Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Kestävää kehitystä ei ole ilman teknistä turvallisuutta, ja sen puolesta näkymätön supersankari huhkii tälläkin hetkellä

August 13, 2020

Globaalit ilmiöt, kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen haastavat elinympäristöämme tavalla, joka huutaa kestäviä ratkaisuja. Yritykset pohtivat kiivaasti, kuinka tehdä toiminnastaan aiempaa kestävämpää ja vastuullista – niin sosiaalisesti kuin ympäristön ja taloudenkin kannalta.

Väitän, että kestävän toiminnan taustalla vaikuttaa yksi vähemmän huomioitu tärkeä osa. Tekninen turvallisuus.

Aivan liian usein rakennetun ympäristön ja teollisuuden teknisestä turvallisuudesta puhutaan erikseen ja varsin suppein esimerkein, turvakypärinä ja huomioliiveinä rakennustyömaalla ja teollisuuslaitoksissa tai suodattimina tehtaan piipuissa.

Jotta voimme ymmärtää turvallisuuden ja kestävän kehityksen yhtälöä, meidän on porauduttava hieman syvemmälle teknisen turvallisuuden ytimeen ja vaikutusvaltaan.

Kestävä kehitys nojaa kolmeen pilariin:
  1. Ympäristöllinen kestävyys on esimerkiksi resurssien tai energian tehokasta käyttöä ja päästöjen tai ympäristökuormituksen minimointia.
  2. Taloudellisesti kestävä yritys toimii kustannustehokkaasti osana ympäröivää yhteiskuntaa tuottaen taloudellista hyvinvointia ja talouskasvua.
  3. Sosiaalisesti kestävä yritys huolehtii ihmisten hyvinvoinnista, ja esimerkiksi sosiaalisesti kestävän kaupunkiympäristön suunnittelussa on huomioitu tasa-arvoisesti kaikki käyttäjäryhmät.

Tekninen turvallisuus suojaa henkilöitä, ympäristöä ja yhteisöä ja nojaa siihen, mitä pystymme suunnittelupöydällä tekemään. Helpointa lienee hahmottaa turvallisuuden yhteys ympäristövastuuseen, sillä esimerkiksi turvalliseksi tehty tehdas ei ole vaaraksi ympäristölle ja energiatehokas kiinteistö vähentää yhteiskunnan hiilijalanjälkeä.

Turvallinen laitos, kiinteistö tai prosessi on myös taloudellisesti tuottava ja tehokas. Lisäksi teknisellä turvallisuudella pystymme varmistamaan, että ihmisillä on turvallista työskennellä tehtaassa tai asua tiiviissä ja vilkkaassakin kaupungissa ilman että lämmitys katkeaa, sähkökatko pysäyttäisi hissit tai liikenteen ohjauksen. Tekninen turvallisuus vaikuttaa myös esimerkiksi jättimäiseen kauppakeskukseen: löydät tiesi ulos, ilmanvaihto toimii eikä käytävillä ole pimeitä nurkkia.

Huomaatko yhteyden? Turvallisuus ja kestävyys kulkevat käsi kädessä, ja niitä molempia voi leipoa syvälle rakenteisiin jo suunnitteluvaiheessa.

Teknisen turvallisuuden kokonaisvaltainen suunnittelu on itse asiassa niin syvällä rakennetun ympäristön ja teollisuuden kivijalkaa, että se on kuin piilossa toimivan supersankarin työtä. Työtä, joka tuottaa parempaa laatua ja toimivia lopputuloksia, eli jota onnistuessaan ei edes huomaa.

Supersankarimme tietävät, että se kypärä tai tehtaan piipun suodatin on vain viime hetken hätätoimenpide. He suunnittelevat prosesseja, kaupunginosia tai liikennevirtoja niin, ettei mahdollisia poikkeamia tulisi, tai ne olisi otettu huomioon kokonaisuutena, jolloin riskit on mahdollista minimoida ja hallita. Turvallistamisen toimilla on valtava vaikutus kaikkiin kestävän kehityksen tukipilareihin.

Myös me Swecolla haluamme kantaa yhteiskuntavastuumme ja luoda kestävää kehitystä. Suunnittelimme rakennettuun ympäristöön mitä tahansa, tekemällä siitä turvallista teemme siitä kestävää ja tekemällä kestävää teemme turvallista.

Sanna-Maria Järvensivu, osastopäällikkö, teknisen turvallisuuden erityisasiantuntija, Sweco

 

Blogikirjoitus on julkaistu alunperin Tekniikka & Talouden kumppaniblogissa 18.12.2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *