Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Kaupunkipyörät ja niiden käyttö kertoo tutkijoille paljon kaupunkilaisten elintavoista ja elämänrytmistä.

Urban Insight: Kaupunkipyörät voivat paljastaa muun muassa, milloin Flow Festivalin rannekkeenvaihtopisteessä on ruuhkaa – Yhteiskäyttöpyörien käyttödata kertoo tutkijalle kaupungin rytmistä

August 7, 2018

Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset tavat tutkia kaupunkia. Mitä kaupunkipyörien käyttödata voi paljastaa kaupunkilaisten elintavoista? Dataa on analysoinut Swecon projektipäällikkö Mikko Raninen Pro Gradu -tutkielmassaan, joka tarkastettiin Helsingin yliopistossa kesällä 2018. Raninen raottaa blogissa hieman tutkimuksensa tuloksia.

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun menestys on tuonut useita ilon hetkiä niin käyttäjille kuin järjestelmän mahdollistajille. Sen lisäksi myös datavelhot ja kaupunkitutkijat ovat voineet nauttia järjestelmästä, sillä kaupunkipyörillä poljetut matkat tuottavat ainutlaatuista aineistoa kaupunkilaisten liikkumisesta.

Digitalisaation myötä niin sanotut älykkäät kaupungit ja älykäs liikenne, tuottavat ikään kuin sivutuotteena aineistoa ihmisten liikkeistä. Kulkuvälineiden, kuten kaupunkipyörien, toimintalogiikka perustuu älykkääseen lukitusjärjestelmään, joka kirjaa jokaisen tehdyn matkan ylös. Kun matkoja tehtiin kaudella 2017 lähes 1,5 miljoonaa, syntyi toistaiseksi poikkeuksellisen suuri aineisto.

Tällaisen big datan parhaita puolia on ajallinen jatkuvuus. Pyörien käyttöä ja samalla ihmisten liikkumista kaupungissa voidaan tarkastella dynaamisesti eikä esimerkiksi muutamalla ajallisella poikkileikkauksella.

Usein kaupunkitutkimuksen analyysit perustuvat ihmisten asuinpaikkoihin ja mahdollisesti työpaikkoihin, vaikka tiedämme, kuinka ihmisten sijainti kaupungissa vaihtelee muun muassa vuorokauden ja vuodenajan mukaan.

Missä ihmiset esimerkiksi tyypillisen arkipäivän aikana ovat ja kuinka he käyttävät kaupunkia? Ihmisten liikkeistä syntyy kaupungin rytmi, kun ihmiset esimerkiksi rutiininomaisesti pendelöivät töihin ja takaisin.

Helsinkiläisten hengailupaikat ja mieluisat after work -alueet sekä arjen rutiinit näkyvät kaupunkipyörien käytössä

Pro Gradu -työni ”Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä: Käytön ajalliset ja alueelliset rakenteet” paljasti kaupunkipyörien käytöstä selkeitä ajallisia rakenteita, jotka kertovat järjestelmän toiminnan lisäksi oman tarinansa kaupungin rytmistä.

Aamuisin kaupungin rytmi näytti olevan rutiininomainen, kun taas iltapäivästä alkaen ihmisten liikkuminen sekä lisääntyi että monipuolistui. Aamuisin asuinalueilla olleet asemat tyhjenivät nopeasti, kun taas keskustan ja työpaikka-alueiden asemille pyöriä kasaantui voimakkaasti. Iltapäivästä alkaen tasapaino näiden asemien osalta kääntyi päälaelleen muttei läheskään niin selkeästi

Esimerkiksi toiminnoiltaan sekoittuneilla ja monipuolisten palveluiden alueilla, kuten Töölö ja Kallio, runsaiden pyörien palautuksien lisäksi pyöriä myös lainattiin aktiivisesti iltaisin. Sen sijaan selkeillä asuinalueilla esimerkiksi Lauttasaaressa tai Arabianrannassa pyöräasemien aktiivisuus noudatti pitkälti työssäkäynnin rytmiä. Kaupunkipyörien tuottamasta aineistosta voitiin vetää johtopäätöksiä kaupungin rytmistä ja esimerkiksi eri kaupunginosien välisistä ominaisuuksista.

Kaupunkipyörien matka-aineistosta voidaan tunnistaa myös poikkeukset kaupungin liikkeestä, kuten esimerkiksi suuret yleisötapahtumat. Kesällä 2017 Flow Festivalin aikaan tapahtuma-alueen lähimmällä asemalla oli parhaimmillaan noin 200 kaupunkipyörää pysäköitynä. Kyseisen aseman koko kauden palautuksista lähes 10 % tehtiinkin tuon yhden viikonlopun aikana.

Myös pienempiä pyörien kasautumisia tapahtuu kauden aikana useita, kun ihmiset kokoontuvat esimerkiksi hyvän sään tullen kaupungin rannoille ja keskeisiin puistoihin. Mielenkiinnolla sopiikin odottaa tämän kesän helteiden vaikutusta juuri virkistysalueiden käyttöön!

Uusia kaupunkipyöräasemia luvassa Helsinkiin kesällä 2019 – asukkailta kysytään toiveita sijainnista

Pyöräilyn suosio kaupungeissa on lähes koko Euroopassa kasvussa, ja toukokuussa ilmestyneessä Swecon Urban Insight -raportissa Urban Mobility on Human Scale. käsitelläänkin monia pyöräilyn tuomia etuja. Puhtaamman kaupunki-ilman lisäksi aktiivinen liikkumismuoto lisää muun muassa keskusta-alueilla palveluiden asiakasmääriä, kun pyörän selästä on helppo pysähtyä kahvilaan kesken kotimatkan.

Myös kaupunkipyörien suosio Helsingissä jatkaa tasaista kasvua. Nyt voikin esittää toiveita siitä, missä haluaisi uuden kaupunkipyöräaseman sijaitsevan? Kyselyyn voi vastata 31. elokuuta 2018 asti.

Kuva: HSL kuvapankki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *