Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Voiko kestävä ligniini mullistaa biotalouden?

March 3, 2023 i Kestävä teollisuus

Ligniini on maailman toiseksi yleisin luonnossa esiintyvä polymeeri ja luonnon itsensä suunnittelema aine, joka pitää kasvisolukon koossa ja suojaa sitä vaurioilta ja lahoamiselta. Ligniiniä esiintyy merkittäviä määriä erityisesti puubiomassassa, jota bioteollisuus käyttää kemikaalien, materiaalien ja biopolttoaineiden raaka-aineena. Mikä tärkeintä, nämä tuotteet eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa. Ligniini on epäsäännöllinen ja monimutkainen amorfinen polyfenoli, jonka hiilipitoisuus on…

Read More

Rakennesuunnittelulla tuetaan teollisuuden vihreää siirtymää

February 22, 2023 i Kestävä teollisuus

Vähähiilisyys on suomalaiselle teollisuudelle koko ajan tärkeämpi kilpailuvaltti. Autamme löytämään teollisuuskohteisiin kestävän kehityksen mukaisia rakenneratkaisuja, jotka ohjaavat kohti myös perinteisiä kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteita. Useimmat teollisuuslaitokset ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä. Lisäksi monella teollisuudenalalla kehitetään ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten energiakriisiin. Hyviä esimerkkejä ovat vetytalous ja erilaiset energiaekosysteemit. Vihreä siirtymä vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista muutosta toimintatapoihin….

Read More

Kestävä biopohjainen talous tarvitsee pikaisesti uusia biotuote- ja bioenergiainnovaatioita, jotka vastaavat kiertotalouden vaatimuksiin

February 13, 2023 i Energia, Kestävä teollisuus

Nykyään biojalostamoja pidetään yleisesti lupaavana keinona tuottaa laaja kirjo tuotteita ja bioenergiaa kestävämmällä tavalla. Biomassa nähdään tärkeimpänä todennäköisenä vaihtoehtona sellaisten orgaanisten polttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien raaka-aineeksi, joilla uusiutumattomat raaka-aineet korvataan tulevaisuudessa….

Read More

Nettohyötyyn perustuva Swecon biodiversiteettityökalu maksimoi biologisen monimuotoisuuden huomioimisen

Me Swecolla haluamme toimia innovatiivisena ja vastuullisena suunnannäyttäjänä. Olemme kehittäneet biodiversiteetin nettohyötyyn perustuvan laskentatyökalun….

Read More

Biosidiasetuksella kohti puhtaampaa ympäristöä – Ovatko yrityksesi biosidivelvoitteet kunnossa?

January 17, 2023 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

EU:n kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaisesti alan toimijoiden tulisi pyrkiä vähentämään kemikaalien käyttöä tai etsiä vähemmän haitallisia menetelmiä myrkyllisten kemikaalien korvaamiseksi. …

Read More

Miten parannamme energiavarmuutta elintarviketuotannon haastavassa toimintaympäristössä?

January 10, 2023 i Energia, Kestävä teollisuus

Elintarviketeollisuus on herkempi poikkeamille kylmäketjuissa ja tuotanto-olosuhteissa – Energiavarmuuden parantamiseen tarjolla useita keinoja….

Read More

Biodiversiteetti vahvaksi osaksi yritysten vastuulliseen toimintaan

December 19, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

YK:n luontokokouksessa Montrealissa laadittiin kansainvälinen sopimus luontokadon pysäyttämiseksi. Se ohjaa meitä kaikkia pysäyttämään ja kääntämään luontokadon. Sopimuksessa päätettiin muun muassa, että 30 prosenttia maailman maa- ja meripinta-alasta suojellaan vuoteen 2030 mennessä. Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan vahvaa yhteiskunnallista sitoutumista myös yrityksiltä. Vastuullisimmat yritykset ovat jo pitkällä huomioidessaan luonnon moninaisuuden kokonaisvaltaisesti toiminnassaan. Todistamme parhaillaan luonnon monimuotoisuuden katoamista. Joidenkin…

Read More

REACH, CLP, CMR ja SSbD – Kosmeettisten valmisteiden turvallisuuslyhenteet haltuun

October 31, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Kosmeettisten valmisteiden sekä muiden kemikaalien säädökset on eritelty EU-alueella eri lainsäädännöillä. CLP-asetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetuksen 1272/2008 mukaan annamme tietoa kuluttajille vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien vaaroista erilaisten merkintöjen, luokituksien ja tuotepakkauksien avulla. Vaarallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat fysikaalista, terveys ja/tai ympäristövaaraa, säädetään REACH-asetuksessa ja sen tarkoituksena on varmistaa kemikaalien…

Read More

Safe and Sustainable by Design – turvallista ja kestävää

October 20, 2022 i Kestävä teollisuus

Työskentelin 2015‒2021 Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) nanomateriaalien turvallisuuden edistämisen parissa. Käynnissä olleet EU-tutkimusprojektit tavoittelivat samaa, keinoina muun muassa Safe by Design. Nyt tämä lähestymistapa on viety pidemmälle ja turvallisuuden lisäksi puhumme kestävyydestä – Safe and Sustainable by Design. Safe by Design parantaa turvallisuutta Safe by Design (SbD) on yksi nimityksistä käsitteelle, jota on vuosikymmenten…

Read More

Bahamalta Eurooppaan, Aasiaan ja takaisin – teollisuuskohteita ympäri maailman

October 17, 2022 i Kestävä teollisuus

Swecon rakennesuunnittelijoilla on maapallo hyppysissään. Teollisuuskohteita on kertynyt kolmessa vuosikymmenessä jokaiselta mantereelta. Rakennesuunnittelu sisältää monia erikoisaloja, joista yhtenä voi pitää kansainvälisten teollisuuskohteiden suunnittelua. Tyypillisesti ne ovat suomalaisten teollisuustoimijoiden voimalaitoksia, joita olemme suunnitelleet viimeisten 30 vuoden aikana useisiin Euroopan maihin, Etelä-Afrikkaan, Aasiaan ja Amerikan mantereelle. Projekteja on koko ajan meneillään useissa maanosissa, ja kohteitamme löytyy jopa…

Read More