Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Biosidiasetuksella kohti puhtaampaa ympäristöä – Ovatko yrityksesi biosidivelvoitteet kunnossa?

January 17, 2023 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

EU:n kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaisesti alan toimijoiden tulisi pyrkiä vähentämään kemikaalien käyttöä tai etsiä vähemmän haitallisia menetelmiä myrkyllisten kemikaalien korvaamiseksi. …

Read More

Biodiversiteetti vahvaksi osaksi yritysten vastuulliseen toimintaan

December 19, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

YK:n luontokokouksessa Montrealissa laadittiin kansainvälinen sopimus luontokadon pysäyttämiseksi. Se ohjaa meitä kaikkia pysäyttämään ja kääntämään luontokadon. Sopimuksessa päätettiin muun muassa, että 30 prosenttia maailman maa- ja meripinta-alasta suojellaan vuoteen 2030 mennessä. Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan vahvaa yhteiskunnallista sitoutumista myös yrityksiltä. Vastuullisimmat yritykset ovat jo pitkällä huomioidessaan luonnon moninaisuuden kokonaisvaltaisesti toiminnassaan. Todistamme parhaillaan luonnon monimuotoisuuden katoamista. Joidenkin…

Read More

REACH, CLP, CMR ja SSbD – Kosmeettisten valmisteiden turvallisuuslyhenteet haltuun

October 31, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Kosmeettisten valmisteiden sekä muiden kemikaalien säädökset on eritelty EU-alueella eri lainsäädännöillä. CLP-asetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetuksen 1272/2008 mukaan annamme tietoa kuluttajille vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien vaaroista erilaisten merkintöjen, luokituksien ja tuotepakkauksien avulla. Vaarallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat fysikaalista, terveys ja/tai ympäristövaaraa, säädetään REACH-asetuksessa ja sen tarkoituksena on varmistaa kemikaalien…

Read More

Kemikaalien hallinnalla voidaan ennaltaehkäistä teollisuuden kemikaalien käyttöhaittoja

September 19, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Kemikaalit ovat elintasomme ja talouden kannalta välttämättömiä ja niitä käytetään useissa tutuissa päivittäistavaroissa. Kemikaaleja on niin elektroniikassa, kosmetiikassa, tekstiileissä, leluissa kuin monissa muissakin kuluttajatuotteissa. Kemikaaleja tarvitaan myös esimerkiksi lääkkeiden ja elintarvikkeiden tuotannossa sekä niiden pakkaamiseen käytettävissä materiaaleissa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että niissä esiintyvät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa syöpää, häiriöitä elintoiminnoissa, rokotteiden siedon heikkenemistä tai suurempaa…

Read More

Voiko vetylaitoksen toiminta olla turvallista ja tuotanto vihreää?

September 1, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Vastaus on kyllä! Autamme kehittämään Suomeen päästötöntä ja turvallista vedyn tuotantoa sekä avustamme uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien hankkeiden lupaprosesseissa. EU:n vetystrategian tavoitteena on lisätä vedyn tuotantoa 40 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä. Se vastaa noin neljää yhden gigawatin ydinvoimalaa. Toukokuussa 2022 julkaistussa REPowerEU-tiedonannossa on esitetty myös toimenpiteitä, joilla voitaisiin vauhdittaa uusiutuvan vedyn tuotantoa. Sillä voidaan edistää globaaleja…

Read More

Aurinkosuojatuotteiden teho ja turvallisuus varmistetaan EU:n kosmetiikka-asetuksella

June 21, 2022 i Turvallisuus

Lämmin aurinko kuuluu kesään. Auringon UV-säteilyltä olisi kaikkien kuitenkin syytä suojautua ja se onnistuu hyvin säädeltyjen kosmetiikkatuotteiden ansioista. Aurinkosuojatuotteita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Asetus varmistaa, että markkinoilla olevat aurinkosuojatuotteet sisältävät vain tutkittuja UV-suodattimia, joidenka teho on osoitettu. Erityisesti aurinkosuojatuotteiden kohdalla vaatimustenmukaisuus on tärkeää, sillä niiden tehtävänä on suojata liialliselta UV-säteilyltä ja siten ihon palamiselta. Ihon palaminen…

Read More

Hiilikierrolla ja kestävällä raaka-aineiden käytöllä kohti kestävämpää teollisuutta

Päästäksemme irti fossiilisista raaka-aineista ja saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, hiiltä tulee kierrättää ekologisesti kestävästi….

Read More

Kemikaalilaitosten varauduttava muuttuvan maailman muutoksiin – lupa-asiat ja lainsäädännön velvoitteet oltava kunnossa

Teollisuuslaitosten ja energiantuotannon käyttämien raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ja saatavuus ovat voimakkaassa muutoksessa. Tarve tarkastella uusia mahdollisuuksia ja keinoja turvata energiansaanti kasvaa. Toiminnanharjoittajan on varmistettava muuttuvassakin tilanteessa, että tarvittavat luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, vesi-, ympäristö- , päästö- ja kemikaaliluvat hankitaan ajallaan ja lainsäädännössä asetetut ehdot ja määräykset täytetään. Muutoksissa on huomioitava myös mahdollisten lupaprosessien…

Read More

Turvallisuusselvitys varmistaa kosmetiikan turvallisuuden

Kosmeettisen valmisteen turvallisuus tulee aina arvioida ennen valmisteen markkinoille saattamista. Tämä tapahtuu turvallisuusselvityksen avulla. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on kaksiosainen ja se koostuu valmisteen turvallisuutta koskevista tiedoista ja valmisteen turvallisuuden arvioinnista….

Read More

EU:n kiertotaloustavoitteet etenevät – miten varmistetaan elintarviketurvallisuuden ja kemikaaliturvallisuuden toteutuminen?

Osana kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita EU:ssa pyritään lisäämään muovin kierrätystä. Muovia käytetään erityisesti elintarvikkeiden pakkaamisessa, joten kierrätysmuovin turvallisuus elintarvikekäytössä on varmistettava. Kierrätysteknologioita on kehitetty edellisen kierrätysmuovin käyttöä koskevan asetuksen antamisen jälkeen. Nykyinen kierrätysmuoviasetus (EU) 282/2008 ei koske muovimateriaalin kemiallista kierrätystä eikä siten toimi uusien teknologien säätelyssä….

Read More