Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Hiilensidonnan markkinat kehittyvät ja kysyntä kasvaa – miten BECCS auttaa saavuttamaan ilmastoneutraaliustavoitteesi?

February 15, 2022

Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Näissä talkoissa emme ole yksin ja me Swecolla tähtäämmekin ilmastoneutraaliuteen Suomessa jo vuoteen 2030 mennessä. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Tavoitteisiin pääseminen vaatii vahvaa yhteistyötä myös hiilikompensaatioiden ja hiilensidonnan markkinoilla.

Hiilen monet sidontaratkaisut

Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen monilla tavoilla ja useista eri lähteistä. Hiilensidonnan näkökulmasta on oleellista, että hiilidioksidi on lähtöisin ilmakehästä eikä sidonnan jälkeen enää palaa sinne. Tästä näkökulmasta mielenkiintoisia teollisia ratkaisuja ovat talteenotto suoraan ilmasta (DAC) ja talteenotto biopolttoaineita käyttävän energiantuotannon savukaasuista (BECCS) ja biohiilen tuotanto. Suuri osa näistä ratkaisuista on vielä kehitysvaiheessa ja täyden mittakaavan investoinnit odottavat hiilensidonnan markkinoiden kehittymistä.

BECCS-selvitys työn alla

Olemme tekemässä asiakkaallemme selvitystä BECCS-teknologioista. Selvityksen yhteydessä olemme haastatelleet useita teknologiatoimittajia ja laitoskokonaisuuksien toimittajia. Haastatteluissa on käynyt ilmi, että hiilidioksidin talteenottolaitteet ovat perusteknologiaa ja näin ollen teknologista haastetta edes suuren kokoluokan toteuttamiselle ei pitäisi olla. Referenssit kuitenkin puuttuvat vielä.

Bioperäinen hiilidioksidi talteen otettuna ei kuitenkaan yksin riitä BECCS- kokonaisuuden toteutumiseen. Hiilidioksidin tulee myös pysyä sidottuna poissa ilmakehästä jopa 1000 vuotta.

Critical Metals suunnittelee Porin Tahkoluotoon vanadiinin talteenottolaitosta. Laitoksen prosessissa tarvitaan suuria määriä hiilidioksidia, jopa 100 000 tonnia vuodessa. Hiilidioksidi sitoutuu laitoksen kalsiumkarbonaattipitoiseen sivutuotteeseen, mistä se ei vapaudu uudelleen ilmakehään. Sivutuotteelle on myös mahdollista kehittää käyttökohteita. Jotta BECCS toteutuu, on käyttökohteiden oltava sellaisia, joissa hiilidioksidia ei pääse vapautumaan.

Hiilidioksidin hyödyntäminen (CCU)

Hiilensidonnan lisäksi talteen otettua hiilidioksidia voidaan hyödyntää päästöjen vähentämisessä esimerkiksi korvaamalla fossiilisia polttoaineita bioperäisestä hiilidioksidista ja vihreästä vedystä tuotetulla polttoaineella. Tällä tavoin esimerkiksi liikenteen polttoaineista on mahdollista saada hiilineutraaleita. Hiilensidontaan tämä ratkaisu ei kuitenkaan sovi.

Mineralisoinnin lisäksi on olemassa muitakin tapoja sitoa hiiltä pysyvämmin kuin polttoaineisiin. Hiilivetykonvertoinnin kautta voidaan tuottaa muun muassa muoveja.

Kun hiilensidonnan kysyntä kasvaa ja markkinat kehittyvät, uudet laitosinvestoinnit tulevat kannattaviksi.

Kiinnostuitko? Keskustelen mielelläni aiheesta lisää.

Leena Pirhonen, asiantuntija, teollisuuden kiertotalousosaston osastopäällikkö, Sweco, leena.pirhonen@sweco.fi

Valjastamme osaamisemme energiamurroksen ja kestävän teollisuuden ja yhteiskunnan ratkaisuiksi. Tutustu palveluihimme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *