Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Turvallisuusselvitys varmistaa kosmetiikan turvallisuuden

April 12, 2022

EU:n kosmetiikka-asetus velvoittaa, että kosmeettisten valmisteiden tulee olla turvallisia ihmisen terveydelle. Mutta miten voimme varmistaa, että käyttämämme kosmetiikka todella on turvallista ja miten kosmetiikkatuotteiden turvallisuutta valvotaan?

Kosmeettisen valmisteen turvallisuus tulee aina arvioida ennen valmisteen markkinoille saattamista. Tämä tapahtuu turvallisuusselvityksen avulla. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on kaksiosainen ja se koostuu valmisteen turvallisuutta koskevista tiedoista ja valmisteen turvallisuuden arvioinnista. Turvallisuusselvityksen saa suorittaa vain riittävän pätevyyden omaava taho. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvityksen tarkoituksena on varmistua siitä, että tuote on lainmukainen ja näin turvallinen käyttää.

Suomessa ja muualla EU-/ETA-alueella kosmeettisia valmisteita ei tarkasteta viranomaisen taholta automaattisesti ennen markkinoille saattamista. Vastuuhenkilön tulee varmistaa, että valmisteelle on laadittu lainmukainen turvallisuusselvitys, mikä osoittaa valmisteen turvallisuuden. Markkinoilla olevia kosmetiikkatuotteita valvotaan viranomaisten toimesta pistokokein.

Turvallisuusselvitys – kokonaisvaltainen selvitys kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta

Turvallisuusselvitys perustuu nimenomaiseen käyttötarkoitukseen eikä sitä voi jälkikäteen muuttaa, sillä oletettava altistuminen valmisteen eri ainesosille perustuu käyttötarkoitukseen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi poishuuhdeltavia ja iholle jätettäviä valmisteita, kuten päivävoiteita tai puhdistustuotteita. Mikäli valmiste on iholle jätettävä, on altistuminen suurempaa. Altistumisen arvioinnissa määritellään valmisteen määrä, joka on kosketuksissa käyttöalueen kanssa, käytön tiheys, käyttöalueen laajuus ja altistumistavat.

Turvallisuusselvityksessä käyttötarkoitus on keskeisessä roolissa senkin vuoksi, että useiden aineiden enimmäispitoisuudet perustuvat valmisteen käyttötarkoitukseen. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi monet säilöntäaineet, joiden sallittu enimmäispitoisuus poishuuhdeltavissa valmisteissa voi olla suurempi kuin iholle jätettävissä valmisteissa.

Ainesosien koostumus ja turvallisuus arvioidaan tarkasti

Turvallisuusselvityksessä valmisteen turvallisuus arvioidaan jokaisen sen sisältämän ainesosan osalta. Tämän vuoksi turvallisuusselvityksen lähtökohtana on, että turvallisuuden arvioijalle toimitetaan valmisteesta yksityiskohtaiset tiedot.

Kiellettyjä ainesosia kosmeettisissa valmisteissa ovat esimerkiksi monet lääkeaineet. On myös aineita, joita kosmeettinen valmiste saa sisältää vain tietyin rajoituksin. Tällaisia rajoituksin sallittuja aineita ovat esimerkiksi parabeenit ja hajusteallergeenit. Rajoitus voi liittyä sallittuun enimmäispitoisuuteen tai tuotetyyppiin. Hajusteallergeenien osalta on esitetty pitoisuusrajat, minkä ylittyessä aine on ilmoitettava valmisteen ainesosaluettelossa.

Valmisteen koostumuksen lisäksi, turvallisuusselvityksessä arvioidaan tuotteen stabiilisuutta, fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia sekä valmisteen mikrobiologinen laatu.

Kosmetiikan turvallisuusselvitys ja turvallisuuden arviointi vaatii muun muassa kosmetiikka-asetuksen tuntemista sekä toksikologian osaamista. Turvallisuuden arvioijan pätevyydestä säädetään EU:n kosmetiikka-asetuksessa, minkä mukaan turvallisuuden arvioijalla tulee olla esimerkiksi farmasian, toksikologian tai lääketieteen alalta tutkintotodistus.

Swecon kosmetiikka-asiantuntijat ovat apunasi, kun tarvitset lisätietoja kosmetiikkaturvallisuutesi parantamiseen.

Kirjoittaja Teija Manelius on Swecon kosmetiikkaturvallisuuden harjoittelija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *