Liikkuminen ja liikenne

Swecon asiantuntijat suunnittelevat sujuvia ja turvallisia ratkaisuja kaikille liikennemuodoille.

Urban Insight: Teknisellä turvallisuudella sujuvampaa liikkumista kaupungeissa

December 13, 2018

Kaupungeissa liikkuminen tulee olla ketterää. Kasvavat kaupungit ja liikenteen lisääntyminen haastavat kuitenkin liikkumista kaupungeissa. Swecon Urban Insight on pureutunut tämän vuoden aikana monipuolisesti kaupunkien liikenteen, liikkumisen sekä logistiikan ja tavaravirtojen ilmiöihin ja niihin liittyviin haasteisiin Euroopassa.

Tekninen turvallisuus ja turvallistaminen kytkeytyvät vahvasti liikennesuunnitteluun ja sujuvaan liikkumiseen kaupungeissa, sähköautoinfrastruktuuriin sekä melun ja ilmanpäästöjen torjumiseen.

Turvallisempi ympäristö teknisen turvallisuuden avulla

Käytämme kypärää, jotta pyöräily liikenteen seassa olisi turvallisempaa. Se ei kuitenkaan riitä. Teknisen turvallisuuden avulla luomme turvallisemman ympäristön meille kaikille.

Niin rakentaminen ja eläminen, kuin myös jouheva ja turvallinen liikkuminen kaupungissa määritellään jo kaavoituksessa. Kokonaisriskienhallinnalla voimme huomioida liikenteen solmukohdat ja suunnitella sujuvampaa joukkoliikennettä. Kevyen liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat puolestaan hyvin suunnitellut pyörä- ja kävelyreitit. Kun kaavoitus ja infra suunnitellaan aktiivisen liikkumisen näkökulmasta, se lisää asukkaiden halua liikkua pyöräillen ja kävellen, joka puolestaan vaikuttaa muun muassa terveyteemme, hyvinvointiimme sekä kansantalouteen.

Alikulkutunneleita suunniteltaessa kiinnitämme huomiota sopivaan valaistukseen ja näkyvyyteen. Myös hyvä reittisuunnittelu ja ilmastonmuutoksen tuomien vesisateiden huomioiminen suunnittelussa parantavat turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Lisääntyvä liikenne lisää melua ja ilmapäästöjä kaupungeissa

Kaupungeissa asumisella on omat riskinsä ihmisten terveyteen. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa myös siihen, että liikenne ohjataan kauemmas asutuksesta, jolloin melu- ja ilmapäästöt pienenevät asuinalueilla.

Melun haittavaikutusten ehkäisemiseksi äänieristämme rakennukset yhä paremmin. Todellista teknisen turvallisuuden hyödyntämistä on kuitenkin vaikuttaa melun ja päästöjen lähteisiin.

Sekä teollisuudessa että rakentamisessa voimme tehdä melua ja ilmanpäästöjä vähentäviä valintoja. Esimerkiksi tavaroiden lastaus- ja purkupaikat pystytään sijoittamaan lokaatioihin, joissa tuotetaan vähemmän melua.

Sähköautot tulevat kaupunkiin

Lisääntyvä sähköautoilu vaikuttaa liikenteeseen, meluun ja päästöihin. Se vaikuttaa myös sähkön jakeluun ja koko sähköinfraan.

Älykkäät sähköverkot mukautuvat sähköautojen yleistymiseen. Sähkön jakeluvarmuuteen ja samalla myös liikkumisen varmuuteen vaikutamme oikeanlaisilla varautumisilla sähköverkoissa. Liikkumisen lisäksi meidän tulee varmistaa sähkön häiriötön jakelu rakennetussa ympäristössä, jotta turvallisuus säilyy.

Sähköautojen latauspisteiden suunnittelu, kuten myös koko liikkumisen suunnittelu riskiperusteisesti lisää kaupunkien liikenteen sujuvuutta.

Siltojen ja tunneleiden turvallisuuteen liittyy näkyvyyden ja reittisuunnittelun lisäksi mekaaninen kestävyys, saavutettavuus, käytettävyys ja myös toiminnallinen turvallisuus. Millä tahansa liikennevälineellä tunnelia tai siltaa ajetaankin, tekninen turvallisuus on oltava käyttötarkoituksen mukaisesti kunnossa.

Pimeät tunnelit pelottavat meitä kaikkia. Siltojen ja tunneleiden ympäristön suunnittelulla luomme viihtyvyyttä ja turvallisuutta alueella asuvien ihmisten elämään. Siltojen alle jäävät tilat voidaan nykyään suunnitella esimerkiksi yhteiseksi kokoontumispaikaksi, jolloin sillan ympäristöä voidaan hyödyntää ihan uudella tavalla.

Uudet teknologiat riskienarvioinnin apuna

Myös liikkuminen kaupungeissa on kokenut digitalisaation murroksen. Meillä on paljon enemmän tietoa riskien arvioinnissa ja kokonaisturvallisuuden hallinnassa. Automaation ja tekoälyn myötä voimme pian puhua tehokkaasta reaaliaikaisesta riskienhallinnasta. Uusien autojen turvallisuustekniikat jo varoittavat meitä liian lähelle tulevasta autosta tai kaistalta ulos ajautumisesta.

Digitalisaation lisääntyessä ja yhä useamman laitteen liittyessä verkkoon, olemme uuden haasteen edessä, kun teemme toimintaympäristöämme kyberturvallisuuden näkökulmasta kestäväksi. Emme voi varautua kaikkeen, mutta kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla voimme suojata kriittisimmät pisteet.

Voimme liikkua yhä optimoidummin käyttäen useita erilaisia kulkuvälineitä yhdessä tai erikseen. Jouheva liikkuminen säästää aikaa ja hermoja – ja tapaturmariskikin pienenee. Tekninen turvallisuus tekee arjen liikkumisesta sujuvampaa ja elämästä kaupungissa paljon parempaa. Me rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijat olemme rakentamassa tulevaisuuden kaupunkeja, joissa liike ja liikkuminen on otettava huomioon monin tavoin, jotta elämämme kaupungistuvassa maailmassa olisi sujuvampaa ja turvallisempaa.

Lisätietoa Urban Insight -hankkeesta osoitteessa www.swecourbaninsight.com

Sanna-Maria Järvensivu
Teknisen turvallisuuden asiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *