Energia

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Dialogin ja laadun vuosikymmen 2020

February 17, 2020

Vuoden alusta siirryin vetämään Swecolla Länsi-Suomen alueen LVI-suunnittelua ja ensimmäisenä tehtävänä oli määrittää omat avaintehtäväni. Tammikuun aikana kävin keskusteluja toiminnasta ja tarpeista, esimiesten, asiakkaiden ja alaisten kanssa. Kaiken keskustelun ytimessä on ollut Swecon asiakas- ja työntekijälupaukset.

Asiakkaille lupaamme olla kaikissa tilanteissa helposti lähestyttävä ja sitoutunut kumppani, jolla on arvostettua osaamista.

Työntekijöillemme lupaamme tarjota merkityksellisiä mahdollisuuksia, mutkattoman ilmapiirin ja paikan alan huippujen joukossa.

Näiden pohjalta meidän insinöörien tärkeimmäksi kehityskohdaksi muodostui puhuminen. Ja kuunteleminen.

Puhumalla asiakkaille varmistamme asiakkaiden tarpeiden huomioimisen ja kun puhumme, meistä tulee helposti lähestyttäviä. Puhumalla asiakkaille, heistä tulee meille läheisempiä ja me opimme tuntemaan heidät. Puhuminen siis sitouttaa meidät asiakkaaseen. Kuka sitä haluaisi tuottaa pettymyksen ystävälleen?

Puhumalla toisillemme, varmistamme projektien sisäisen tiedon siirtymisen ja luomme samalla mutkattoman ja avoimen ilmapiirin, jossa ei kuppikuntia ole. Puhumalla toisillemme sidomme yksilöt osaksi työyhteisöä ja varmistamme, ettei kukaan jää työyhteisössä ulkopuoliseksi.

Kaiken puhumisen jälkeen laadukas tulos syntyy kuuntelemisesta. Dialogista.

Projektitoiminnan kehittäminen kiteytyykin yhteen sanaan: Laatu. Laatu ei ole yksinkertainen asia ja laadun voi tulkita monella tavalla. Laatu ei tarkoita markkinoiden uusinta ja kalleinta ratkaisua, vaan laatu tarkoittaa asiakkaan tarpeen toteutumisen varmistamista. Se voi tarkoittaa sitä, että suunnittelija joutuu tinkimään omista intresseistään. Suunnittelija ei saa työhönsä mielekkyyttä teknologisen aallon harjalla ratsastamisesta, vaan hän joutuu hakemaan mielekkyyden asiakastarpeen tunnistamisesta ja sen toteutumisen varmistamisesta.

Laatu tarkoittaa myös vastuun jakamista ja oman työn altistamista ulkopuoliselle arviolle. Siten varmistamme, ettemme ole sokeita omalle tekemiselle.

On myös tunnistettava arjen riskit: laadun vaarantaa kiire ja työkuorma. Asiakasta pitää ehtiä kuunnella, ja aikaa pitää olla riittävästi, jotta asiakkaan tarpeet saadaan käännettyä toimiviksi ja kestäviksi suunnitteluratkaisuiksi. Projektipäällikön on tärkeä käydä yhdessä suunnittelijan kanssa läpi asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sen sijaan, että liian helposti vain huikkaamme ovelta ”suunnittele tuo”.

Meidän on opittava ottamaan nuorempia mukaan suunnitteluprosessiin ja jakaa heille vastuuta, jotta kiire ja työkuorma ei kasaudu aina samoille henkilöille. Kokeneempien suunnittelijoiden ja projektien vetäjien vastuulla on  antaa aikaa suunnittelutyönohjaukseen ja asiakastarpeen tunnistamiseen.

Kun me hankkeiden vetäjät ja projektipäälliköt teemme puhumalla itsemme helposti lähestyttäväksi, varmistamme ettei suunnittelijatkaan jätä meiltä mitään kysymättä. Oletuksia tehdään vähemmän ja lopputuloksesta tulee sopimuksen mukainen.

Lopulta kaikki kiteytyy puhumiseen ja kuuntelemiseen. Olemme asiakkaittemme, yhteistyökumppaneittemme ja työkavereittemme kanssa yhtä mieltä tavoitteista ja vaatimuksista. Puhumme projektin aikana avoimesti haasteista ja yritämme löytää niihin ratkaisuja yhdessä.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että kaikilla alallamme ja työyhteisöissämme on mahdollisuus puhua asioista avoimesti ja tulla kuulluksi! Kulttuurin kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä se tapahdu hetkessä. Mutta ei ole epäilystäkään, etteikö dialogiin ja toiminnan laatuun panostaminen maksa itseään takaisin.

Niko Purola, Suunnittelujohtaja, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *