Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Elintarvikeväärennökset elintarvikeketjun murheenkryyninä – varaudu vaatimuksiin!

September 5, 2019

Elintarvikeväärennösten torjuminen on haaste kaikille elintarvikeketjun toimijoille. Monesti elintarvikeväärennösten tehtailuun liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta, jolla pyritään keräämään voittoja keinoja kaihtamatta. Lievimmillään kuluttaja maksaa tyhjästä, mutta pahimmassa tapauksessa väärennetty ruoka tai juoma voi olla myrkyllistä tai muilta ominaisuuksiltaan sellaista, että se uhkaa kuluttajan terveyttä.

Viranomaisvalvontaa kohdistetaan harmaaseen talouteen – elintarvikepetokset paljastuvat yhteistyöllä.

Elintarvikepetoksia pyritään estämään kansainvälisellä viranomaisten valvontayhteistyöllä. Poliisin lisäksi operaatioihin osallistuvat kansallisten elintarvikevalvontaviranomaisten lisäksi myös tulli ja yksityisen puolen yhteistyökumppaneita. Siihen kuuluvat mm. tehostetut valvontakäynnit ja laboratoriotutkimukset, rajavalvonta sekä maiden välinen tietojenvaihto havaituista tapauksista.

Euroopan poliisiviraston Europolin mukaan joulukuusta 2018 vuoden 2019 huhtikuuhun kestäneessä OPSON VII-operaatiossa takavarikoitiin väärennettyä ruokaa ja juomia yli 100 miljoonan euron arvosta. Valvontaa suoritettiin vähittäiskaupassa, lentokentillä ja satamissa sekä teollisuuslaitoksissa.

Esimerkkejä esiin tulleista väärennöstapauksista olivat muuan muassa vanhentuneen broilerin ja juuston myyntiaikojen peukalointi, luomutuotteiden väärennökset sekä Arabica-kahvipapujen korvaaminen halvemmalla Robusta-lajikkeella.  Määrältään suurimman väärennetyn tuoteryhmän muodostivat laittomat alkoholijuomat, joita tavattiin yhteensä 33 000 tonnia.

Väärennösten torjuntatoimenpiteet ovat myös toimijoiden vastuulla elintarvikeketjussa.

Elintarvikealan toimijoita kuten elintarvikkeiden valmistajia ja maahantuojia velvoittavat elintarvikelainsäädännön vaatimusten lisäksi erilaiset elintarviketurvallisuusstandardit.

Uusimpien standardiversioiden vaatimuksissa on selkeäesti nostettu esiin elintarvikeväärennöksiin liittyvä riskinarviointi ja niihin varautuminen ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. VACCP-riskinarvioinnissa (Vulnerability Assessment and Critical Control Points) lähtökohtana voidaan pitää tuotteen ominaisuuksien määrittelemistä mahdollisimman tarkasti, ja toisaalta tyypillisten väärennöstapausten tuntemista.

Tarvitseeko yrityksesi apua elintarvikeväärennöksiin liittyvässä riskinarvioinnissa tai hallintatoimenpiteiden laatimisessa? Kokoamme tietoa elintarviketyyppiin kohdistuneista väärennöstapauksista ja seuraamme aktiivisesti väärennösten torjuntaan liittyvää lainsäädäntöä sekä standardien vaatimuksia. Tarvittaessa voimme olla avuksi omavalvonnan laboratorioanalytiikan hankinnassa.

Ota yhteyttä!

–  Heidi Määttä, elintarviketurvallisuuden asiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *