Swecon Blogi

Seuraa Swecon asiantuntijoiden blogikirjoituksia alan ajankohtaisista aiheista

Rakennesuunnittelulla tuetaan teollisuuden vihreää siirtymää

February 22, 2023 i Kestävä teollisuus

Vähähiilisyys on suomalaiselle teollisuudelle koko ajan tärkeämpi kilpailuvaltti. Autamme löytämään teollisuuskohteisiin kestävän kehityksen mukaisia rakenneratkaisuja, jotka ohjaavat kohti myös perinteisiä kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteita. Useimmat teollisuuslaitokset ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä. Lisäksi monella teollisuudenalalla kehitetään ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten energiakriisiin. Hyviä esimerkkejä ovat vetytalous ja erilaiset energiaekosysteemit. Vihreä siirtymä vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista muutosta toimintatapoihin….

Read More

Hybridikohteissa erilaiset rakennukset suunnitellaan tukemaan toinen toisiaan

February 17, 2023 i Kestävä rakentaminen

Hybridihankkeissa tarvitaan laajaa eri rakennustapojen tuntemista ja yhteistyötä suunnittelijoiden välillä. Rakennesuunnittelijan on tärkeää päästä mukaan päätöksentekoon jo varhain, jotta hankkeessa vältetään toteutuksen kannalta kalliit erikoisratkaisut. Hybridikohteiden rakennesuunnittelussa Sweco alkaa olla jo konkari, koska olemme yhdistelleet erilaisia rakennuksia toimiviksi kokonaisuuksiksi 2000-luvun alusta asti. Tyypillisesti hybridihankkeessa luodaan rakennuskokonaisuus, joka sisältää monenlaista käyttöä, kuten omistus- ja vuokra-asuntoja, hotellin,…

Read More

Kestävä biopohjainen talous tarvitsee pikaisesti uusia biotuote- ja bioenergiainnovaatioita, jotka vastaavat kiertotalouden vaatimuksiin

February 13, 2023 i Energia, Kestävä teollisuus

Nykyään biojalostamoja pidetään yleisesti lupaavana keinona tuottaa laaja kirjo tuotteita ja bioenergiaa kestävämmällä tavalla. Biomassa nähdään tärkeimpänä todennäköisenä vaihtoehtona sellaisten orgaanisten polttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien raaka-aineeksi, joilla uusiutumattomat raaka-aineet korvataan tulevaisuudessa….

Read More

Nettohyötyyn perustuva Swecon biodiversiteettityökalu maksimoi biologisen monimuotoisuuden huomioimisen

Me Swecolla haluamme toimia innovatiivisena ja vastuullisena suunnannäyttäjänä. Olemme kehittäneet biodiversiteetin nettohyötyyn perustuvan laskentatyökalun….

Read More

Kestävän kehityksen palveluiden liiketoimintajohtaja Riku Maidell

Ei lämpöä harakoille, vaan kiertoon ja hyötykäyttöön

Miten hyödyntää lämpöenergiaa tehokkaammin kaupungeissa? Suurempia hukkalämpövirtoja voidaan hyödyntää muun muassa kaukolämpöverkoissa, joissa on paljon käyttäjiä ja kulutusta. Näin saadaan aikaan nopeammin isompia muutoksia kuin tehostamalla yksittäistä kiinteistöä kerrallaan….

Read More

Biodiversiteetti vahvaksi osaksi yritysten vastuulliseen toimintaan

December 19, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

YK:n luontokokouksessa Montrealissa laadittiin kansainvälinen sopimus luontokadon pysäyttämiseksi. Se ohjaa meitä kaikkia pysäyttämään ja kääntämään luontokadon. Sopimuksessa päätettiin muun muassa, että 30 prosenttia maailman maa- ja meripinta-alasta suojellaan vuoteen 2030 mennessä. Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan vahvaa yhteiskunnallista sitoutumista myös yrityksiltä. Vastuullisimmat yritykset ovat jo pitkällä huomioidessaan luonnon moninaisuuden kokonaisvaltaisesti toiminnassaan. Todistamme parhaillaan luonnon monimuotoisuuden katoamista. Joidenkin…

Read More

Nina Aarras on Swecon johtava kiertotalousasiantuntija.
Energiajärjestelmää kannattaa kehittää uusiutuvan energian tuotannon, älykkäiden kulutuksen ja varastoinnin ratkaisujen avulla.

Sähkönsäästötalkoot eivät ratkaise pitkän ajan haasteita – tarvitsemme joustavamman energiajärjestelmän

October 10, 2022 i Energia

Jotta sähköstä ei tulisi jokatalvinen huolenaihe, energiajärjestelmää kannattaa kehittää älykkäiden kulutuksen ja varastoinnin ratkaisujen avulla….

Read More

Hiilikierrolla ja kestävällä raaka-aineiden käytöllä kohti kestävämpää teollisuutta

Päästäksemme irti fossiilisista raaka-aineista ja saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, hiiltä tulee kierrättää ekologisesti kestävästi….

Read More

Tietomalliin integroitu hiilijalanjälkilaskuri ohjaa rakennesuunnittelua alusta asti

Hiilijalanjälki on noussut yhdeksi asiakkaidemme tärkeimmistä tavoitteista kustannus- ja laatutekijöiden rinnalle. Kestävän kehityksen edelläkävijänä Sweco kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi, ja erillisen palvelun sijaan hiilijalanjälkiohjaus on meillä osa rakennesuunnittelua.  Rakennesuunnittelijamme kiinnittävät huomiota rakenneratkaisuissa kaikkiin niihin tavoitteisiin, joita asiakkaamme arvostavat. Pitkään pääpaino on ollut aikatauluissa, budjetissa, laadussa ja turvallisuudessa, mutta nyt listalle on noussut…

Read More