Kestävä rakentaminen

Mitä puukattojen kokonaissuunnittelu tarkoittaa?

October 20, 2022

Jokainen vesikatto tarvitsee suunnittelua. Sillä vaikutetaan niin lopputulokseen kuin rakennettavuuteen. Oikeanlainen rakennejärjestelmä, onnistuneet hankinnat ja turvalliset nostot säästävät pitkän pennin.

Puukattojen kokonaissuunnittelussa huomioidaan rakennesuunnittelun lisäksi kaikki tarpeellinen aina rakennejärjestelmän valinnasta toteutettavuuteen. Kokonaissuunnittelulla varmistetaan vedenpoistoon liittyvät detaljit, yläpohjan toimiva tuuletus ja paloturvallisuus, kuten palokatkot ja palo-osastoinnit. Autamme tarvittaessa myös hankinnoissa ja elementointiasteen valinnassa, katon noston suunnittelua unohtamatta.

Suunnitteluvalintojen lähtökohtana ovat muun muassa materiaalien kokonaiskustannukset, toteutukseen kuluva aika, työturvallisuus sekä ympäristö- ja elinkaaritavoitteet. Ja vesikaton puisten rakenteiden suunnittelu onnistuu kustannustehokkaasti muun rakennesuunnittelun yhteydessä.

Puolueeton näkökulma kattoon

Kokonaissuunnittelu kuvaa palveluamme hyvin, koska varmistamme sillä katon kokonaistoimivuuden. Näkökulma on objektiivinen. Emme arvota yhdenkään tuoteosatoimittajan tuotetta toista paremmaksi, vaan tunnemme eri valmistajat ja pystymme näin valitsemaan kohteeseen sopivimman ratkaisun. Eri vaihtoehtojen tunteminen auttaa suunnittelemaan kohteeseen tietyistä tuotteista asiakkaan vaatimukset ja tarpeet täyttävän katon.

Näkökulmaamme laajentaa, että joukostamme löytyy erikoisosaamista esimerkiksi naulalevyrakenteista. Ristikkovalmistajia meillä palvelee kokonainen naulalevyristikkosuunnitteluun erikoistunut osasto. Ammattitaitosynergioita hyödyntäen saamme ratkaistua kaikki rakenteet perustuksista harjalle. Yhdessä varmistamme, että kaikkiin suunnittelutehtäviin löytyy erityisosaaja, ratkaisusta riippumatta.

Mikäli katto halutaan nostaa paikalleen, on koko katon, kattolohkon tai suurelementin nostokin suunniteltava. Paras aika sille on suunnittelun alussa. Rakennesuunnittelijamme huomioivat kattorakenteiden käytön aikaisten kuormien lisäksi noston aiheuttamat kuormat. Silloin suunnitelmissa esitetään niin noston aikainen jäykistys kuin nostoon käytettävät osat, kuten nostopalkit.

Paras rakenne katon joka kohtaan

Puukattojen kokonaissuunnittelua tarvitaan hankkeessa kuin hankkeessa. Sillä varmistetaan, että katto saadaan rakennettua mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Parhaat vaikutusmahdollisuudet ovat hankkeen luonnos- ja esisuunnitteluvaiheessa. Katon toteutustavan ja rakennejärjestelmän vaihto hankkeen loppuvaiheessa aiheuttaa usein aikataulu- ja kustannushaasteita.

Tuomme hankkeeseen asiantuntevan näkemyksen siitä, millä rakennejärjestelmällä katto kannattaa toteuttaa. Jokaiseen kohteeseen löytyy paras ratkaisu. Rakennejärjestelmiä ja katon toteutustapoja voi olla useita. Osa katosta voidaan toteuttaa esimerkiksi tasoelementteinä tai kattolohkoina, kun toisen osan paras toteutustapa voi olla paikalla rakentaminen. Esimerkiksi Mansikkalan puukoulun katto toteutettiin tasoelementeillä ja naulalevyristikoista kootuilla kattolohkoilla, joita tuli rakennukseen noin 240. Kattolohkoissa oli noin 640 erilaista naulalevyristikkotyyppiä.

Paikalla rakentamistakaan ei tule unohtaa. Se on hyvä ratkaisu silloin, kun katto sisältää yksityiskohtia, joissa toistettavuuden tai valmisosien hyötyä ei saada ulosmitattua. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeukselliset jiirit, kaarevat muodot tai eri kattokulmien ja pintojen liitoskohdat. Kohteet suunnitellaan mallintamalla vesikattorakenteet. Etuna on, että rakenteet saadaan sovitettua yhteen tekniikan kanssa ja törmäystarkastelu on havainnollisempaa.

Tietyissä tapauksissa katto voi toimia myös kohteen sääsuojana. Silloin katto on suunniteltava toimivaksi juuri tästä lähtökohdasta käsin. Rakentamisen tahdissa suoritettavat toistuvat nostot kuormittavat rakenteita eri tavalla kuin yksittäinen nosto. Sääsuojakatto voi olla tilapäinen tai sitä voidaan käyttää kohteen lopullisena kattona, kun esimerkiksi tilaelementit on asennettu paikoilleen.

Asennusten työturvallisuus

Haluamme omalta osaltamme varmistaa kattoasennusten työturvallisuuden. On aivan eri asia rakentaa vesikatto 8. kerroksessa kuin nostaa katto paikoilleen valmiina elementtinä. Elementoidut kattorakenteet voidaan tehdä valmiiksi tehtaalla tai turvallisesti työmaalla maan tasossa.

Esimerkiksi Kainuun sairaalaan suunnittelimme puiset räystäsosat suurelementteinä turvakaidevarauksin. Työmaalle jäi näin vain 140 nostoa ja elementtiasennuksin toteutettu räystäsrakenne. Muuten yksittäisiä ristikkoasennuksia olisi pitänyt tehdä holvilla noin 1200. Myös muut täydentävät räystäsrakenteet olisi pitänyt rakentaa 26 metrin korkeudessa.

Kokonaisvaltaiseen lähestymiseemme kuuluu, että tutkimme ja kehitämme puisten kattorakenteiden käyttöä koko ajan. Keväällä 2022 meille valmistui yhteensä kolme vesikattoihin liittyvää insinöörityötä, joissa käsiteltiin kattoelementtien nostoja, jäykistystä ja rakennejärjestelmän valintaa. Tutkimus- ja kehitystyö tukee hienosti laajaa kokemustamme niin kattorakenteiden kuin muussakin rakennesuunnittelussa.

Kirjoittaja Petri Kokkonen on puurakennesuunnittelija ja osastopäällikkö Swecolla, petri.kokkonen@sweco.fi


Sweco on mukana Puupäivässä 3.11.2022 Messukeskuksen Siivessä ja toimii tapahtuman pääyhteistyökumppanina. Päivän aikana on useita korkean tason seminaareja puuarkkitehtuurista, rakennustekniikasta ja puurakentamisesta. Tule tutustumaan meihin ja kuuntelemaan asiantuntijoidemme puheenvuoroja mm. rakennusfysiikasta sekä luonnonkuormista ja seismisestä suunnittelusta vientikohteissa. Tervetuloa mukaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *