Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Sweco sitoutuu Science Based Targets -aloitteen mukaisiin päästövähennyksiin – lähes tuhannen yrityksen joukossa on voimaa

October 5, 2020

Syyskuussa Swecon konsernin kestävän kehityksen johtaja Mattias Goldmann allekirjoitti Science Based Targets -sitoumuksen, mikä tarkoittaa sitä, että sitouduimme yrityksenä asettamaan tieteellisesti arvioidut tavoitteet päästöjemme vähentämiseksi. Sitoumus on YK:n Global Compactin, Carbon Disclosure Projectin, Maailman luonnonvarainstituutti WRI:n ja WWF:n yhteinen, ja sen tavoite on saada yritykset tekemään Pariisin sopimuksen mukaisia päästövähennyksiä toiminnoissaan. Näin ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen. Globaalisti mukana on liki tuhat yritystä, joista lähes 500 on saanut ulkopuolisen verifioijan hyväksynnän toimilleen. Merkittävin hiilikädenjälkemme on suunnittelutyössä, jota teemme asiakkaidemme hankkeissa, mutta emme voi unohtaa omien toimintojemme tarkastelua.

Olemme jo kertoneet aikeistamme olla hiilineutraali yritys Suomessa vuonna 2035 ja globaalisti vuonna 2040. Sitoumus on konkreettinen askel tätä kohti. Sen ansiosta päästötietomme ja -vähennyksemme arvioidaan ja hyväksytään riippumattomasti sekä niille määritellään tieteeseen pohjautuvat laskentatavat. Ison verkoston ansiosta yritysten ilmastoteot ovat yhteismitallisia. Hiilijalanjälkilaskenta on aiemmin ollut sekava kenttä: Mitä sillä tarkoitetaan? Miten sitä mitataan, lasketaan ja millä kertoimilla? Nyt tiedämme, että vertaamme oikeita asioita ja pohjaamme päätöksemme olennaiseen tietoon, jotta vaikutuksia syntyy nopeasti.

Siksi tarkastelemme tietotyöstä aiheutuvia päästöjä, etenkin liikkumista ja energiankulutusta toimistoissa. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että raportoimme konsernille, mistä päästömme syntyvät. Sopimus vaalii läpinäkyvyyttä. Meidän on pystyttävä kertomaan, mistä tieto on saatu ja miten se voidaan todentaa. Hyödymme tehokkuudesta, sillä siten pystymme vertaamaan ja oppimaan parhaita käytäntöjä konsernin eri maissa sekä toisaalta vertaamaan Swecoa toisiin yrityksiin.

Olemme lähteneet matkallemme kohti hiilineutraaliutta, mikä edellyttää toimintatapojemme määrittelemistä uudelleen, ilmastonäkökulmasta. Konkreettisia tekoja on Suomessa jo tehty: jatkossa esimerkiksi valtaosa Swecon hankkimasta sähköstä on täysin uusiutuvaa.

Työ on sitä merkityksellisempää, mitä paremmin saamme tietoa vaikutuksestamme. Asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on lisäksi samoja tavoitteita – monet edelläkävijät, kuten Skanska, Bonava ja Stora Enso, ovat kanssamme samalla listalla – ja yhteisen kielen avulla voimme auttaa heitä heidän omissa tavoitteissaan. Kestävällä kehityksellä on entistä suurempi merkitys myös sijoitusmaailmassa, jossa vastuulliset osakkeet ovat kovaa valuuttaa. Pohjoismaisista yhtiöistä Sweco on mainittu useaan otteeseen kestävän kehityksen esimerkkiyrityksenä, johon sijoittajien katseita ohjataan.

Äkkiseltään voi olla vaikea hahmottaa, mitä Pariisin sopimus tarkoittaa yksittäisen ihmisen elämässä. Näen, että Science Based Targets -sopimuksen kaltaiset aloitteet auttavat tuomaan näkyväksi tekoja, joita ihmiset, yritykset, valtiot ja koko maailma voivat tehdä ja tekevät ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Totuus on, että kaikkia tarvitaan. Minulle teot ovat vaikkapa sitä, että tänä syksynä harventuneina toimistopäivinä taitan työmatkani hyppäämällä kaupunkipyörän kyytiin.

– Mia Andelin, Kestävän kehityksen johtaja, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *