Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Vaihda kuvakulmaa Safety Indexillä – Toimintasi turvallisuuden tila voi olla toisenlainen kuin kuvittelit

September 20, 2021

Turvallisuus on muutakin kuin vain suoritetut riskienarvioinnit, koneiden vaatimustenmukaisuudet, GDPR-ohjeet tai kemikaalien varastoinnin suojaetäisyydet. Nämä kaikki toki kuuluvat tärkeinä osina turvallisuuteen, mutta ne eivät vielä takaa toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta. Toiminnan turvallisuuden tason tunnistaminen voi olla vaikeaa, vaikka vaadittavat turvallisuustoimenpiteet olisivatkin toteutettuina. Swecon Safety Indexin avulla toiminnan turvallisuutta katsotaan hieman eri kuvakulmasta kokonaiskuvan kattamiseksi.

Mikä on Safety Index?

Swecon Safety Index on arviointimenetelmä, jolla tarkastellaan toiminnan turvallisuutta laajasti ja luotettavasti. Kokonaisturvallisuus on jaettu Safety Indexissä eri osa-alueisiin, joita arvioimalla saadaan hyvä kuva juuri kyseisestä turvallisuuden osa-alueesta. Näitä osa-alueita ovat mm. prosessiturvallisuus, koneturvallisuus, kyberturvallisuus, kemikaaliturvallisuus ja ympäristöturvallisuus ja niistä voidaan valita yksi tai useampi, joita tarkastellaan erikseen omana kokonaisuutenaan.

Safety Indexin avulla voidaan vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on yrityksemme prosessiturvallisuuden taso eri toimipaikoillamme?
 • Kuinka hyvin koneiden riskit ja turvallisuuden taso on yrityksessämme huomioituina?
 • Onko digitalisaation myötä toimintamme kyberturvallisuus varmistettu?
 • Täyttääkö kemikaalien varastointimme ja käsittelymme sille annetut vaatimukset?
 • Miten ympäristön muuttuvat olosuhteet on huomioitu toiminnassamme?
 • Miten ympäristötavoitteiden saavuttaminen on varmistettu?

Menetelmän etuna on se, että asioita ei arvioida vain mustavalkoisina kyllä-ei -tilanteina. Arvioinnilla kartoitetaan nykytilanne ja jo tehdyt toimenpiteet sekä toimet, joilla voidaan edelleen parantaa turvallisuuden tasoa. Lisäksi menetelmän avulla voidaan tarkastella, kuinka hyvin turvallisuuspäätökset on saatu mukaan päivittäiseen toimintaan.

Tärkeänä osana arviointia on löytää toiminnasta sen vahvuudet ja kehittämiskohteet turvallisuuden parantamiseksi. Asiantuntijoidemme avustuksella yrityksen toiminnasta löydetään parhaat toimintatavat turvallisuuden kannalta sekä tärkeimmät kehitettävät osa-alueet. Asiantuntijoidemme kokemus mahdollistaa myös konkreettisten kehitysehdotusten laatimisen arvioinnin pohjalta toteutussuunnitelmaa varten.

Miksi siis Safety Index?

 • Kokonaisvaltainen kuva yrityksen turvallisuuden tilasta (mm. prosessi-, kone-, kyber-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden osa-alueet)
 • Vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Tuloksena yksilöidyt toimenpide-ehdotukset
 • Mahdollistaa yrityksen eri toimipaikkojen vertailua keskenään
 • Sopii suurille laitoksille sekä yksittäisille prosessiyksiköille

Turvallisuusasioiden kanssa päivittäin työskennellessä tulee usein keskityttyä yksittäisiin turvallisuusasioihin ja -tehtäviin kerrallaan. Mutta hyvä niin, koska kaikkien yksittäisten palasten on myös oltava kunnossa, jotta voimme taata yrityksen parhaan mahdollisen kokonaisturvallisuuden ja hallita sitä.

Autamme mielellämme kokonaisturvallisuuden hallinnassa. Lisää turvallisuuspalveluistamme löytyy kotisivuiltamme.

Miia Vähäaho, turvallisuusasiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *