Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Kemikaalit ja niitä koskeva lainsäädäntö ohjaavat teollisuuden tuoteturvallisuutta

May 14, 2020

Keskustelen päivittäin tuotteiden valmistajien ja erilaisten kemikaalien maahantuojien kanssa. Useaa heistä on mietityttänyt vuosien saatossa hankala kemikaalilainsäädäntöviidakko. Vaikka prosessit, tuotteet, luvat ja muut paperityöt saadaan yhteisvoimin lainsäädännön vaatimalle tasolle, kemikaalilainsäädäntö saatetaan nähdä toimintaa hidastavana tekijänä. Erityisesti tuotteisiin liittyvän lainsäädännön monimuotoisuus haastaa toimijoita. Swecon asiantuntijat toimivat apunasi kemikaaliturvallisuuteen liittyvässä lainsäädännössä.

Kemikaalilainsäädäntö suojaa niin kuluttajaa kuin tehtaan työntekijää

Raaka-aineiden varastointia ja käsittelyä valvotaan kemikaalilainsäädännön mukaisesti. Valmistajien tulee noudattaa kemiallisen tuotteen valmistusta koskevaa lainsäädäntöä, oli kyse sitten akkukemikaaleista, moottoriöljystä tai vaikkapa suihkusaippuasta. Lainsäädännön tarkoituksena on suojata loppukäyttäjää mutta myös teollisuusprosessin työntekijöitä ja ympäristöä koko tuotteen valmistuksen ja elinkaaren ajan.

Tehtaan työntekijän tulee suojautua kemikaaleilta käyttämällä vaadittuja suojaimia, joita voivat olla hengityssuojaimet, suojalasit ja -käsineet. Vaikka tehdas valmistaisikin iholle tarkoitettua kosmetiikkaa, työntekijä saattaa altistua kosmetiikan raaka-aineille päivittäin ja pitkäkestoisemmin, jos tehtaalla ei olisi käytössä riskinhallintakeinoja ja henkilökohtaisia suojaimia. Kuluttajan turvallisuuden takaamiseksi toksikologi tekee kosmetiikkatuotteista kosmetiikan turvallisuusselvityksen, jossa huomioidaan mm. altistuva ihon pinta-ala, ihoalue ja ihon läpäisevyys, kerralla käytettävä tuotemäärä ja käyttökertojen tiheys. Kosmetiikkaa valmistavan tuotantolaitoksen tulee huomioida työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden lisäksi myös tuotteen turvallisuus kuluttajalle.

Kosmetiikkalainsäädännössä on aineita koskevia kieltoja ja rajoituksia, jotka ovat tiukempia kuin muussa kemikaalilainsäädännössä. Esimerkiksi pakkaukseen tulee merkitä allergiaa aiheuttavat ainesosat.

Miten sitten esimerkiksi moottoriöljyjen suhteen toimitaan? Valmiiden tuotteiden pakkausmerkinnät ovat erilaisia riippuen tuotteen käyttökohteesta. Tehtaan työntekijää ja ympäristöä suojaavat edelleen samat lainsäädännöt kuin suihkusaippuan tekijääkin, mutta kuluttajan tiedoksi moottoriöljyn varoitukset, suojautuminen ja muut merkinnät tehdään käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös mahdollisen vahingon tapahduttua pakkauksessa on tiedot siitä, kuinka tulee toimia.

Tukes valvoo

Kemikaaleja, EU-maahantuojia ja teollisuuslaitoksia valvovana viranomaisena Suomessa toimii Tukes. Teollisuuslaitosten suhteen Tukesin valvonta on riskiperusteista, eli valvonta painottuu sinne, missä on suurimmalle tai laajimmalle kohdistuvat riskit. Tuotteiden markkinavalvonta tapahtuu sen sijaan projektimaisesti. Tukes valitsee tietyn tuoteryhmän, johon valvontaa kulloinkin kohdistetaan. Valvonta tapahtuu tarkastamalla kaupoissa myytäviä tuotteita. Valvoja voi myös ostaa tuotteita, kemikaaleja ja kosmetiikkaa, ja testata ne tarvittaessa.

Prosessiturvallisuus edellä

Tällä hetkellä juuri teollisuudessa prosessiturvallisuus ja ympäristönäkökohdat ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi, joiden suhteen ei tingitä. Turvallistaminen ja työsuojelunäkökohdat ovat avainasemassa suunniteltaessa teollisuuden prosesseja. Kemikaalilait ovat tärkeänä osana turvallisuutta. Keskeisessä asemassa on ihminen niin työntekijänä kuin kuluttajana.

Tiina Dufva, Kemikaaliturvallisuusasiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *