Töissä Swecolla

Swecolla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkeja ja yhteiskuntaa innostavassa ja mutkattomassa ilmapiirissä. Meillä on matala hierarkia ja olemme asettaneet tiimit päätöksenteon keskiöön: meillä asiantuntijat saavat keskittyä projekteihin ja suunnittelutyöhön rakennetun ympäristön ja teollisuuden parissa.

Huippuosaaja kartuttaa kokemusta rakennusalan eri osa-alueilta

August 26, 2019

Opiskeluaikana ajattelin, että valmistuttuani korkeakoulusta olen taidoiltani täysin valmis tekemään työtä, johon opiskelen. Näin jälkikäteen ajatellen olin todella väärässä!

Yllätyksekseni olen näin useamman vuoden jälkeen ymmärtänyt, että työssäni vaadittavat taidot ovat teknisiä perustietoja huomattavasti laaja-alaisemmat. Työssäni menestymiseen tarvitsen ennemminkin viestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kykyä ymmärtää ja hallita isoja kokonaisuuksia sekä johtamistaitoja. Koulussa opittu tekninen tietotaito lujuusoppeineen on vain yksi osa-alue muiden joukossa.

Empatiaa ja muiden työn ymmärtämistä

Suosittelenkin kaikkia opiskelijoita ja vastavalmistuneita kartuttamaan monipuolisesti osaamistaan rakennusalan eri osa-alueilta, sillä mielestäni sujuvan yhteistyön kannalta kaikkein tärkein taito on ymmärrys siitä, millaista työtä muut hankkeessa tekevät. Yhteistyön merkityksestä kyllä puhutaan, mutta usein hankkeiden käynnistyessä keskitytään vain oman työn suorittamiseen. Pitkät työurat tietyissä työtehtävissä ja osa-alueilla kasvattavat kyllä asiantuntijoita, mutta onko heillä riittävän laaja-alainen ymmärrys kokonaisuudesta, jotta yhteistyö sujuisi mutkattomasti?

Kun näitä oman, kapean alan asiantuntijoita on hankkeessa useita, ajaudutaan valitettavan usein törmäyskurssille niin tilaajien, suunnittelijoiden kuin urakoitsijoidenkin välillä. Empatia on sana, jota et juurikaan kuule rakennusalalla. Väitän, että ymmärrys myös muiden työn sisällöstä voisi kuitenkin olla osa ratkaisua, jotta alaa ja koko kansan mediaa puhututtavat laatuongelmat saataisiin ratkaistua.

Kokemusta urakoinnista, suunnittelusta ja rakennuttamisesta

Mielestäni korkeakouluopintojen pakolliset harjoittelut pitäisi muuttaa siten, että ennen valmistumista opiskelijalla olisi kokemusta niin urakoinnista, suunnittelusta kuin rakennuttamistehtävistäkin. Rakennusalalle valmistuisi uusia ammattilaisia, joilla olisi jo valmiiksi laaja-alaisempi näkemys koko alasta, eikä vain siitä yhdestä osa-alueesta, johon hyvin usein sattuma on opiskelijan ensimmäisen harjoittelupaikan myötä vienyt.

Myös rakennusalan yritykset voisivat kantaa kortensa kekoon ongelman ratkaisussa. Tarjoamalla mahdollisuuden työskennellä monissa erilaisissa rakennusalan asiantuntijatehtävissä, yritykset kasvattaisivat pitkällä tähtäimellä huippuammattilaisia, joilla olisi laaja-alainen näkemys koko alan toiminnasta ja jotka ymmärtäisivät hyvin hankkeen eri osapuolia. Näiden ammattilaisen avulla viedään nyt ja jatkossa koko alan kehitystä parempaan suuntaan. Sweco isona konsernina pystyy tarjoamaan tähän mahtavat mahdollisuudet. Rakennuttamispalveluiden puolella olen päässyt työskentelemään myös projektinjohtopalvelumallissamme, jossa ollaan todella tiiviisti käytännön rakentamisessa mukana. Tässä taas aikaisempi kokemukseni urakoinnista on ollut suuri etu. Myöhemmin mukaan ovat tulleet erilaiset projektijohto ja rakennuttamismallit, jossa taas suunnittelunohjaus on noussut merkittävään rooliin.

Maailmaa ei muuteta isojen yritysten korulauseilla ja sloganeilla yhdessä rakentamisesta, vaan jokaisen rakennusalalla työskentelevän ajatusmaailmaa avartamalla.

Kirjoittaja: Jussi Mäkelä, Rakennuttamisen projektipäällikkö, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *