Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Onko turvallisuus vain imagoasia?

March 19, 2018

Miksi niin monen hankkeen aloituspalaverissa keskustellaan turvakengistä, mutta ei teknisestä turvallisuudesta? Molemmat ovat tärkeitä, mutta keskustelu kääntyy usein siihen, mistä on helpompi keskustella.

Olen huomannut, että rakennetun ympäristön turvallisuuteen halutaan investoida, mutta epäselvää monille on, mihin asioihin ja millä hetkellä investointi kannattaa tehdä.

Tiedätkö mitä saat, kun investoit turvallisuuteen?

Kohdennatko rahat oikeisiin asioihin ja saatko vastinetta rahoillesi? Jatketaan vielä ajatusta – siirretään pienet työtapaturmat ja sairauspoissaolot sivuun: Millä tavalla voit mitata teknisen turvallisuuden vaikutusta? Miten todistat todeksi lauseen ”turvallisuus luo kilpailuetua”?

Älä investoi turvallisuuteen vain koska täytyy.

Mieti sen sijaan vielä seuraavia lisäkysymyksiä:

Jos olet johtamassa investointiprojektia, missä vaiheessa turvallisuuteen liittyvät asiat tulee ottaa käsittelyyn, jotta niiden kustannusvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret?

Kuinka hyvin johdettu tekninen turvallisuus näkyy käytön aikana taloudellisesti? On kyse sitten tuotantolaitoksesta tai julkisesta rakennuksesta.

Turvallistamiseen investoituja rahoja ei kannata verrata katastrofin kustannuksiin. Riskienhallinta ei ole vain pahinta mahdollista skenaariota varten.

Turvallistamista ei kannata rakentaa vasta viime hetkellä normaalin toiminnan päälle. Kun turvallistaminen otetaan hankkeen alusta asti mukaan kokonaisuuden suunnitteluun, tiedetään taatusti varmemmin, mitä vaikutuksia turvallistamisella on ja mihin kohdennetut toimet parhaiten vaikuttavat. Siten kokonaisturvallisuuden investoinnille saadaan paras vastine.

Turvallistamisella tulee olla näkyviä vaikutuksia. Työtapaturmien ja sairauspoissaolojen väheneminen on selkeä ja tärkeä, mutta ei kattava mittari.

Hyvällä riskienhallinnalla ja teknisen turvallisuuden johtamisella panostus turvallisuuteen näkyy muun muassa toiminnan tehokkuutena ja häiriötilanteiden vähenemisenä. Myös toiminnan turvaaminen häiriötilanteissa on riskienhallinnan lähtökohta. Investointiprojekteissa teknisen turvallisuuden johtamisella on iso merkitys aikataulun ja kustannusten hallintaan.

Turvallisuus on luotettavuutta; puhumme sitten investoijien tai käyttäjien luottamuksesta tai luotettavasta prosessista.

Turvallisuus on myös yhteiskuntavastuuta ja vaikuttaa mielikuvaan yrityksestä.

Olennaista on, että turvallisuus liittyy kiinteästi yrityksen talouteen. Suunnitelmallinen turvallisuuden ylläpitäminen on aina taloudellisempaa kuin turvallisuuspuutteiden korjaaminen.

On kyse sitten tuotantolaitoksesta, kauppakeskuksesta tai julkisesta rakennuksesta, infrahankkeesta, investointiprojektista tai korjausrakentamisesta, alkuun on tehtävä päätös, johdatko kokonaisturvallisuutta hallitusti vai sammutatko tulipaloja.

Meillä on tarjota sinulle kysymykset, sinulla on tarvittavat vastaukset.

– Sanna-Maria Järvensivu, Osastopäällikkö, erityisasiantuntija, Sweco

Kirjoitus on julkaistu alunperin Kauppalehden blogissa 14.3.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *