Töissä Swecolla

Swecolla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkeja ja yhteiskuntaa innostavassa ja mutkattomassa ilmapiirissä. Meillä on matala hierarkia ja olemme asettaneet tiimit päätöksenteon keskiöön: meillä asiantuntijat saavat keskittyä projekteihin ja suunnittelutyöhön rakennetun ympäristön ja teollisuuden parissa.

Nu ska vi fika! – Emma Skantz viihtyy Swecon Göteborgin toimistolla

June 27, 2018

Muutin Suomesta Göteborgiin, Ruotsin länsirannikolle noin kolme vuotta sitten ja aloitin työt Swecon paikallisessa toimipisteessä. Ennen Ruotsiin muuttoa työskentelin rakennesuunnittelijana 1,5 vuotta Swecon Helsingin toimistolla. Swecolla suhtauduttiin työpaikan vaihtoon toiseen Sweco-maahan todella kannustavasti ja positiivisesti, ja sain apua sopivien kontaktien löytämisessä Göteborgista. Lopulta lähdin Ruotsiin työhaastatteluun ja asiat lähtivät etenemään positiiviseen suuntaan.

Nykyiset työtehtäväni Ruotsissa ovat melko samanlaisia kuin Suomessakin: rakenteiden mitoitusta ja suunnittelua. Euroopan laajuisten mitoitusstandardien ansiosta rakenteiden laskeminen on samanlaista kuin Suomessa, vaikka kansallisia liitteitä ja ohjeita toki löytyy. Erojakin maiden välillä kuitenkin on sekä projektien laajuudessa että työtehtävien vaihtelevuudessa.

Kahvitauoilla tiimi hitsautuu yhteen

Ruotsalainen työkulttuuri poikkeaa suomalaisesta monin tavoin. Kahvittelu, fika, on tärkeä osa päivittäisiä rutiineja. Kahvihetkien lisäksi ruotsalaisessa työyhteisössä järjestetään mielellään kokouksia ja tapaamisia. Viikko aloitetaan tulosyksikön maanantaipalaverilla, josta kaikki kiiruhtavat – fikan jälkeen – projektikohtaisiin maanantaikokouksiin.

Aluksi ajattelin, että olisi tehokkainta, jos kaikki työskentelisivät tämänkin ajan. Olen kuitenkin alkanut ymmärtää tapaamisten ja kahvittelun tarkoitusta. Niillä pyritään luomaan ryhmähenkeä esimerkiksi siten, että asioista tiedotetaan kaikille yhteisesti. On myös tärkeää, että muut tietävät, onko joku ryhmän jäsenistä esimerkiksi lomalla ja mitä jokainen tekee tulevalla viikolla – ketään ei unohdeta.

Työpaikallani on hyvä yhteishenki, ja sen saavuttamiseksi tehdään paljon työtä. Kollegoita on helppo kehua, ja usein kuuleekin sanottavan: ”Bra jobbat!”. Tätä kulttuuria voisimme vahvistaa myös Suomessa. Toisaalta kehittävän palautteen antaminen tai asioiden vaatiminen voi olla haastavaa, jos ei halua häiritä hyvää yhteishenkeä. Kokouksissa, sekä sisäisissä että ulkoisissa, tärkeintä onkin usein se, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja ovat tyytyväisiä.

Swecolla työ ja sen tekijät joustavat tarpeen mukaan

Ruotsissa työn ja vapaa-ajan yhteen sovittaminen on tärkeää, ja esimerkiksi isien ottamat 3-6 kuukauden mittaiset vanhempainvapaat ovat yleisiä kollegoideni keskuudessa. Sekä työ että työntekijät joustavat tarvittaessa: kun on paljon työtä, sitä myös tehdään, mutta yksityiselämän niin vaatiessa voi ottaa vapaata tai tehdä työtä vaikka osa-aikaisesti.

Kaiken kaikkiaan Ruotsissa työskentely on ollut mielenkiintoista ja erittäin opettavaista – sekä työn että yksityiselämän kannalta. Olen saanut tavata ihmisiä muista maista ja kulttuureista ja tehdä töitä heidän kanssaan. Ruotsiin on ollut helppo sopeutua, sillä ruotsalaiset ovat kärsivällisiä keskustelemaan ruotsiksi myös niiden kanssa, jotka eivät osaa kieltä täydellisesti.

Eräs Ruotsissa oppimani asia on ruotsalaisten suhtautuminen haastaviin tilanteisiin. Hetken aikaa asiaa tai tilannetta pohdittuaan kaikki toteavat yhdessä: “Det löser sig!” Kaikki järjestyy. Aivan kuten aika monilla asioilla on lopulta tapana.

Emma Skantz, Suunnittelija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *