Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Elintarvikkeiden turvallisuuskokonaisuuden toimintaympäristöt ja velvoitteet vaativat uusien lakien tunnistamista

January 11, 2021

Elintarvikealan toimijoilla on vastuu tuotteidensa turvallisuudesta. Kannattavuuden ja toimitusvarmuuden lisäksi tuotannossa ja koko tuotantoketjussa tulee ensisijaisesti aina varmistaa, että tuotteita on turvallista käyttää. Turvallisuusvastuu ja -velvoite on laaja ja siihen liittyy paljon elintarvikealan lain tuntemusta sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaa ja tulkintaa, joita hallitsevat asiantuntijat. Swecon Hyvät eväät -koostepalvelu on asiantuntijoiden laatima, kattava yhteenveto elintarviketurvallisuuden keskeisistä aiheista ja uudistuksista.

Turvallisuuden hallinnassa ja valvonnassa on huomioitava toimittajille ja raaka-aineille asetettavat kriteerit, alihankinnan ja palvelutoimittajien ohjeistaminen, tuotteiden valmistuksen vaiheiden tarkkailu, pakkausmerkintöjen laatiminen sekä myynnin ja markkinoinnin oikeellisuus ja vastuullisuus unohtamatta elintarvikkeista tehtäviä väittämiä.  

Tunnista lait ja minimoi riskit 

Kaikkiin näihin tuotantoketjun vaiheisiin liittyy erilaisia riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa vähintäänkin mainehaittaa yrityksen toiminnalle. Pahimmillaan riskit voivat johtaa kuluttajille aiheutuviin vakaviin terveyshaittoihin ja yrityksen massiivisiin taloudellisiin vahinkoihin. Riskinarviointi on pidettävä ajan tasalla. On myös huomioitava toimintaympäristössä kuten lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, asiakkaiden tuotteille asettamat laatukriteerit sekä kansainvälisen kaupan toimintatavat ja kuluttajien käyttäytymisessä esiintyvät trendit.  

Elintarvike- ja kontaktimateriaalialan toimijoiden elintarviketurvallisuusvastaavien on kerättävä, ylläpidettävä ja päivitettävä dokumentoitua tietoa elintarvikkeita koskevista vaaroista. Yritysten tulee huolehtia, että lakien ja viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Tuotteiden vienti ja tuonti aiheuttavat omat järjestelynsä viranomaisille tehtävine ilmoituksineen ja vientitodistuksineen. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän päivittämisessä on huomioitava epidemiologista, tieteellistä ja muita elintarvikeketjusta saatavia tietoja. 

Ulkoista toimintaympäristöissä tapahtuvien muutosten seuranta ja tulkinta 

Toiminnan harjoittamisen ja kaupankäynnin vaatimuksena on vähintäänkin lakisääteisen omavalvontajärjestelmän laatiminen ja ylläpitäminen. Useimmiten käytännössä tarvitaan kolmannen osapuolen säännöllisesti auditoimia elintarviketurvallisuuden hallintaan ja johtamiseen käytettäviä menettelyitä, jotka on rakennettu kansainvälisten standardien mukaisesti. Yleisimmät Suomessa käytetyt elintarvikealan, rehujen ja kontaktimateriaalin tuotantoketjussa ovat FSSC 22000, BRC ja IFS:n säännöllisesti päivittyvät standardit. 

Velvoitteiden määrä hengästyttää. Me Swecolla avustamme asiakkaitamme toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurannassa ja tulkinnassa.  Hyvät eväät -koostepalvelumme on asiantuntijoiden laatima, kattava yhteenveto elintarviketurvallisuuden keskeisistä aiheista ja uudistuksista. Raportti sisältää ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä velvoitteista sekä syventävää tietoa eri aiheista. Palvelupaketin räätälöinti ja sparraus yhdessä etäyhteyden avulla toteutettavassa workshopissa varmistaa, mitä vaikutuksia uudet vaatimukset tuovat organisaationne toimintaan. 

Ole meihin yhteydessä!

Heidi Määttä, Elintarvikeasiantuntija, Sweco

 

Tutustu myös Heidin aiempaan blogiin elintarvikeväärennöksistä elintarvikeketjussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *