettohyötyyn perustuvan laskentatyökalun….

Read More

Kestävän kehityksen palveluiden liiketoimintajohtaja Riku Maidell

Ei lämpöä harakoille, vaan kiertoon ja hyötykäyttöön

Miten hyödyntää lämpöenergiaa tehokkaammin kaupungeissa? Suurempia hukkalämpövirtoja voidaan hyödyntää muun muassa kaukolämpöverkoissa, joissa on paljon käyttäjiä ja kulutusta. Näin saadaan aikaan nopeammin isompia muutoksia kuin tehostamalla yksittäistä kiinteistöä kerrallaan….

Read More

Nina Aarras on Swecon johtava kiertotalousasiantuntija.

Monipuolinen hirsi sopii ilmastokestävään urbaaniin rakentamiseen

November 10, 2022 i Kestävä rakentaminen

Suurten hirsirakennusten suunnittelussa on hallittava hirsirakentamisen terminologia, rakenteen lainalaisuudet ja erityisvaatimukset, kuten ilmatiiveys, jäykistys, painumat ja paloturvallisuus. Ole yhteydessä!…

Read More

Rakennusfysikaalisen suunnittelun avulla varmistetaan kestävät ja terveelliset rakennukset myös ilmaston muuttuessa

October 28, 2022 i Kestävä rakentaminen

Rakennusten kestävyys, turvallisuus ja terveellisyys ovat suunnittelumme ytimessä. Kun rakennusfysiikka huomioidaan suunnittelussa jo hankkeen alusta lähtien, varmistamme rakennuksen pitkän käyttöiän ja sen tehokkaan muunneltavuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin….

Read More

Mitä puukattojen kokonaissuunnittelu tarkoittaa?

October 20, 2022 i Kestävä rakentaminen

Jokainen vesikatto tarvitsee suunnittelua. Sillä vaikutetaan niin lopputulokseen kuin rakennettavuuteen. Oikeanlainen rakennejärjestelmä, onnistuneet hankinnat ja turvalliset nostot säästävät pitkän pennin. Puukattojen kokonaissuunnittelussa huomioidaan rakennesuunnittelun lisäksi kaikki tarpeellinen aina rakennejärjestelmän valinnasta toteutettavuuteen. Kokonaissuunnittelulla varmistetaan vedenpoistoon liittyvät detaljit, yläpohjan toimiva tuuletus ja paloturvallisuus, kuten palokatkot ja palo-osastoinnit. Autamme tarvittaessa myös hankinnoissa ja elementointiasteen valinnassa, katon noston suunnittelua…

Read More

Kokemusta 300 projektista – Miltä näyttää vesirakentamisen tulevaisuus?

October 3, 2022 i Kestävä rakentaminen

Opiskelin vesirakentamista 1970–80-lukujen taitteessa, jolloin vesirakentaminen oli vielä voimissaan. 40 vuoden aikana on kertynyt kokemusta noin 300 projektista, ja sitä tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä vesivoimarakentamiseen investoitiin Suomessa paljon, ja kauppasatamia ja kauppamerenkulun väyliä kehitettiin ahkerasti. Valtion varoin rakennettiin yli 600 kala- ja vierassatamaa sekä yhteysliikenne- ja matkustajalaituria. Siinä riitti…

Read More

Kevyt mutta luja LVL tuo massiivipuurakentamiseen vahvan vaihtoehdon

April 11, 2022 i Kestävä rakentaminen

Monikäyttöinen viilupuu (LVL) on ominaisuuksiinsa nähden kevyt mutta vankka materiaali. Yhteen liimatuista viiluista syntyy samalla tavalla kestävä kokonaisuus kuin monista A4-liuskoista liki murtumaton papeririisi. Usein LVL loistaa kantavissa rakenteissa kulissien takana. Siinä missä muut massiivipuurakentamisen vaihtoehdot, lamellihirsi ja CLT, tehdään sahatavarasta, LVL (Laminated Veneer Lumber) koostuu vanerin tapaan ohuista puuviiluista. Yksittäinen viilu on vain 3…

Read More