Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Tietomallit tulevat vihdoin työmaille SmartDrawingsin QR-koodeilla!

February 8, 2022

Rakennushankkeissa on puhuttu jo pitkään tietomallien saamisesta suunnittelijoiden työpöydiltä työmaiden arkeen. Kehitys on ollut hidasta, mutta nyt siihen on tulossa muutos, SmartDrawingsin muodossa.

Tietomallit ovat olleet jo kauan osa suunnittelijoiden ja projektipäälliköiden arkea. Työmaillekin mallit ovat levinneet, mutta valitettavasti niiden hyödyntäminen on jäänyt usein muutaman asiasta innostuneen henkilön piiriin. Tietomallien laajamittainen käyttö työmailla edellyttääkin uudentyyppistä lähestymistä.

Tietomallien käyttöön työmailla on liittynyt monia käytännön esteitä, kuten sovellusten ja ohjelmistojen puute tai aikaa vievät asennukset. Ohjelmistot vaativat usein rekisteröitymisen, ja käyttäjän pitää saada oikeudet juuri kyseiseen hankkeeseen. Lisäksi tietomallitiedostot saattavat olla hyvinkin suuria ja suunnittelijoiden tarpeeseen tehdyt monipuoliset ohjelmistot työmailla liian hankalia käyttää. Mutta mitä jos näihin esteisiin olisi jo olemassa ratkaisu?

SmartDrawings tekee tietomallien käytöstä helppoa ja houkuttelevaa

Sweco on kehittänyt tietomallien käytön helpottamiseksi palvelun, jonka avulla tietomallit saadaan koko työmaan käyttöön. Ei siis pelkästään työnjohdolle, vaan myös urakoitsijoille eli oikeille tekijöille.

SmartDrawings on selainpohjainen palvelu, jonka avulla päästään suoraan tietomalliin kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Käytännössä urakoitsijat ja työnjohto lukevat puhelimella tai tabletilla 2D-piirustuksessa olevan QR-koodin ja saavat välittömästi ruudulleen vastaavan osan tietomallista. Työmaalla ei siis tarvitse etsiä tai suodattaa oikeaa näkymää koko tietomallista, vaan oikea kohta on heti nähtävillä.

Kaikki Swecon rakennesuunnittelukohteet sisältävät mahdollisuuden maksuttomaan SmartDrawings Viewer -katseluversioon. Sen avulla mallia voidaan tarkastella eri suunnista, mikä auttaa hahmottamaan halutut yksityiskohdat nopeasti. Tietomallista nähdään helposti esimerkiksi asentamista auttavat korkotiedot. SmartDrawingsilla voidaan myös jakaa linkki juuri oikeaan kohtaan tietomallia, mikä vähentää väärinymmärryksiä.

SmartDrawings-palvelun täysversion avulla päästään kurkistamaan syvemmälle tietomalliin. Mallista voidaan ottaa mittoja, tehdä rakenneleikkauksia tai räjäyttää malli osiin. Kommentteja voidaan lisätä suoraan oikeaan kohtaan, mikä varmistaa, että kaikki osapuolet puhuvat samasta asiasta. Näin visuaalinen tietomalli toimii aidosti yhteisenä keskustelualustana, mikä nostaa rakentamisen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Käsitys tietomallien hyödyistä mullistuu työmailla

SmartDrawingsin tavoitteena on ollut alusta asti lisätä tietomallien arvostusta ja osoittaa, ettei 3D-mallien käyttö aiheuta lisätyötä. QR-koodien ansiosta SmartDrawings ei vaadi ohjelmistojen asentamista tai tunnistautumista, vaan työkalun käyttö onnistuu lennosta. Koska SmartDrawings on integroitu Swecon käyttämiin suunnitteluohjelmistoihin, QR-koodit tuotetaan automaattisesti osana suunnittelua, samoin tietomallien päivittäminen. SmartDrawings tiedottaa, jos käyttäjällä on käytössään vanha versio ja ohjaa uusimpaan malliin. Näin käytettävissä on aina viimeisin tieto.

Kun tietomallit saadaan aidosti osaksi työmaan päivittäistä työskentelyä vuorovaikutus paranee, päätöksenteko tehostuu ja tulkinnanvaraisuus vähenee. Lisäksi suunnittelijat voivat kehittää tietomallien tarkkuustasoa työmaan tarpeiden ja palautteen mukaan. Se edistää tietomallintamisen hyödyntämistä koko rakennusalalla.

Uskonkin, että SmartDrawings tulee muuttamaan käsityksiä tietomallien hyödyllisyydestä työmailla. Kun haluttu tieto löytyy helposti ja nopeasti, tietomallien käytöstä tulee kaikille houkuttelevampi vaihtoehto. Ja tietomallit liikahtavat vihdoin suunnittelijoiden työpöydiltä työmaille, mikä antaa rakentamisen digitalisaatiolle ihan uutta vauhtia.

Niko Vironen, Swecon VDC-palvelujen tuote- ja myyntipäällikkö, niko.vironen@sweco.fi

Myös rakennusalalla ja rakennetun ympäristön sekä teollisuuden suunnittelussa ja rakentamisessa digitaaliset työkalut tehostavat toimintaa ja kasvattavat tuottavuutta. Tutkimme, kehitämme ja tuotamme palveluita arvovirran eri vaiheisiin aina strategisesta maankäytöstä kohteen käyttöönottoon ja mahdolliseen uudelleenkäyttöön. Uskomme yhteistyön ja kumppanuuksien voimaan, kun tavoitteena on luoda parempaa tulevaisuutta ja kasvua. Ole meihin yhteydessä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *