Töissä Swecolla

Swecolla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkeja ja yhteiskuntaa innostavassa ja mutkattomassa ilmapiirissä. Meillä on matala hierarkia ja olemme asettaneet tiimit päätöksenteon keskiöön: meillä asiantuntijat saavat keskittyä projekteihin ja suunnittelutyöhön rakennetun ympäristön ja teollisuuden parissa.

Nykyajan insinööri on asiakassuhteen rakentaja, bisnesymmärtäjä sekä taitava itsensä johtaja

May 20, 2019

Asiantuntijalta vaaditaan tämän päivän työelämässä laaja-alaista osaamista. Itseisarvona tulee koulussa pohjustettu substanssiosaaminen, joka kehittyy ja laajenee oman työn mukana. Tämä on peruskauraa insinöörille, joka valmistautuu tähän koulussa ja kesätöissä useita vuosia. Kuitenkin, oman alan substanssiosaaminen on vain osa tehtävien menestyksekkäässä hoitamisessa vaadituista taidoista.

Työelämässä tarvitaan myös vaikeammin mitattavia taitoja kuten itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Dynaamisessa toimintaympäristössä, jossa asiat ja ihmiset voivat välillä vaihtua nopeastikin, tarvitaan ajanhallinnan ja päätöksenteon taitoja, jotta asiat saadaan toteutetuksi aikataulussaan ja oman osaamisen kehittämiselle jää myös riittävästi aikaa.

Koska tällaiset muut taidot eivät tule meille kaikille aivan luontaisesti, on Swecolla tartuttu härkää sarvista. Nyt jo kuudetta kertaa järjestettävässä Young Talents -ohjelmassa nuoret osaajat harjoittelevat ja oppivat taitoja, joiden merkitys työelämässä tuntuu olevan alati kasvussa, erityisesti vastuullisempiin rooleihin siirryttäessä. Tämä on ymmärrettävää, koska asiantuntijatyö on muutakin kuin suunnitelmien piirtämistä.

Esimerkiksi:

• Asiantuntijatyö on asiakassuhteiden rakentamista. Kauppatavarana on yrityksen henkilöstön osaaminen ja tietotaito, jota välitetään asiakirjojen ja suunnitelmien lisäksi keskustelun ja epämuodollisen viestinnän avulla. Insinöörialan asiantuntijan on osattava olla vuorovaikutuksessa monenlaisten ihmisten kanssa.

• Asiantuntijatyö on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä. Tätä ei kuitenkaan opita koulussa tai koulutuksissa, vaan se vaatii omaa aktiivisuutta, halua ymmärtää ja motivaatiota selvittää. Pitää osata kuunnella ja kysyä. Tietystikään ymmärrys tuotantotalouden perusteista ei ole koskaan haitaksi.

Itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen asennekysymyksiä

Itsensä johtaminen auttaa meitä etenemään kohti tavoitteitamme. Young Talents -ohjelmassa käsiteltiin aihetta niin hallinnan tunteen, itsetuntemuksen, ajanhallinnan kuin priorisoinninkin näkökulmasta.

Se, että tunnet pystyväsi hallitsemaan asioita, vaikuttaa olennaisesti jaksamiseen. Hektisessä toimintaympäristössä hallinnan tunne on ainakin itselläni välillä kadoksissa, mutta uusien oppien avulla olen nopeasti huomannut, että tiedostamalla asian ja pohtimalla sen syitä, on ongelmaan mahdollista puuttua. Olennainen asia tässä on oma ajankäyttö, jolla voi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten paljon, kuinka laadukkaasti ja miten merkityksellisiä asioita on mahdollista saavuttaa. Näiden asioiden merkitys ja painotus on tietysti henkilö- ja ehkä jossakin määrin myös tehtäväkohtaista. Vaaditaan siis hyvää itsetuntemusta, jotta hallinnan tunne on mahdollista saavuttaa.

Sitten ne vuorovaikutustaidot, jotka monelle insinöörille ovat se heikoin osa-alue. Kuten aiemmin esitin, tätä työtä tehdään ihmisten kanssa, ihmisille. Näin ollen tämä on ehdottomasti teema, johon on syytä kiinnittää huomiota. Näitä taitoja tarvitaan oman osaamisen ja asian esittämisessä sekä myynnissä, tiedon hankkimisessa, vaikuttamisessa sekä esimerkiksi johtamisessa.

Kaiken kaikkiaan voikin sanoa, että Swecon Young Talents on täsmäisku nykypäivän työelämän tarpeisiin insinööripainotteisella alalla.

Monesti kuitenkin tärkeintä on oma asenne. Koska työelämässä voi tulla vastaan mitä tahansa, kaikki tieto ja osaaminen, joka on mahdollista hankkia, on arvokasta. Usein kuultu sanonta: ”Tätä en tule koskaan missään tarvitsemaan”, on syytä revisioida esimerkiksi muotoon ”Tämä voi tulla vastaan jo huomenna”. Monesti on jopa niin, että jonkin taidon tarpeellisuutta ei huomaa, ellei kyseenomaista asiaa hallitse. Siksi onkin tärkeää suhtautua kaikkeen eteen tulevaan avoimin mielin ja pyrkiä aina oppimaan mahdollisimman paljon. Lisäksi on hyvä muistaa, että yleensä riittää, kunhan tunnistaa tarpeen tietynlaiselle osaamiselle, jolloin sitä on mahdollista lähteä hankkimaan.

Turkulainen rakennetekniikan projekti-insinööri Alex Lalla on mukana Sweco Trainee -ohjelmassa ja sen puitteissa osallistui Young Talents -ohjelmaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *