Liikkuminen ja liikenne

Swecon asiantuntijat suunnittelevat sujuvia ja turvallisia ratkaisuja kaikille liikennemuodoille.

Kunnille vetovoimaa kävelyä ja pyöräilyä edistämällä

August 23, 2021

Vittorio De Sican vuonna 1948 ohjaamassa, elokuvahistorian klassikoihin lukeutuvassa elokuvassa Polkupyörävaras, polkupyörän etsiminen Rooman kaduilta rinnastuu onnen etsimiseen. Polkupyörä merkitsee työtä, työ taloudellista vakautta ja taloudellinen vakaus onnea. Samalla elokuva kuvaa polkupyörän yhteiskunnallista merkitystä eurooppalaisissa teollistuvissa yhteiskunnissa.  

Vielä 1900-luvun puolivälin tietämillä pyörä oli kulkuväline, joka mahdollisti valtaosalle väestöstä pidemmät arkiset siirtymät – autoihin kun oli varaa vain harvoilla. Nykyään yhä useammalla on varaa autoon, mutta pyörä on ottamassa haltuunsa paikkaa yhteiskuntaa muovaavana kulkuvälineenä viihtyisyys-, terveys- ja ilmastosyistä. Merkitystään kasvattaa myös kävely – ihmisen perusliikkumismuoto, joka liittyy jokaiseen matkaan vähintään alku- ja loppupäässä. Me Swecolla panostamme vahvasti kunnille tarjottaviin kävelyn ja pyöräilyn palveluihin.  

Ensinnäkin autamme kuntia saamaan valtionrahoitusta kävelyn ja pyöräilyn hankkeisiin. Nyt haussa olevaa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta jaetaan ensi vuodeksi 28,5 miljoonaa euroa. Syksyn 2021 erillisissä hauissa valtio rahoittaa lisäksi kuntien kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien laadintaa ja liikkumisen ohjauksen hankkeita. Fossiilittoman liikenteen tiekartan ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kirjausten perusteella valtionrahoitus tulee pysyttelemään samalla tasolla vuosikymmenen loppuun.

Swecolla tarkastelemme kunnan tilannetta kokonaisvaltaisesti – millaisiin hankkeistuksiin kunnan kannattaa lähteä, että lopputulos näkyy mahdollisimman hyvinä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteina – toteutettuina projekteina, joissa on hyödynnetty eri rahoitusmekanismit.

Konkreettisesti Swecon asiantuntijat voivat auttaa kuntia kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman laatimisessa, kävelyn, pyöräliikenteen ja infrahankkeiden suunnittelussa sekä liikkumisen ohjauksen projekteissa. Swecon asiantuntijat avustavat myös rahoituksen hakemisessa Traficomilta edellä mainittuihin investointeihin.  

Polkupyörävaras-elokuvassa polkupyörä on väline varsinaisen päämäärän, eli onnen tavoitteluun. Me Swecolla katsomme, että kuntien kehittämisessä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen eivät ole itseisarvoja, vaan keinoja kestävämmän, elinvoimaisemman, turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman elinympäristön luomiselle. Tarkastelemme kuntaa ja kuntalaisten liikkumista kokonaisuutena etsien parhaat ratkaisut. Teemme väylien suunnittelua, tehostamme pyöräväylien talvihoidon viestintää, avustamme kaupunki- tai kyläpyöräjärjestelmän käyttöönotossa tai toteutamme esimerkiksi kävelyyn kannustavan kampanjan. 

Kävelyn suosion kasvu, sähköpyöräilyn ohella, on ollut korona-aikaan liittyvä positiivinen ilmiö. Kunnan strategisen kehittämisen kannalta on hyvä huomata, että pandemia on myös pysyvästi muuttanut asukkaiden elämäntapaa sekä asumiseen ja liikkumiseen liittyviä valintoja. Tästä syystä laadukkaat kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat kunnille tärkeitä vetovoimatekijöitä. 

Tarkastelemme mielellämme yhdessä kuntien päättäjien, virkamiesten ja asukkaiden kanssa mikä kävelyn ja pyöräilyn rooli voisi olla juuri sinun kotikunnassasi. Ole siis rohkeasti meihin yhteydessä, jos sinulla on kävelyyn tai pyöräilyyn liittyviä tarpeita tai kehitysideoita! 

Swecon liikennesuunnittelusta ja liikkumisen ohjauksesta voi lukea lisää kotisivuiltamme.

Petteri Nisula, kestävän liikkumisen asiantuntija 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *