Töissä Swecolla

Swecolla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkeja ja yhteiskuntaa innostavassa ja mutkattomassa ilmapiirissä. Meillä on matala hierarkia ja olemme asettaneet tiimit päätöksenteon keskiöön: meillä asiantuntijat saavat keskittyä projekteihin ja suunnittelutyöhön rakennetun ympäristön ja teollisuuden parissa.

Swecon asiantuntijoiden kansainvälinen verkosto vahvistuu

September 24, 2018

Meitä swecolaisia rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijoita on 15 000 ympäri Eurooppaa. Miksi emme kokoaisi asiakkaan tarpeisiin parhaimman mahdollisen tiimin riippumatta maarajoista? Tämä kysymys oli päällimmäisenä mielessä, kun lähdin perustamaan Sweco-konsernin laajuista yhteistyöverkostoa. Siitä lähtien työni on ollut verkostojen luomista ja oikeiden yhteyksien löytymistä.

Swecolla lupaamme asiakkaillemme olla helposti lähestyttävä ja sitoutunut kumppani, jolla on arvostettua osaamista. Tämän lupauksen suunnittelijamme lunastavat päivittäin projekteissa niin Suomessa kuin muissa Swecon toimintamaissa ja siihen sisältyy myös ajatus siitä, että tarjoamme asiakkaillemme aina parhaan mahdollisen osaamisen juuri hänen hankkeensa tavoitteiden kannalta.

Aina paras mahdollinen osaaminen. Lauseeseen kiteytyy mielettömän hieno tosiasia, että Swecolla on tähän aidosti mahdollisuus. Meitä on 15 000 asiantuntijaa.

Olen aina ollut kiinnostunut kansainvälisestä työyhteisöstä ja avoimen luonteeni vuoksi tulen helposti toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Aloitettuani työni Swecolla muutama vuosi sitten pääsin uuden haasteen äärelle, kun minulle annettiin tavoitteeksi luoda yhteistyötä eri Sweco-maiden välille. Innostunut asenteeni kansainvälisyyttä kohtaan yhdistettynä Swecon dynaamiseen yrityskulttuuriin tuotti pian tuloksia. Ne motivoivat minua kovasti ja päätin todella panostaa kansainvälisten verkostojen rakentamiseen. Avain parhaimman mahdollisen osaamisen tarjoamiseen asiakkaalle on verkostoituminen eri markkina-alueilla toimivien kollegoiden kanssa.

Oikeiden ihmisten löytäminen ja yhteiseen pöytään tuominen vaatii aikaa – on osattava nähdä näkymättömiä lankoja, jotka yhdistävät osaajat

Swecolla on panostettu jo vuosien ajan siihen, että toimimme yhteistyössä ja hyödynnämme asiantuntijoidemme osaamista ja kokemusta yli maarajojen niin Swecon sisällä kuin isoissa globaaleissa hankkeissa. Olen ollut mukana rakentamassa suunnitteluverkostoa ja nyt mukana kansainvälisessä projektitiimissä, jonka puitteissa tapaamme aktiivisesti erilaisten vierailujen, kokousten ja työpajojen merkeissä.

Verkoston päätehtävänä on suunnitteluyhteistyö projekteissa sekä kokemusten ja osaamisen jakaminen. Helppoa tämä työ ei aina ole, mutta valtavan tyydyttävää. Kun lopulta saa auki oikeat kanavat ja löytää eri puolilta Eurooppaa swecolaisia, joilla on yhteinen intressi rakennetun ympäristön ja tulevaisuuden kaupunkien ja elinympäristöjen kehittämisessä, on tunne mahtava. Puhumattakaan siitä ilosta, kun pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja heidän näkemyksiinsä.

Sweco tarjoaa myös mahdollisuuden päästä työskentelemään toiseen Sweco maahan ja hakemaan sitä kautta uudenlaisia kokemuksia ja osaamista. Etenkin nuoret asiantuntijamme ovat hyödyntäneet ahkerasti tätä mahdollisuutta ja ovat olleet todella tyytyväisiä työvaihdosta ulkomailla.

Digitalisaatiota Suomesta, pato-osaamista Hollannista, kiertotaloutta Saksasta

Suomessa olemme tietomallinnuksen ja älykkään teknologian hyödyntämisen edelläkävijä ja osaamistamme hyödynnetään muun muassa Tukholman metrohankkeessa. Myös suomalaista puurakenneosaamista on mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa.

Vastavuoroisesti esimerkiksi Hollannissa vedenhallintaosaaminen on oleellisessa roolissa, kun puolet maasta sijaitsee metrin maanpinnan alapuolella. Hollantilaisilla kollegoillamme on vahvaa pato-osaamista sekä pohja-, juoma- ja jäteveden kiertoihin liittyviä asiantuntijapalveluita sekä paljon kokemusta liikennesuunnittelusta. Miksi emme siis hyödyntäisi heidän erikoisosaamistaan omissa hankkeissamme?

Saksalaiset kollegamme puolestaan ovat kiertotaloudessa huippuluokkaa, ja parhaillaan verkostoja rakennetaan myös heidän kanssaan.

Erinomaisena esimerkkinä mainitsisin kolmen uuden sairaalan suunnitteluprojektin, jossa on mukana asiantuntijoita ja arkkitehtejä Belgiasta, Saksasta ja Norjasta. Tavoitteena on suunnitella yhtenäiset, modernit ja turvalliset tulevaisuuden sairaalat hyödyntäen Swecon suunnittelu- ja arkkitehtiosaamista, kokemusta sairaalahankkeista sekä erikoisosaamista käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja älykkään teknologian hyödyntämisestä.

Toinen hieno esimerkki Sweco maiden kansainvälisestä yhteistyöstä on Tukholman metron 11 km pituinen laajennus, joka käsittää kuusi uutta asemaa. Tähän projektiin on osallistunut asiantuntijoitamme kolmesta eri Sweco maasta, Suomi mukaan lukien. Tiivis yhteydenpito kollegoihin on ehdoton onnistumisen edellytys näin laajassa projektissa.

Asiakkaamme arvostavat sitä, että olemme paikallisesti heitä lähellä, mutta tarvitsevat rakentamisen uudenlaisiin haasteisiin yhä enemmän erikoisosaamista eri suunnittelualueilla ja projektinjohdossa. Paras asiakaskokemus syntyy siitä, kun asiakas voi luottaa sataprosenttisesti siihen, että saa tarvittaessa uusia innovatiivisia ratkaisuja juuri hänen tarpeisiinsa myös globaalin osaamisemme kautta – missä ja milloin tahansa.

Digitalisoituvassa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä monialaisten asiantuntijoiden välillä. Itse toivon näkeväni yhtä enemmän yhteistyötä Sweco maiden välillä markkinoinnista projektien toteutukseen asti. Euroopan suurimpana rakennetun ympäristön insinööri- ja konsulttitoimistona asiakkaamme odottavat meiltä monipuolista ja vahvaa palvelua. Tanskalaisen BLOXHUB innovaatiohubin toimitusjohtajan Torben Klitgaardin sanoin ”The Future is CO!”.

Markus Derry, Yksikön päällikkö, Vienti, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *