Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

REACH, CLP, CMR ja SSbD – Kosmeettisten valmisteiden turvallisuuslyhenteet haltuun

October 31, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Kosmeettisten valmisteiden sekä muiden kemikaalien säädökset on eritelty EU-alueella eri lainsäädännöillä. CLP-asetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetuksen 1272/2008 mukaan annamme tietoa kuluttajille vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien vaaroista erilaisten merkintöjen, luokituksien ja tuotepakkauksien avulla. Vaarallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat fysikaalista, terveys ja/tai ympäristövaaraa, säädetään REACH-asetuksessa ja sen tarkoituksena on varmistaa kemikaalien…

Read More

Safe and Sustainable by Design – turvallista ja kestävää

October 20, 2022 i Kestävä teollisuus

Työskentelin 2015‒2021 Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) nanomateriaalien turvallisuuden edistämisen parissa. Käynnissä olleet EU-tutkimusprojektit tavoittelivat samaa, keinoina muun muassa Safe by Design. Nyt tämä lähestymistapa on viety pidemmälle ja turvallisuuden lisäksi puhumme kestävyydestä – Safe and Sustainable by Design. Safe by Design parantaa turvallisuutta Safe by Design (SbD) on yksi nimityksistä käsitteelle, jota on vuosikymmenten…

Read More

Bahamalta Eurooppaan, Aasiaan ja takaisin – teollisuuskohteita ympäri maailman

October 17, 2022 i Kestävä teollisuus

Swecon rakennesuunnittelijoilla on maapallo hyppysissään. Teollisuuskohteita on kertynyt kolmessa vuosikymmenessä jokaiselta mantereelta. Rakennesuunnittelu sisältää monia erikoisaloja, joista yhtenä voi pitää kansainvälisten teollisuuskohteiden suunnittelua. Tyypillisesti ne ovat suomalaisten teollisuustoimijoiden voimalaitoksia, joita olemme suunnitelleet viimeisten 30 vuoden aikana useisiin Euroopan maihin, Etelä-Afrikkaan, Aasiaan ja Amerikan mantereelle. Projekteja on koko ajan meneillään useissa maanosissa, ja kohteitamme löytyy jopa…

Read More

Kemikaalien hallinnalla voidaan ennaltaehkäistä teollisuuden kemikaalien käyttöhaittoja

September 19, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Kemikaalit ovat elintasomme ja talouden kannalta välttämättömiä ja niitä käytetään useissa tutuissa päivittäistavaroissa. Kemikaaleja on niin elektroniikassa, kosmetiikassa, tekstiileissä, leluissa kuin monissa muissakin kuluttajatuotteissa. Kemikaaleja tarvitaan myös esimerkiksi lääkkeiden ja elintarvikkeiden tuotannossa sekä niiden pakkaamiseen käytettävissä materiaaleissa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että niissä esiintyvät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa syöpää, häiriöitä elintoiminnoissa, rokotteiden siedon heikkenemistä tai suurempaa…

Read More

Voiko vetylaitoksen toiminta olla turvallista ja tuotanto vihreää?

September 1, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Vastaus on kyllä! Autamme kehittämään Suomeen päästötöntä ja turvallista vedyn tuotantoa sekä avustamme uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien hankkeiden lupaprosesseissa. EU:n vetystrategian tavoitteena on lisätä vedyn tuotantoa 40 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä. Se vastaa noin neljää yhden gigawatin ydinvoimalaa. Toukokuussa 2022 julkaistussa REPowerEU-tiedonannossa on esitetty myös toimenpiteitä, joilla voitaisiin vauhdittaa uusiutuvan vedyn tuotantoa. Sillä voidaan edistää globaaleja…

Read More

Hiilikierrolla ja kestävällä raaka-aineiden käytöllä kohti kestävämpää teollisuutta

Päästäksemme irti fossiilisista raaka-aineista ja saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, hiiltä tulee kierrättää ekologisesti kestävästi….

Read More

Tuulivoimaa ja vihreää vetyä – tulevaisuuden sähkö varastoidaan ja hyödynnetään fiksusti

May 25, 2022 i Energia, Kestävä teollisuus

On ennustettu, että tänä vuonna tuulivoima kasvaa yleisimmäksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa. Jo nyt tuulivoiman huipputehon kapasiteetti on yli 3000 MW ja vuoden loppuun mennessä rakenteilla olevan kapasiteetin myötä tuulivoimakapasiteetti nousee 5000 MW:iin. Suunta on selkeä….

Read More

Kemikaalilaitosten varauduttava muuttuvan maailman muutoksiin – lupa-asiat ja lainsäädännön velvoitteet oltava kunnossa

Teollisuuslaitosten ja energiantuotannon käyttämien raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ja saatavuus ovat voimakkaassa muutoksessa. Tarve tarkastella uusia mahdollisuuksia ja keinoja turvata energiansaanti kasvaa. Toiminnanharjoittajan on varmistettava muuttuvassakin tilanteessa, että tarvittavat luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, vesi-, ympäristö- , päästö- ja kemikaaliluvat hankitaan ajallaan ja lainsäädännössä asetetut ehdot ja määräykset täytetään. Muutoksissa on huomioitava myös mahdollisten lupaprosessien…

Read More

Turvallisuusselvitys varmistaa kosmetiikan turvallisuuden

Kosmeettisen valmisteen turvallisuus tulee aina arvioida ennen valmisteen markkinoille saattamista. Tämä tapahtuu turvallisuusselvityksen avulla. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on kaksiosainen ja se koostuu valmisteen turvallisuutta koskevista tiedoista ja valmisteen turvallisuuden arvioinnista….

Read More

Fit For 55 – kohdistettuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi

Kohdennetulta kuntoilumainokselta kuulostava Euroopan komission säädösehdotuspaketti (Fit for 55) sisältää tiettyä tavoitteellisuutta huokuvaa henkeä, jota voisi verrata kuntoilumainokseen, mutta paketin tavoitteet koskettavat ilmastoamme. Ilmastopaketti sisältää kohdistettuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Mikä on fit for 55? Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 säädösehdotuspaketin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 55 prosenttia vuoden 1990 vertailutasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoite on tunnistettu tärkeäksi osatavoitteeksi EU:n vuoden…

Read More