Kestävä rakentaminen

Monipuolinen hirsi sopii ilmastokestävään urbaaniin rakentamiseen

November 10, 2022 i Kestävä rakentaminen

Suurten hirsirakennusten suunnittelussa on hallittava hirsirakentamisen terminologia, rakenteen lainalaisuudet ja erityisvaatimukset, kuten ilmatiiveys, jäykistys, painumat ja paloturvallisuus. Ole yhteydessä!…

Read More

Rakennusfysikaalisen suunnittelun avulla varmistetaan kestävät ja terveelliset rakennukset myös ilmaston muuttuessa

October 28, 2022 i Kestävä rakentaminen

Rakennusten kestävyys, turvallisuus ja terveellisyys ovat suunnittelumme ytimessä. Kun rakennusfysiikka huomioidaan suunnittelussa jo hankkeen alusta lähtien, varmistamme rakennuksen pitkän käyttöiän ja sen tehokkaan muunneltavuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin….

Read More

Mitä puukattojen kokonaissuunnittelu tarkoittaa?

October 20, 2022 i Kestävä rakentaminen

Jokainen vesikatto tarvitsee suunnittelua. Sillä vaikutetaan niin lopputulokseen kuin rakennettavuuteen. Oikeanlainen rakennejärjestelmä, onnistuneet hankinnat ja turvalliset nostot säästävät pitkän pennin. Puukattojen kokonaissuunnittelussa huomioidaan rakennesuunnittelun lisäksi kaikki tarpeellinen aina rakennejärjestelmän valinnasta toteutettavuuteen. Kokonaissuunnittelulla varmistetaan vedenpoistoon liittyvät detaljit, yläpohjan toimiva tuuletus ja paloturvallisuus, kuten palokatkot ja palo-osastoinnit. Autamme tarvittaessa myös hankinnoissa ja elementointiasteen valinnassa, katon noston suunnittelua…

Read More

Kokemusta 300 projektista – Miltä näyttää vesirakentamisen tulevaisuus?

October 3, 2022 i Kestävä rakentaminen

Opiskelin vesirakentamista 1970–80-lukujen taitteessa, jolloin vesirakentaminen oli vielä voimissaan. 40 vuoden aikana on kertynyt kokemusta noin 300 projektista, ja sitä tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä vesivoimarakentamiseen investoitiin Suomessa paljon, ja kauppasatamia ja kauppamerenkulun väyliä kehitettiin ahkerasti. Valtion varoin rakennettiin yli 600 kala- ja vierassatamaa sekä yhteysliikenne- ja matkustajalaituria. Siinä riitti…

Read More

Kevyt mutta luja LVL tuo massiivipuurakentamiseen vahvan vaihtoehdon

April 11, 2022 i Kestävä rakentaminen

Monikäyttöinen viilupuu (LVL) on ominaisuuksiinsa nähden kevyt mutta vankka materiaali. Yhteen liimatuista viiluista syntyy samalla tavalla kestävä kokonaisuus kuin monista A4-liuskoista liki murtumaton papeririisi. Usein LVL loistaa kantavissa rakenteissa kulissien takana. Siinä missä muut massiivipuurakentamisen vaihtoehdot, lamellihirsi ja CLT, tehdään sahatavarasta, LVL (Laminated Veneer Lumber) koostuu vanerin tapaan ohuista puuviiluista. Yksittäinen viilu on vain 3…

Read More

Fit For 55 – kohdistettuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi

Kohdennetulta kuntoilumainokselta kuulostava Euroopan komission säädösehdotuspaketti (Fit for 55) sisältää tiettyä tavoitteellisuutta huokuvaa henkeä, jota voisi verrata kuntoilumainokseen, mutta paketin tavoitteet koskettavat ilmastoamme. Ilmastopaketti sisältää kohdistettuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Mikä on fit for 55? Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 säädösehdotuspaketin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 55 prosenttia vuoden 1990 vertailutasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoite on tunnistettu tärkeäksi osatavoitteeksi EU:n vuoden…

Read More

Tornitalot ovat mahdollisuus kestävään täydennysrakentamiseen

March 30, 2022 i Kestävä rakentaminen

Kaupungistuminen jatkuu ja samalla kaupunkikeskustat tiivistyvät – myös ylöspäin. Korkea rakentaminen mahdollistaa kestävän täydennysrakentamisen keskellä ihmisten arkea….

Read More

Tietomalliin integroitu hiilijalanjälkilaskuri ohjaa rakennesuunnittelua alusta asti

Hiilijalanjälki on noussut yhdeksi asiakkaidemme tärkeimmistä tavoitteista kustannus- ja laatutekijöiden rinnalle. Kestävän kehityksen edelläkävijänä Sweco kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi, ja erillisen palvelun sijaan hiilijalanjälkiohjaus on meillä osa rakennesuunnittelua.  Rakennesuunnittelijamme kiinnittävät huomiota rakenneratkaisuissa kaikkiin niihin tavoitteisiin, joita asiakkaamme arvostavat. Pitkään pääpaino on ollut aikatauluissa, budjetissa, laadussa ja turvallisuudessa, mutta nyt listalle on noussut…

Read More

Up in the air – korkean rakentamisen ilmiöt ja haasteet ratkaistaan suunnittelijan työpöydällä

February 15, 2022 i Kestävä rakentaminen

Kun rakentamisessa kurotetaan korkeammalle ja korkeammalle, moni asia muuttuu. Vastassa on kerros kerrokselta uusia haasteita ja ilmiöitä, joita suunnittelijamme päivittäin ratkaisevat. …

Read More

Ilmastokestävä ja monikäyttöinen CLT taipuu suunnittelijan pöydällä moneen – onko siitä tulevaisuuden puutalot tehty?

January 23, 2022 i Kestävä rakentaminen

Massiivipuusta rakennetaan yhä enemmän, ja yhtenä vaihtoehtona suunnittelijoidemme työkalupakissa on CLT. Siitä on suunniteltu vuosien varrella rakenteita monipuolisesti aina pientaloista monikerrosrakentamiseen….

Read More