Energia

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Vaikuttaako ilmastonmuutos sisäilman laatuun? Muuttuvat olosuhteet on huomioitava uutta rakennettaessa ja vanhaa korjattaessa

February 5, 2020

Laadukas suunnittelu ja toteutuksen laadunvarmistus auttavat rakentamaan terveellisiä rakennuksia, jotka kestävät aikaa ja täyttävät energiatavoitteet.

Sisäilman laatu vaikuttaa ihmisten terveyteen monin tavoin. Aiheesta on keskusteltu julkisuudessa vilkkaasti, sillä sisäilmasta aiheutuvat oireet ovat hyvin yleisiä ja jopa uusissa rakennuksissa todetaan toistuvasti sisäilmaongelmia.

Samalla ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat lisääntyvät sateet, keskilämpötilan kohoaminen ja sään ääri-ilmiöt poikkeuksellisista tuulista pitkiin hellejaksoihin haastavat rakentamista. Esimerkiksi vesisateiden ja pitkien kosteiden jaksojen lisääntyessä rakennusten kosteusrasitus on huomattavasti entistä suurempi, eivätkä rakenteet ehdi kuivua samalla tavalla kuin ennen.

Laadunvarmistus maksaa itsensä takaisin, jos yksikin sisäilmaongelma saadaan ratkaistua

Muuttuviin olosuhteisiin on varauduttava sekä rakentamisen että käytön aikana. Rakentamisen laatu ei saa kärsiä, vaikka rankkasade yllättäisi tai taivaalta tulisi puoli metriä lunta. Myös rakennemateriaalien tulee vastata muuttuviin olosuhteisiin, jotta ne kestävät aikaa. Mikäli muutoksia ei huomioida, rakennusten kosteus- ja homevauriot voivat lisääntyä entisestään.

Sisäilmaongelmien taustalla ovat yleensä aikataulu- ja kustannuspaineet, joiden takia alkuvaiheen suunnittelusta ja laadunvarmistukseen varautumisesta tingitään. Mutta mitä aikaisemmassa vaiheessa asiantuntijat otetaan mukaan suunnitteluun ja koko hankeprosessiin, sitä varmemmin uudesta tai korjattavasta rakennuksesta tulee terve.

Myös 1.1.2018 voimaan tullut ympäristöministeriön ”asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta” korostaa vastuuta ja osaamista suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Tämän asetuksen käyttöönotto on jo muuttanut selvästi kulttuuria oikeaan suuntaan vaikka tekemistä vielä onkin paljon.

Laadunvarmistus maksaa itsensä takaisin, jos yksikin sisäilmaongelma saadaan ratkaistua. Korjaamisen kierre tulee lopulta yleensä huomattavasti kalliimmaksi.

Sisäilmaongelmien ratkaisussa kokonaisuuden hallinta on tärkeää

Uudisrakentamisen lisäksi avainasemassa on olemassa olevan rakennuskannan sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin. Uuden rakentaminen aiheuttaa aina valtavan hiilipiikin. Siitä huolimatta peruskorjausiässä olevia rakennuksia puretaan herkemmin kuin korjataan. Ajattelemme Swecolla, että rakennuksista pitää suunnitella elinkaarikestäviä ja ylläpitää niitä kestävästi. Suunnitelmallinen korjausrakentaminen on usein purkamista kestävämpi ratkaisu.

Kestävyydestä puhuttaessa ei voida sivuuttaa myöskään rakennusten energiatavoitteita ja niiden yhteyttä sisäilmaan. Rakennuksissa pitää säästää energiaa, mutta ei sisäilman kustannuksella. Energiatehokkaissa, monikerroksisissa ja hyvin eristetyissä rakenteissa pitkän aikavälin riskit kosteusvaurioihin ovat suuremmat kuin monissa vanhoissa enemmän lämpöä läpi päästävissä ja samalla paremmin kuivuvissa rakenteissa.

Sisäilma on ilmanvaihto-, lämmitys- ja automaatiojärjestelmän ja rakenteiden lämpö-, kosteus- ja virtausteknisen toiminnan muodostama kokonaisuus, ja siksi sisäilmaongelmien ratkaisussa sekä kokonaisuuden hallinta että asiantuntijaosaaminen on tärkeää. Swecolta löytyy kaikki asiantuntemus sisäympäristöturvallisten, mutta energiatehokkaiden ja kestävien rakennusten suunnitteluun, asiantuntijapalveluihin sekä hankkeiden johtamiseen ja valvontaan.

Jaakko Yli-Säntti, Asiantuntijapalveluiden toimialajohtaja, Sweco

Sweco on mukana maaliskuussa 10.3.2020 Helsingin Messukeskuksessa järjestettävässä Sisäilmastoseminaarissa. Tervetuloa tapaamaan asiantuntijoitamme ja kuulemaan lisää sisäilmastoon liittyvästä osaamisestamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *