Kiertotalous

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kiertotalouteen liittyvien hankkeiden parissa ja hyödyntävät uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä energia-, metsä- että kemianteollisuudessa.

Hiilijalanjälki ohjaa pian rakentamista – Jo on aikakin!

February 9, 2021

Rakennusmateriaalien tuotannon hiilipäästöt ovat 9 % koko maailman hiilipäästöistä. Ne voivat olla jopa suuremmat kuin kiinteistön koko elinkaaren aikainen energiankulutus hiilidioksidiekvivalentteina. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kiertotalouden periaatteet on valjastettava myös rakentamiseen.

Rakentamisesta aiheutuu valtavat hiilidioksidipäästöt, mutta ilmastonäkökulma ei silti ole ohjannut rakentamista juuri lainkaan. Pelkästään rakennusmateriaalien tuotannon hiilipäästöt voivat olla jopa suuremmat kuin kiinteistön koko elinkaaren aikainen energiankulutus hiilidioksidiekvivalentteina. Tulevaisuudessa rakennusmateriaalien tuotannon päästöt kasvavat entisestään suhteessa rakennuksen kokonaispäästöihin, sitä mukaa kun energia muuttuu puhtaammaksi. Silloin rakentamisen osuus koko kiinteistön päästöistä suurenee, mikäli rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamia päästöjä ei saada vähennettyä.

Jotta pääsemme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, meidän täytyy vähentää hiilipäästöjä joka vuosi 7,6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Myös rakennusalan on siis tartuttava haasteeseen. Rakentamisesta syntyviä hiilipäästöjä voidaan vähentää huomioimalla rakentamisessa kiertotalouden periaatteet – eli pitämällä resurssit taloudellisessa kierrossa mahdollisimman pitkään. Yhtäältä jo olemassa olevat rakennusmateriaalit pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti, toisaalta vanhojen rakennusten käyttöikää tulisi pidentää.

Vanhojen rakennusten käyttöiän pidentäminen säilyttävällä peruskorjaamisella voi paitsi tuottaa alhaisemman hiilijalanjäljen kuin uuden rakentaminen tilalle, se voi myös tuoda kustannussäästöjä. Tämän huomasimme esimerkiksi Helsingin kaupungin asuntotuotantopalveluille (Att) toteuttamassamme kahden lähiökerrostalon hiilijalanjälkilaskelmassa ja kustannusselvityksessä. Vertailu osoitti, että säilyttävä peruskorjaus olisi näissä kohteissa uudisrakentamista edullisempi vaihtoehto ja tuottaisi alhaisemman hiilijalanjäljen.

Vanhoja rakennusmateriaaleja ei usein voida käyttää rakentamisessa sellaisenaan uudelleen, sillä niitä koskevat tiukat lait ja säädökset. Rakennusmateriaalien tekniset ominaisuudet muuttuvat myös ajan myötä. Materiaaleja voidaan kuitenkin hyödyntää muihin tarkoituksiin. Kiertotalouden ydin on siinä, että tuotteiden ja materiaalien jalostusarvo säilyy mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään. Sillä ei ole väliä, käytetäänkö rakennusmateriaalit uudestaan rakentamiseen vai johonkin toiseen tarkoitukseen. Kunhan jää vasta viimeiseksi vaihtoehdoksi viedä materiaalit jätteeksi tai polttaa ne energiantuotantoon.

Kiertotalous on vahvasti tapetilla, sillä EU on tänä vuonna julkaissut kiertotalouden toimintasuunnitelman, jonka tulisi alkaa ohjata myös rakentamista. Meiltä löytyy jo kiertotalousymmärrystä sekä hiilijalanjälkiymmärrystä niin rakennusmateriaalien kuin rakennuksen käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen osalta, mutta tieto ja hyvät käytännöt pitäisi tuoda laajemmin mukaan rakennushankkeisiin.

Peräänkuulutankin uutta ajattelua. Perinteisesti päätöksiä ovat rakentamisessa ohjanneet kustannukset, noin kymmenen vuotta sitten mukaan saatiin energiatehokkuutta mittaava e-luku ja viime vuosina on alettu puhua enemmän myös elinkaarikustannuksista. Nyt onneksi arviointimittariksi ollaan saamassa myös hiilijalanjälki. Näin kiertotalouden periaatteet ja hiilijalanjälkiajattelu saadaan paremmin ohjaamaan tekemistä myös rakentamisen alalla. Meillä on jo osaamista ja hyviä menetelmiä. Parhaat menetelmät tulisi nyt skaalata kaikkien hankkeiden käyttöön.

Lue lisää Swecon vuoden 2020 kuudennesta Urban Insight -raportista, jonka teema on kiertotalous rakentamisessa ja maankäytössä. Raportissa avataan kiertotalouden keinoja, joiden avulla voidaan rakentaa kestävämpiä kaupunkeja.

– Kari Nöjd, kestävien aluehankkeiden projektipäällikkö, Sweco

 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Tekniikka & Taloudessa 10.12.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *