Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Kemikaalien hallinnalla voidaan ennaltaehkäistä teollisuuden kemikaalien käyttöhaittoja

September 19, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Kemikaalit ovat elintasomme ja talouden kannalta välttämättömiä ja niitä käytetään useissa tutuissa päivittäistavaroissa. Kemikaaleja on niin elektroniikassa, kosmetiikassa, tekstiileissä, leluissa kuin monissa muissakin kuluttajatuotteissa. Kemikaaleja tarvitaan myös esimerkiksi lääkkeiden ja elintarvikkeiden tuotannossa sekä niiden pakkaamiseen käytettävissä materiaaleissa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että niissä esiintyvät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa syöpää, häiriöitä elintoiminnoissa, rokotteiden siedon heikkenemistä tai suurempaa…

Read More

Voiko vetylaitoksen toiminta olla turvallista ja tuotanto vihreää?

September 1, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Vastaus on kyllä! Autamme kehittämään Suomeen päästötöntä ja turvallista vedyn tuotantoa sekä avustamme uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien hankkeiden lupaprosesseissa. EU:n vetystrategian tavoitteena on lisätä vedyn tuotantoa 40 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä. Se vastaa noin neljää yhden gigawatin ydinvoimalaa. Toukokuussa 2022 julkaistussa REPowerEU-tiedonannossa on esitetty myös toimenpiteitä, joilla voitaisiin vauhdittaa uusiutuvan vedyn tuotantoa. Sillä voidaan edistää globaaleja…

Read More

Aurinkosuojatuotteiden teho ja turvallisuus varmistetaan EU:n kosmetiikka-asetuksella

June 21, 2022 i Turvallisuus

Lämmin aurinko kuuluu kesään. Auringon UV-säteilyltä olisi kaikkien kuitenkin syytä suojautua ja se onnistuu hyvin säädeltyjen kosmetiikkatuotteiden ansioista. Aurinkosuojatuotteita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Asetus varmistaa, että markkinoilla olevat aurinkosuojatuotteet sisältävät vain tutkittuja UV-suodattimia, joidenka teho on osoitettu. Erityisesti aurinkosuojatuotteiden kohdalla vaatimustenmukaisuus on tärkeää, sillä niiden tehtävänä on suojata liialliselta UV-säteilyltä ja siten ihon palamiselta. Ihon palaminen…

Read More

Hiilikierrolla ja kestävällä raaka-aineiden käytöllä kohti kestävämpää teollisuutta

Päästäksemme irti fossiilisista raaka-aineista ja saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, hiiltä tulee kierrättää ekologisesti kestävästi….

Read More

Kemikaalilaitosten varauduttava muuttuvan maailman muutoksiin – lupa-asiat ja lainsäädännön velvoitteet oltava kunnossa

Teollisuuslaitosten ja energiantuotannon käyttämien raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ja saatavuus ovat voimakkaassa muutoksessa. Tarve tarkastella uusia mahdollisuuksia ja keinoja turvata energiansaanti kasvaa. Toiminnanharjoittajan on varmistettava muuttuvassakin tilanteessa, että tarvittavat luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, vesi-, ympäristö- , päästö- ja kemikaaliluvat hankitaan ajallaan ja lainsäädännössä asetetut ehdot ja määräykset täytetään. Muutoksissa on huomioitava myös mahdollisten lupaprosessien…

Read More

Turvallisuusselvitys varmistaa kosmetiikan turvallisuuden

Kosmeettisen valmisteen turvallisuus tulee aina arvioida ennen valmisteen markkinoille saattamista. Tämä tapahtuu turvallisuusselvityksen avulla. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on kaksiosainen ja se koostuu valmisteen turvallisuutta koskevista tiedoista ja valmisteen turvallisuuden arvioinnista….

Read More

EU:n kiertotaloustavoitteet etenevät – miten varmistetaan elintarviketurvallisuuden ja kemikaaliturvallisuuden toteutuminen?

Osana kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita EU:ssa pyritään lisäämään muovin kierrätystä. Muovia käytetään erityisesti elintarvikkeiden pakkaamisessa, joten kierrätysmuovin turvallisuus elintarvikekäytössä on varmistettava. Kierrätysteknologioita on kehitetty edellisen kierrätysmuovin käyttöä koskevan asetuksen antamisen jälkeen. Nykyinen kierrätysmuoviasetus (EU) 282/2008 ei koske muovimateriaalin kemiallista kierrätystä eikä siten toimi uusien teknologien säätelyssä….

Read More

Turvallisen kosmetiikan puolesta – hormonihäiriköt listattava kosmetiikka-asetukseen

January 26, 2022 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Turvallisen kosmetiikan puolesta – hormonihäiriköt listattava kosmetiikka-asetukseen…

Read More

New mandatory disclosure requirements for corporate actors under the EU taxonomy – scope, timeline and next steps

December 7, 2021 i Sustainable Industry, Turvallisuus

The EU Taxonomy Regulation introduces a new mandatory non-financial disclosure requirement for large companies that fall under the Non-Financial Reporting Directive….

Read More

Uudet rajoitukset koskien kosmetiikassa kiellettyjä ja rajoitettuja aineita ovat astuneet voimaan

October 27, 2021 i Kestävä teollisuus, Turvallisuus

Mikäli tarvitset apua kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden arvioinnissa, Swecon asiantuntijat ovat käytettävissä. …

Read More