Kestävä rakentaminen

Tornitalot ovat mahdollisuus kestävään täydennysrakentamiseen

March 30, 2022

Kaupungistuminen jatkuu ja samalla kaupunkikeskustat tiivistyvät – myös ylöspäin. Korkea rakentaminen mahdollistaa kestävän täydennysrakentamisen keskellä ihmisten arkea.

Korkea rakentaminen tarjoaa tiivistyvissä kaupunkikeskustoissa paljon mahdollisuuksia. Useimmissa kaupungeissa rakennus määritellään korkeaksi, kun siinä on 10.–16. kerrosta, jolloin 600–700 neliömetrin kokoisella alueella voi olla jopa 100 asuntoa. Korkea rakentaminen säästääkin ympäröiviä maa-alueita palveluille, kestäville joukkoliikenneratkaisuille ja virkistyskäytölle. Urbaanista asuintornista voi olla vain kivenheitto kaupunkipuistoon tai merenrantaan.

Tornitalot koetaan kaupungeissa houkutteleviksi asuinpaikoiksi. Eletäänhän silloin korkealla muun kaupungin yläpuolella. Näköalat ovat vertaansa vailla, ja korkeassa rakentamisessa panostetaan muutenkin laatuun. Se näkyy käyttäjille esimerkiksi laadukkaissa materiaalivalinnoissa sekä talotekniikan ja sitä kautta sisäolosuhteiden säädettävyydessä. Lämmitysratkaisun valinta sekä ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus voivat vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Korkeille rakennuksille asetetaan usein myös kunnianhimoisia visuaalisia vaatimuksia, koska ne erottuvat kaupunkikuvallisesti maisemasta. Tornitalot luovat uudenlaista kaupunkisiluettia ja erottuvat arkkitehtonisesti ympäröivästä rakennuskannasta.

Korkea rakentaminen keskittyy liikenteen solmukohtiin

Korkean rakentamisen ansiosta pienellä alueella voi asua mukavasti paljon ihmisiä, mikä houkuttelee alueelle myös palveluja. Kaupat, harrastukset ja työpaikat ovat lähellä tai hybridirakentamisen ansiosta jopa samassa talossa. Asuintornin alla voi olla esimerkiksi liiketiloja tai kauppakeskus. Silloin autoa ei tarvita päivittäisasioiden hoitamiseen ja liikenteen päästöt vähenevät.

Korkea rakentaminen keskittyy liikenteen solmukohtiin, jolloin alueella on valmiiksi erinomaiset yhteydet niin julkisilla kulkuvälineillä, autolla, kävellen ja pyörällä. Tornitalot suunnitellaan usein myös raideliikenteen reittien varrelle, jolloin korkea rakentaminen edistää omalta osaltaan kestävää kaupunkiliikkumista. Parhaimmillaan se voi ohjata koko kaupunkisuunnittelua ilmastokestävämpään suuntaan.

Ympäristösertifikaatit kertovat kokonaiskestävyydestä

Korkeaa rakentamista ei aina mielletä kestäväksi, koska materiaaleja kuluu väistämättä paljon. Rakenteiden lujuudesta ei voikaan tornitaloissa tinkiä. Muuten materiaalien käyttöä voidaan optimoida monesta eri näkökulmasta, ja Suomessa on tehty korkeahkoja rakennuksia myös puusta. Materiaalivalinnoilla ja rakenneratkaisuilla varmistetaan rakennuksen pitkä elinkaari, tehokas tilankäyttö, nopea toteutusaikataulu ja asumismukavuus, kuten tilojen akustiikka.

Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelinin mukaan korkean rakentamisen kestävyydestä osaltaan kertoo, että monien tornitalojen liiketiloilla ja toimisto-osilla on BREEAM- tai LEED-ympäristösertifikaatti. ”Useimmissa hankkeissa lasketaan myös hiilijalanjälki jo aikaisessa vaiheessa, ja sen avulla kartoitetaan eri toteutusvaihtoehtoja”, hän kertoo.

Energia-, materiaali- ja vesitehokkuutta voidaan edistää tornitaloissa siinä missä matalammissakin. Lisäksi tornitalot mahdollistavat matalia rakennuksia paremmin lämmön talteenoton jätevedestä. Katoille ja seinille voidaan sijoittaa aurinkopaneeleja. ”Niiden tuottamaa energiaa voidaan käyttää kiinteistön sähkönkulutuksessa tai sähköautojen lataamisessa”, Mia toteaa. ”Toisaalta korkean rakentamisen keskeinen sijainti yleensä vähentää asukkaiden liikkumisen tarvetta autoillen, kun kaikki palvelut ovat käden ulottuvilla.”

Juha Valjus, korkean rakentamisen ja rakennetekniikan kehitysjohtaja, Sweco
Mia Andelin, kestävän kehityksen johtaja, Sweco

Tutustu myös aiempiin korkean rakentamisen blogeihimme Korkea rakentaminen on harvoissa, mutta sitäkin varmemmissa käsissä ja Korkean rakentamisen ilmiöt ja haasteet.

Yhdessä asiakkaidemme ja osaavan paikallisen ja kansainvälisen rakennesuunnittelutiimimme kanssa luomme perustan kestävälle, hiilineutraalimmalle ja monimuotoiselle rakentamiselle. Suunnittelumme keskiössä ovat turvalliset, terveelliset, muuntojoustavat ja elinkaaritehokkaat rakennukset.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *