Töissä Swecolla

Swecolla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkeja ja yhteiskuntaa innostavassa ja mutkattomassa ilmapiirissä. Meillä on matala hierarkia ja olemme asettaneet tiimit päätöksenteon keskiöön: meillä asiantuntijat saavat keskittyä projekteihin ja suunnittelutyöhön rakennetun ympäristön ja teollisuuden parissa.

Vuoden mittainen Sweco trainee -ohjelma päättyi – mitä jäi käteen?

January 8, 2020

Huomasin viime vuoden syksynä ilmoituksen vuoden mittaisesta Sweco Trainee -ohjelmasta. Hakuilmoituksen kuvaus trainee-ohjelmasta ”osui ja upposi”, joten päätin hakea talon ulkopuolelta paikkaa ja kokeilla, mihin rahkeet riittävät. Useamman haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin jälkeen paikkaa trainee-ohjelmasta tarjottiin lisäkseni yhdeksälle muulle nuorelle asiantuntijalle eri toimialoilta.

Tuntuu lähes uskomattomalta, että edellä kirjoittamastani tapahtumasta on vuosi aikaa, ja trainee-ohjelma on tulossa päätökseen. Nyt on hetki katsoa hieman taaksepäin ja miettiä, mitä jäi päällimmäisenä mieleen.

Itsensä tunteminen ja kehittäminen

Ohjelman aikana suoritettiin Peili-arviointi ja itseasiassa jo ennen ohjelmaan pääsyä suoritetusta soveltuvuusarvioinnista sai raportin omista vahvuuksista ja kehittymiskohteista ulkopuolisen silmin. Peili-arvioinnin ja soveltuvuusarvioinnin raporttien myötä sai hyvät ja rehelliset lähtökohdat itsensä tuntemiseen ja ennen kaikkea itsensä kehittämiseen. Kehitys kun alkaa tosiasioiden tunnustamisesta. Young talents -koulutuksessa keskityttiin pohtimaan työelämän vuorovaikutustaitoja ja omaksumaan työkaluja jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Verkostoituminen

Yksi päällimmäisistä asioista, joka trainee-ohjelmasta jäi mieleen, olivat ihmiset. Ohjelman aikana pääsin tutustumaan hyvin yhdeksään muuhun trainee-ryhmään kuuluvaan mahtavaan tyyppiin. Young Talents – ja projektipäällikkökoulutuksessa sai myös tutustua moniin eri alojen asiantuntijoihin, joihin ei välttämättä muuten tutustuisi. Vuoden aikana pääsimme myös osallistumaan pienimuotoiseen kehitysprojektiin, jonka aihe ei välttämättä ollut entuudestaan tuttu. Projektiryhmä koostui useamman toimialan asiantuntijoista.

Koulutuksiin sisältyneet kymmenet keskustelut avasivat lukemattomia eri näkökulmia käsiteltyihin aiheisiin. Ihmisten erilaiset taustat monipuolistivat koulutuksia merkittävästi, jolloin opittavien asioiden ymmärrys laajeni.

Toimialojen ja yrityksen tuntemus

Ohjelman aikana saimme ainutlaatuisen mahdollisuuden noin viikon pituiseen toimialavaihtoon, joka sisälsi päivän kyseisen toimialan toimialajohtajan kanssa. Toimialavaihdon tavoitteena oli luoda siteitä Swecon eri toimialojen välille ja lisätä eri toimialojen tuntemusta sekä mahdollistaa ja luoda yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Viikon aikana pääsimme tutustumaan muiden toimialojen projekteihin ja ihmisiin sekä tekemään ihan konkreettisia asioita oman ydinosaamisen ulkopuolelta. Vaihdon jälkeen jokaisella osapuolella oli puhelimessaan muutaman uuden tutuksi tulleen ihmisen numero, johon soittaa tarvittaessa.

Trainee-porukan sisälläkin keskusteltiin ahkerasti muiden toimialojen toiminnoista ja projekteista. Keskustelujen myötä oman yrityksen toimialojen toiminta tuli tutummaksi. Vuoden aikana myös Swecon visiota ja strategiaa tuli pohdittua useamman kerran. Suunnittelutyöhön sai uuden perspektiivin toimialajohtajan kanssa vietetyn päivän myötä.

Vuosi yhteen

Sweco trainee -ohjelma tarjosi kattavan paletin koulutuksia, jotka täydensivät toisiaan. Trainee-vuoden lopussa on helppoa todeta, että tuntee itsensä huomattavasti paremmin kuin aiemmin sekä tuntee tavat, joilla pyrkiä jatkuvasti kehittämään itseään ja osaamistaan koko työuran ajan.

Täytyy myös muistaa, ettei ole mahdollista aina itse tehdä taikka osata kaikkea. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että omaa hyvät verkostot ja paljon mahtavia työkavereita, omalta ja muilta toimialoilta, joilta pyytää apua kinkkisissä tilanteissa. Projektit eivät ole yksilölajeja.

Pasi Båtsman toimii projekti-insinöörinä Sweco Rakennetekniikalla Turussa ja osallistui ensimmäiseen Sweco Trainee -ohjelmaan.

Lue muut Sweco Trainee -blogkirjoitukset:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *